දෙනව උඹට හොම්බයි කටයි බොම්බයි මොටයි වෙන්න

W3Lanka

ලංකාවේ දුප්පත්කමට හේතු

W3Lanka

ෆේස්බුක් එකෙන් රට හදන්නට පුළුවන් ද?

W3Lanka

එහෙත් හරි ඩෙංගු - මෙහෙත් හරි ඩෙංගු

W3Lanka

පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට ඉඩ දිය යුත්තේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් නිසායි

W3Lanka

කොළඹයි, පේරායි ස්වාධීන විශ්වවිද්‍යාල කරන්නට පුළුවන් ද?

W3Lanka

කුකුළු ෆාම්කාරයාගෙ සත්ව කරුණාව හෙවත් උපාසක සක සක - රෑට බිත්තර දෙක දෙක

W3Lanka

හැට දෙලක්ෂයට ඇට දෙකක්වත් ඉතුරු වෙයි ද?

W3Lanka

දොස්තරලා වර්ජනය කල් දැම්මේ ඇයි?

W3Lanka

පැරාට උමා ගැන කතා කරන්නට තිබෙන සුදුසුකම කුමක්ද?

W3Lanka

අධ්‍යාපන නිදහසේ කතාව ඕනැ බබෙකුට තේරෙන විධියට

W3Lanka

ඔහොම හිනා වෙනකොට උඹ ලස්සනයි උමා (උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය ගැන ඇනිමේෂන් වීඩියෝ)

W3Lanka

උමා ඔය, රාජපක්ෂවාදය, පරිසර අන්තවාදය හා දැන් ඉතින් කරන දේ

W3Lanka

තැපැල් කන්තෝරු සංචාරක හෝටලවලට ‘විකිණීම'

W3Lanka

නෝබොඩීස්ලාගේ ඥානසාර

W3Lanka

පොඩි මිනිහට දර්ශනය (පැරාගේ පළමු දර්ශනය පාඩම)

W3Lanka

බෝම්බෙ පින් එක ඇදලා ඉවරයි හිටං

W3Lanka

පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය ගැන ජනමතවිචාරණයක් පවත්වනු

W3Lanka

ඥානසාර සැඟවී සිට දිවයිනට එවල තියෙන්නෙ පරණ පත්තර කෑල්ලක්

W3Lanka

ඩෙංගුවලට බී.ටී.අයි. හෙවත් බෝතලේ ටොනික් ඉස්තරම්

W3Lanka