එදා වැලන්ටයින් දිනයයි. තාමත් පෙම්වතියක් නැති මා හට එය තවත් සාමන්‍ය දිනයක් පමණි. නමුත් සියලු කඩ සාප්පු නම් මේ දිනයට හොඳින් සූදානම්ක් වී ඇති සැටියකි. එදින පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් වෙනදාට වඩා මගේ නෙත් ගැටිනි. සමහරක් විට එදින පෙම්වතුන් හට විශේෂ දිනයක් වූ බැවින් මගේ අවධානය වැඩිපුර පෙම් යුවල් වෙත යොමු වූවා විය හැකිය. කෙසේ වුවත් දවසේ [...] ...

එදා වැලන්ටයින් දිනයයි. තාමත් පෙම්වතියක් නැති මා හට එය තවත් සාමන්‍ය දිනයක් පමණි. නමුත් සියලු කඩ සාප්පු නම් මේ දිනයට හොඳින් සූදානම්ක් වී ඇති සැටියකි. එදින පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් වෙනදාට වඩා මගේ නෙත් ගැටිනි. සමහරක් විට එදින පෙම්වතුන් හට විශේෂ දිනයක් වූ බැවින් මගේ අවධානය වැඩිපුර පෙම් යුවල් වෙත යොමු වූවා විය හැකිය. කෙසේ වුවත් දවසේ වැඩ රාජකාරි හමාර කර නිවස ...

එදා වැලන්ටයින් දිනයයි. තාමත් පෙම්වතියක් නැති මා හට එය තවත් සාමන්‍ය දිනයක් පමණි. නමුත් සියලු කඩ සාප්පු නම් මේ දිනයට හොඳින් සූදානම්ක් වී ඇති සැටියකි. එදින පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් වෙනදාට වඩා මගේ නෙත් ගැටිනි. සමහරක් විට එදින පෙම්වතුන් හට විශේෂ දිනයක් වූ බැවින් මගේ අවධානය වැඩිපුර පෙම් යුවල් වෙත යොමු වූවා විය හැකිය. කෙසේ වුවත් දවසේ වැඩ රාජකාරි හමාර කර නිවස ...

මගේම යාළුවෝ කෙල්ලෙක් දැක්කාම කියනකතා ඇහෙනකොට මගේ හිත රිදෙන වෙලාවල් ඕනෑ තරම්. ඒ වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි මම ගැහැණිය කියන කෙනාට ගොඩාක් ගරු කරන නිසා. අපි හැමෝම මේ ලෝකෙට ආවේ ගැහැණියක් නිසා. ඒත් මේ විදිහට හිතන එකම කොල්ලා මමද කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. මොකද මම ආස්‍රය කරන හැම කොල්ලෙක්ම වගේ කෙල්ලෝ දිහා බලන්නේ මහා අසික්කිත [...] ...

මගේම යාළුවෝ කෙල්ලෙක් දැක්කාම කියනකතා ඇහෙනකොට මගේ හිත රිදෙන වෙලාවල් ඕනෑ තරම්. ඒ වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි මම ගැහැණිය කියන කෙනාට ගොඩාක් ගරු කරන නිසා. අපි හැමෝම මේ ලෝකෙට ආවේ ගැහැණියක් නිසා. ඒත් මේ විදිහට හිතන එකම කොල්ලා මමද කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. මොකද මම ආස්‍රය කරන හැම කොල්ලෙක්ම වගේ කෙල්ලෝ දිහා බලන්නේ මහා අසික්කිත විදිහට. ලස්සනට ඇද පැළඳගෙන ටිකක් ...

බ්ලොග් අවකාශයේ බොහෝ දෙනෙකු මේ දිනවල තමන් බ්ලොග් අවකාශයේ නව මිතුරන් සමඟ එක්වීම සහ තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවිය මිතුරන් දැන ගැනීම නිසා අපහසුතාවයට පත්වී සිටිනු මම දුටුවෙමි. ඔව් එය සැබෑවකි. මාගේ මිතුරන්ද දැන් මාගේ බ්ලොග් අඩවිය දනී. එබැවින් මම දකින ඔවුන්ගේ සමහර අඩුපාඩු, නරක පුරුදු පිළිබඳව දැන් මට ඒ බ්ලොග් අඩවියේ ලිවීමට නොහැකිය. ඒ ඔවුන් අමනාප [...] ...

බ්ලොග් අවකාශයේ බොහෝ දෙනෙකු මේ දිනවල තමන් බ්ලොග් අවකාශයේ නව මිතුරන් සමඟ එක්වීම සහ තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවිය මිතුරන් දැන ගැනීම නිසා අපහසුතාවයට පත්වී සිටිනු මම දුටුවෙමි. ඔව් එය සැබෑවකි. මාගේ මිතුරන්ද දැන් මාගේ බ්ලොග් අඩවිය දනී. එබැවින් මම දකින ඔවුන්ගේ සමහර අඩුපාඩු, නරක පුරුදු පිළිබඳව දැන් මට ඒ බ්ලොග් අඩවියේ ලිවීමට නොහැකිය. ඒ ඔවුන් අමනාප වන නිසාම නොවේ. සමහරක් විට ...

Previous Page