හාස්‍යජනක මාර්ග සංඥා

Thambaru Wijesekara's Blog

සුවහස් කලක් කෙතරම් හොඳ කළත් [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

සුණු කිල්ලෝට

Thambaru Wijesekara's Blog

නුඹ දුරින් හිඳිනු ඇයි [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

මනුලියකට නොපවසන මුසා

Thambaru Wijesekara's Blog

පරාජය ජයග්‍රහණයක් කරගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

අහසේ සොමිවත බැබලී [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හිතේ අමාරු වලින් ඇතිවන විෂාදයෙන් මිදෙන හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

කොච්චර කළත් ඉතිරි වන්නේ අවසාන දේ පමණයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිප් දුන්න ඔය දෑත [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ට්විටර් #ApeAwurudu සුහද හමුව 2017

Thambaru Wijesekara's Blog

කාලෙට ගැලපෙන්න බුදු දහම මාර්කට් වීම

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබ සමාජ ආශ්‍ර‍යට අකමැති කෙනෙක්දැයි හඳුනාගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහල සින්දුවල සැඟවුණු හාස්‍යමය රහස්

Thambaru Wijesekara's Blog

සටන් ගීතය [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

නවතින්නට පෙර නැවතීම.

Thambaru Wijesekara's Blog

දැනමුත්තා අවුරුදු වැස්සේ ගෙදර ආ හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබේ ජීවිතය අසාර්ථකද?

Thambaru Wijesekara's Blog

සයිටම් ගැන අපි නොදන්නා පැතිකඩ

Thambaru Wijesekara's Blog