දවස සාර්ථක කරගන්න ප්‍රායෝගික ක්‍රම 5ක්

Thambaru Wijesekara's Blog

Odd Sinhala Translations – ඔත්තේ සිංහල පරිවර්තන

Thambaru Wijesekara's Blog

දෙනුවන් රැහැන් බැඳ [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

සඳ එළියේ පිපුණු සුවඳ මලී [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හිත තියෙන්නේ හදවතේ ද? මොළයේ ද?

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔහෙලා ඔපීසියේ ලොක්කන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් 7ක්

Thambaru Wijesekara's Blog

නිස්සාර සිහිනය [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

නිසල දිය මත විල් තෙරේ [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හාස්‍යජනක මාර්ග සංඥා

Thambaru Wijesekara's Blog

සුවහස් කලක් කෙතරම් හොඳ කළත් [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

සුණු කිල්ලෝට

Thambaru Wijesekara's Blog

නුඹ දුරින් හිඳිනු ඇයි [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

මනුලියකට නොපවසන මුසා

Thambaru Wijesekara's Blog

පරාජය ජයග්‍රහණයක් කරගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

අහසේ සොමිවත බැබලී [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

හිතේ අමාරු වලින් ඇතිවන විෂාදයෙන් මිදෙන හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

කොච්චර කළත් ඉතිරි වන්නේ අවසාන දේ පමණයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිප් දුන්න ඔය දෑත [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ට්විටර් #ApeAwurudu සුහද හමුව 2017

Thambaru Wijesekara's Blog