ට්විටර් #ApeAwurudu සුහද හමුව 2017

Thambaru Wijesekara's Blog

කාලෙට ගැලපෙන්න බුදු දහම මාර්කට් වීම

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබ සමාජ ආශ්‍ර‍යට අකමැති කෙනෙක්දැයි හඳුනාගන්නේ මෙහෙමයි

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහල සින්දුවල සැඟවුණු හාස්‍යමය රහස්

Thambaru Wijesekara's Blog

සටන් ගීතය [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

දැනමුත්තා අවුරුදු වැස්සේ ගෙදර ආ හැටි

Thambaru Wijesekara's Blog

ඔබේ ජීවිතය අසාර්ථකද?

Thambaru Wijesekara's Blog

සයිටම් ගැන අපි නොදන්නා පැතිකඩ

Thambaru Wijesekara's Blog

බූට් නැති සූට් නැති නිදහසේ ජීවිතේ [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

තමාට ම පෙම් බැඳීම

Thambaru Wijesekara's Blog

නොලැබෙන දෙයක් ගැන ඇතිවන දුකෙන් මිදෙන මඟ

Thambaru Wijesekara's Blog

මටත් දෙන්න තරු කුමරෙක් [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ගුණවත් මල්දම [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ගොඩයාගේ මඟුල් ගෙවල්වල යෑම

Thambaru Wijesekara's Blog

සයිටම් නොව කෑම ද මුදලට නොදෙව්

Thambaru Wijesekara's Blog

අපේකම සුළඟේ ගසාගෙන ගියාවත් ද?

Thambaru Wijesekara's Blog

කැන්දගෙන (නො)යාම

Thambaru Wijesekara's Blog

මලෙහි අවනඩුව

Thambaru Wijesekara's Blog

චිරස්ථිය නැති ලොවක බිණුවට අරුතක් නෑ

Thambaru Wijesekara's Blog