“ෆෙඩෙක්ස්“ හි ජීවිත සටන “ - ෆෙඩෙක්ස්“ 705 ගුවන් යානයේ බිහිසුණ සටන -- අවසන් කොටස

අපේ අහස

“ෆෙඩෙක්ස්“ හි ජීවිත සටන “ - ෆෙඩෙක්ස්“ 705 ගුවන් යානයේ බිහිසුණ සටන -- 3 කොටස

අපේ අහස

“ෆෙඩෙක්ස්“ හි ජීවිත සටන “ෆෙඩෙක්ස්“ 705 ගුවන් යානයේ බිහිසුණ සටන -- 2 කොටස

අපේ අහස

“ෆෙඩෙක්ස්“ හි ජීවිත සටන “ - ෆෙඩෙක්ස්“ 705 ගුවන් යානයේ බිහිසුණ සටන -- 1 කොටස

අපේ අහස

නියමු රහිත ගුවන් යානා මෙහෙයුම් කිරීමට පෙර මේ ගැන සිතන්න. - Think before Operate a drone in Sri Lanka - Part 2

අපේ අහස

නියමු රහිත ගුවන් යානා මෙහෙයුම් කිරීමට පෙර මේ ගැන සිතන්න. - Think before Operate drones in Sri Lanka - Part 1

අපේ අහස

Prison Break වල D B Cooper මතකද?-ඇමරිකානු ගුවන් ඉතිහාසයේ නොවිසඳුණ ගුවන් මංකොල්ලය......

අපේ අහස

Ethiopian Airlines Flight 961ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවයේ ලොමු දැහැගන්වන ගුවන් සැරිය - ෆ්ලයිට් 961

අපේ අහස

අපිත් ප්ලේන් එකක් සල්ලී දිලා ගමුද?

අපේ අහස

අමාරුවෙන් බස්සන පාරෝ ගුවන් තොටුපල – Paro International Airport

අපේ අහස

පවුලිස් අප්පුහාමි

අපේ අහස

“එබෝලා“ වෛරසය පැතිර යාම Ebola Outbreak

අපේ අහස

Jet Lag “ජෙට් ලැග්“ යනු කුමක් ද? එය ඇති වන්නේ ඇයි? එයින් අත් මිදෙන්නේ කෙසේ ද?

අපේ අහස

බෝයිං සමාගමේ බෝයිං 747 වර්ගයේ 1500 වන යානය

අපේ අහස

වන් වර්ල්ඩ්

අපේ අහස

මොකක්ද මේ “වන් වර්ල්ඩ්“ කියන්නෙ? What is OneWorld?

අපේ අහස

ලොව තාක්ෂණයට අභියෝග කළ MH370 අතුරුදහන් වීම

අපේ අහස

MH370

අපේ අහස

සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වූ ආචාර්ය අසාද් කොටෙයිට් (Dr. Assad Kotaite )මහතාගේ සමු ගැනීම

අපේ අහස

නියමුවා දිවි නසා ගැනීම - Pilot Suicide

අපේ අහස