හැපි එන්ඩින්ග්???

අමුතු කතාව
වීණාව වැයෙනවස්වර දෝරෙ ගලනවවීණාව පණ ගැහෙනවමට සතුටු හිතෙනවඒත් සමහරු යනවවීණාව ඉන්නවදරාන අමාරුවමම වයන දරදඬුවමගෙ අමුතු සංගීතයෙ මාවහැපි එන්ඩින්ග්?ද?ගුරු...සංගීතය හරිඒත් නැහැපරමාදර්ශි..දරදඬු මගෙන්වැයෙන ස්වරඅමුයි..තාලය කඩන මමඅමුයි..මගේ සංගීතය වෙනස්තාලය දුරස්අහන්නහීමීටස්වරයක් ස්වරයක් පාසාහමුවෙයිතාලය එවිටහොර රහසෙකනට එන...ඒ මමද?මම හොයන්නදැල් දාමුඔබත් හොයන්නනුඹලාවමාත් එක්කමකැඩිලවිසිරිලඅපි...හැම තැනමහොයන්නමිනිසාව...සංගීතය අහනසහසංගීතය විඳිනබය නැතුවදෙයියන්ට,හොයන්නකලාකරුවාවසංගීතය හදනසහසංගීතය බෙදනබය නැතුවරජුට...කොහේද කොහේද?

මූසිලට වීණාව ...............?

අමුතු කතාව
අකාලකාලයේමූසලරෝමියෝමම.....අයිතියි මටත්වීණාවක්වෙලාවකටබඳ වටායැව්වත් අතවරින් වරලිස්සනපොඩ්ඩ පොඩ්ඩමමනොවයනනොසිතනස්වරමගේ වැයුම පරයාහිමිහිට වැයෙනවරින් වරහොරාවටඅමාරුයිගුරු...වයන්නවෙණ...අමාරුයිතියා ගන්නලිස්සන වීණාවපපුවට තද කරන්එක ඉරියව්වකහැමදාම.....අමාරුයිවයා ගන්නපරමාදර්ශී ස්වරයක්හොරෙන් වැයෙනමා පරයනනොගැලපෙනස්වර ඛණඩමැද.....බැහැ මටවිසි කරන්නමගෙ වීණාවමොන වද දුන්නත්,එයයි මටලෝකෙන්මවීණාවක්ලෙස දැනෙනඑකමවීණාව.මර ලතෝනි දෙනවමගෙ සංගීතයහිතුවත් විසි කරන්නමගෙ වීණාවකඩන්නද වීණාවමට ගැලපෙන්නහැදෙන්නද මමවීණාවට ගැලපෙන්නනැතිනම්,මරන්නද සංගී

උත්තම ගුරු අවතාරය

අමුතු කතාව
යුරෝපේහොල්මන් කළලංකාවේ උත්තමගුරු....උගන්වන්න මටවෙණ වයන්නජීවිතය නම්බස් රියේතෙරපි තෙරපිසක්කරයගෙගුලි සෙල්ලම් නැතුවසිරාවට!මම කවුදකියල පෙන්නන්න...කරන්න මගේවෙණ හඬපරමාදර්ශීහැබැයිතත් නොකැඩෙනවෙණ හඬ අස්සෙයුරෝපීය අවතාරහැංගිලාමිනිස්සුන්ගෙකනේ නොරිංගන්නඋගන්වන්නවෙණ වයන්න,මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නමාව නෙමෙයිලඟ ඉන්න අනෙකාවඋගන්වන්නවෙණ වයන්න,මිනිස්සුන්ට වැටහෙන්නසංගීතය නෙමෙයිතමන්වමඋගන්වන්නගුරුමටවෙණ වයන්නවෙනස් කරන්නමුළු සමාජයක්ගුරෙකු ගෝලයෙකුඅතරෙ වුණුසුහද සිම්ෆනියකුත්තරඟයක්යනොසිතන්නනොකියන්න... ...

කෝ ගුත්තිල මාක්ස් ?

අමුතු කතාව
මමමූසලමූසිලලංකාවේහැමෝම බනිනමමලේ රතුලෙනින්ලෝකෙහැමෝම දන්නමමඇතුලේජීවිත දෙකක්මූසිලලෙනින්සංදර්භ දෙකකවෙන් වෙන්වඅරුත් නැංවෙනඉතිහාසයේඅමුතු චරිත"වීරයෙක් !""ගුණමකුවෙක් !"නොගැලපීමඅන්ත දෙකක්එකිනෙකවිසංයෝජනයක්"මූසිලයෙක් වෙන්න එපා !""ලෙනින් වගේ වීරයෙක් !"සංයෝගනයක්පොඩිඅඹන්නආදර්ශවත්දැතිරෝදචරිතමුන් දෙන්නමපටි පණුවොමගේහිත් අවකාශයටඇහෙන් කනකනෙන් ගිලිනහැම මගුලමහිත අස්සෙමවලඳලජීරණය කරන....... ...

............................................

අමුතු කතාව
අසංවිධිතප්‍රේමය නිරුද්ධ සිරුරකටඅසේනිය කුසුමකරේණු අගින්වළා බරිත අමාවක රැයකකිති කැවූ ආදරය....වළා පහවහිරු නෑගෙන සඳසඳත් නොදැකමපිණි බිදු හාමැකී ගිය ආදරය...උදෑසන හිරු එලියේකුරුළු බටිත්තන් හායතාර්ථයට පියඹා යන්නටහඬ ගසන ජීවිතයපිටු දැකමැකී යනමැකී ගියඒ පිණි බිඳු දැවී ශේෂ වූඅළු පුපුරු සොයමින්තවමත් මමමම පියා වීනුඹ මව නොවීජාතක වූඅපේ ලෝකයේඅන්ධ සන්‍යාසියෙක්වහදවත හා උරණ වූ හද ගැස්මක්කැටුව යන දිගු ගමනක... ...

Fate

අමුතු කතාව
When the darknessConquer my worldI'll draw your shadow,When my eye lidsmiss the lightI’ll imagine your face,When the coldness of the nightwraps around meI’ll fantasize your warmth,When birds stop singingI’ll think of your voice,When my heart fails one dayI’ll take these memories to my grave

.......................................................

අමුතු කතාව
හුදෙකලාවේ සීතලඅරක්ගෙන සිත් අවකාශය,සන්වේදනා ගුලි වීසොදුරු මතකයක උණුහුමටදෑස් දල්වන්සෙවනැල්ලක්ව මැකී ගියරුවක් දකින්නටසීතලට ගල් ගැසීමියෙන්නට පෙර......

...................................

අමුතු කතාව
සූරා දමාසිතේ සුසිනිදු පටකපැය කෝටියක්,සැඳුනු කුඩා සිදුරදායාදයයි නුඹෙන් ලද......දුෂ්ට රික්තකයමා මාතුලටමමා මාසිත තුලටමදියකර හරිනාරුදුරු ආගාධයනුඹ සැදූ සිදුර......මගෙ සිතින් ඉපැදසෞන්දර්යාත්මකවමා මරනා කාෂ්‍යප පුතුසිදුර......වල්මත්ව සැරිසරනකණා එලි අතරපෑයූ එකම පහන් තරුවේආලෝකයත් ගිලමා අතරමං කළමගෙන් ජාතක වූනුඹෙන් පෝශණය වූකළු කුහරය...... ...

පිබිදීම

අමුතු කතාව
පාවී ආදරේසැමරුම් කතරේවැලි කඳු අතරේනැවතුනි සිහිනෙකඇය හා තනිවීගිණි කඳු අතරේ.....ඇයගේ සිහිනේගිණි කඳු පිපිරීමාසිත දකිනාසිහිනය දියවීඅළු හා මුසුවීගසා යයිඋණුහුම් මාරුතේ.....ආත්මය තනිකොටගිණි කඳු ආවාටෙකපිබිඳූනෙමි සිහිනෙන්විස දුමින් දෑස බොඳවීජීවිතය නොපෙනීආදරය මියැදී.....ප.ලි. : මගේ මිතුරෙක් වන යසිත්ගේ ඉල්ලීමකට ගීතයක් සඳහා ලියැවුනු පදපෙලක් මේ. ...

ආදරේ නම් යක්ශයා

අමුතු කතාව
සිතුවිලි නිම්නයේමායා නිවහනේවෙසෙනායක්ශයාඇගේ ආදරේ.....සිතුවිලි නිම්නයේඅරක්ගෙන ඌඉරා මරා කාහීනවිලාප දෙයි"ඉවරයි හීනතව නෑ හීනමට බඩගිනියි හීනදැකපන් තව තව හීන"හිත කීරි ගැහීබයෙන් ගුලිවෙන්නඋට බයේතව තව හීනදැක දැක මරවන්න ! ...

මිනිසා සහ ඇත්ත සතා

අමුතු කතාව
යතාර්තය මායාවක්මිනිස්සුඅපිමායා කාරයො......මායා යශ්ටිය,හැඟීම්..........සඟවගෙනයතාර්තය මායාවක්කරහිනැහෙනඅඬනබුදියන....මායාකාර ජාතියමිනිස්සු.....වචන ඇතුලෙමායාකාරී කූඩු තනන,එහි මායාවන් පෙන්වන...වචන ගේ පිළිකන්නෙඇත්ත සතා!වචන වලම දීගේලි කරපුඇත්ත සතා!වචන නැති තැනමායාව නැති අවකාශයකඇත්ත සතාමුදාහරිනමිනිස්සු අපි...!!! ...

Searching for Heaven

අමුතු කතාව
I wanna feelthe hell thatI see through your eyes I wanna fly into your eyeslike an angel..... I wanna bekissed by the burning sunnamed your heartand thenburn and vanishintothe thin air........

රසායනික ආදරයක් ?

අමුතු කතාව
අපි පියාඹමුදවචන පහුකරන්අතිශය ද්‍රව්‍යමය ඉඩකට...මොළය පීරලවචන හිරකරල කොනකබැම්මක් බැඳල,අපි අපිවම හමුවෙන්නරසායනිකව,ආත්මය අහෝසි කරලඅනාත්මිකවආදරය කරන්නඔයා මගෙ රසායනිකත්වයටමම ඔයාගෙ රසායනිකත්වයට....ආදරය කරමින්අපි අපිවමගල් කරවමින්දිය කරවමින්අතිශයද්‍රව්‍යමය ඉඩකඩක........ ...

සතුටු මාලිගා කතාව

අමුතු කතාව
කෝදුවකින් අඟලෙන් අඟල,මමකොටු කරපු ඉඩවැහෙන්න හදපු මාලිගා,ජීවිත කාලයක් රැකපු මාලිගාගොඩ.....ලෝකෙට පේන්නලොකුවටහදපු මාලිගාමගේවෙන උන් රජ කරපුලෝකෙට හොරාහැම රැජිනමඇඳට ගත්තුබඩ කරපුවෙන උන්ගෙ වචන,මම සුරතාන්තය ලබපුමම හදපුමාලිගාමම රැකපුමාලිගාවෙන උන් රජ කරපුවෙන උන් බඩ උණුආලෝකයත් රික්තයත් සමඟසියලූ සුරතාන්තමගේ අධිකාරයටමගේ අවකාශයමගේ සතුටමගේ සියල්ල ගොඩ උනතැන.........ජීවිත කාලයමඑපා !!!!ගල් ගසන්නකොළු ගැටයොඋඹෙ වචන වලින්මගේ මාලිගා ගොඩට...උඹෙ ගල් පාරදෙදරවනවහැම පදනමක්මමාලිගා හෙලවෙනවරජුන් රැජිනන්ගැලවිලා වැටෙනවාඇඳන් මතින්,මගෙ සතුට ක

ග්‍රීස් ගහෙන් ආපස්සට

අමුතු කතාව
හැමදාම වගේ ඉර නැගගෙන ආව. සිහින් සුළං රැල්ලක් නගරය හරහා යනකොට මා අම්මගෙ කුස ඇතුලෙ ඉඳපු කාලය ඇති කියන්න වගේ අම්මගෙ වතුර ටැංකිය කාංදු වෙන්න ගත්තා. මා පිටතට නෑවිත් අම්මගෙ උණුහුමේම රැදෙන්න උත්සාහ කරනකොට තාත්තයි තව කට්ටියකුයි එකතු වෙලා මාව බලෙන්ම එලියට ඇදල ගත්තා. මහ හිස් හැඟීමකින් වෙළුනු මා ඔහේ සිවිලිමේ පංකාව එකම විදිහට කැරකෙන විදිහ බලන් හිටිය ජෙලි ජල්ලියක් ...

රොක් අජිත් (Rock Ajith)

අමුතු කතාව
අජිත් කුමාරසිරි නැත්නම් රොක් අජිත් ගැන අමුතු කතාවට ලියන්න හිතුනෙ ඔහුගෙත් මොකක්දෝ අමුත්තක් ලංකාවෙ කලාකරුවන් අතර තිබ්බහම දකින නිසයි. මට අජිත් කුමාරසිරි ගැන අහන්න ලැබෙන්නෙ මේ ලඟදි, ඒ මගේ සංගීතය ජීවිතය කර ගත්තු යාලුවෙක්ගෙන්. යසිත් කියන මේ මගේ මගේ මිතුරා (ඉස්කෝලෙ හය වසරෙ ඉඳන් එකට අල උන ඒත් අපි දෙන්න වෙනම විශ්ව විද්‍යාල දෙකකට තේරුන නිසා කාලෙකින් හමු උනේ) ...

අහිකුණ්ටකයන්ගේ හෝටලය

අමුතු කතාව
හැමදාමකාමර සීල් තියා වහනවිසාල හෝටලයක්!රිසෙප්ශනිස්ට් නැතුවහැම අහිකුණ්ටකයමවද්ද ගන්නලගින්න....අහිකුණ්ටකයන්ගේ හෝටලයඋන්ගේ දේපලඋන්ගේ කෙම්බිමඋන් සැතපෙනඋන්ගේ සොඳුරු නවාතැනහෝටලයඅහිකුණ්ටකයොගැබ් ගන්න තැනඉපදෙන තිඹිරි ගෙයගමන් අරඹන ආපහු එන නවාතැනමැරෙන සුසානයහෝටලයඅහිකුණ්ටකයන් අතින්ලස්සන වෙනමල්වර වෙනදූශණය වෙනහෝටලයදූශණය වෙන කාමරනිකන්ම සීල් වැටෙනලේ පැල්ලම් එක්කමඒ කාමර ආයෙ නෑරෙන,දිනෙන් දින ඇරුනු කාමර අඩු වෙනකාලෙකින් වැහිලම යන,අහිකුණ්ටකයො නන්නත්තාර වෙන,උන් ඉස්සරහ පෝලිම් ගැහෙනදවසක වැහිලම යනඅහිකුණ්ටකයන්ගේහෝටලය..... ...

......................

අමුතු කතාව
ලවණ දිය දහරෙදිය කරපුමගෙදිදුලන පහන් සිලනෙතු පියගසන විටඇහි පිල්ලමේ ගැටීකෑලි කැඩුනඉටි රූපයඅයිස් කරකෑලි කපාතම්බාඋයාමේසෙට ගෙනාපු,අපි ඔක්කොම පවුල පිටින් රහ බලපු,ජීවිතයේ සුන්දරතෑග්ගබ්‍රොයිලර් ආදරය..... ...

හිනා යුද්ධ

අමුතු කතාව
ඔන්න එනවාචන්ඩියා අපේරත්තරං පාට ගාපු පිස්තෝලයක්ප්ලාස්ටික්ඉනේ ගහන්.....චුස් චුස්වෙඩි තිබ්බදෙන්නෙක්ටමැරෙන්නහුස්ම හිරවෙලාහිනාවෙලාමැරෙනවා මිනිස්සුඌ යන යන තැනඋගෙන් වෙඩිකාල,රත්තරන් පාටප්ලාස්ටික් පිස්තෝලෙන්චුස් චුස් චුස්......හිනා බුලට්ලංකාවටමවෙඩිතියනවා ඌ දැන්හෙලිකොප්ටරයක නැඟන්චිසි චිසි චිසි චිසිඒක රත්තරන් පාටඒ කේ 47ක් ප්ලාස්ටික්,ලංකාවම හිනාවෙනවාලංකාවම මැරෙනවාවෙඩි කාල චන්ඩියගෙන්හිනා බුලට්.......හදනවලු ඊලඟටහිනා මෝටාර්හිනා ආටිහිනා මල්ටි බැරල්හිනා මිසයිල්වෙඩිතියන්න ලෝකයටමමරන්න ලෝකයමහිනා වෙලාහිනා වෙලාහිනා වෙලාඑක සැරේ..

විලි වදින වේදනාව

අමුතු කතාව
බරක්මට මහ මෙරක බරක්ඇඟ පුරාම ඔඩු දුවනමහ බරක්විලි වැදෙනවාබර හෑල්ලු වෙන්නනමුත්වින්නඹුවපැනල ගිහින්ගම ඇරල දොස්තර එක්කවිලි රුදාවඇඟ හැමතැනමරිදි රිදීඔඩු දුවනවානිදහස් වෙන්නබරෙන් රුදාවෙන්,වදන්නවේදනාවපුරුසඟ පලාගෙන,ගැබ් ගනිපුවින්නඹු අතින් දොස්තර එක්කපැනල යනකොට ගම ඇරලදැන් කෝම වදන්නදබර හෑල්ලු වෙන්නවේදනාවතනියමකට්ට තනියමආනයනය කරන්නඕඩර් කරන්නවින්නඹුවක්මට වදන්නවේදනාවබරහෑල්ලු වෙන්නපුරිසඟ පලන් ...