හිත තියෙන්නේ හදවතේ ද? මොළයේ ද?

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔහෙලා ඔපීසියේ ලොක්කන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් 7ක්

Thambaru Wijesekara's Blog

නිස්සාර සිහිනය [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

නිසල දිය මත විල් තෙරේ [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හාස්‍යජනක මාර්ග සංඥා

Thambaru Wijesekara's Blog

සුවහස් කලක් කෙතරම් හොඳ කළත් [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

සුණු කිල්ලෝට

Thambaru Wijesekara's Blog

නුඹ දුරින් හිඳිනු ඇයි [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

මනුලියකට නොපවසන මුසා

Thambaru Wijesekara's Blog

පරාජය ජයග්‍රහණයක් කරගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

අහසේ සොමිවත බැබලී [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හිතේ අමාරු වලින් ඇතිවන විෂාදයෙන් මිදෙන හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

කොච්චර කළත් ඉතිරි වන්නේ අවසාන දේ පමණයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිප් දුන්න ඔය දෑත [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ට්විටර් #ApeAwurudu සුහද හමුව 2017

Thambaru Wijesekara's Blog

කාලෙට ගැලපෙන්න බුදු දහම මාර්කට් වීම

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබ සමාජ ආශ්‍ර‍යට අකමැති කෙනෙක්දැයි හඳුනාගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහල සින්දුවල සැඟවුණු හාස්‍යමය රහස්

Thambaru Wijesekara's Blog

සටන් ගීතය [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog