ජාතික වෙඩි තැබීමේ කණ්ඩායම ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ආවේ ජනේරු 25 වැනිදාය. සාග් තරගාවලියට පෙර ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියට මුහුණ දීම ඔවුන්ගේ ගමනේ අරමුණ විය. ඒ අව් අස්සේ අවසන් අභිප්‍රේරණ... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

ජාතික වෙඩි තැබීමේ කණ්ඩායම ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ආවේ ජනේරු 25 වැනිදාය. සාග් තරගාවලියට පෙර ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියට මුහුණ දීම ඔවුන්ගේ ගමනේ අරමුණ විය. ඒ අව් අස්සේ අවසන් අභිප්‍රේරණ... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

විටින් විට හිමාලයානු පෙදෙසෙන් දෝංකාර දෙන හඬ අත්භූතය. ඇතැම් විට හිම කඳු තරණය කරන්නට යන මිනිසුන් මේ අත්භූත සෙවණැල්ලට භිය වූ වාර අනන්තය. සීතල හිම ශිඛර මත අවතාරයකට මිස මිනිසෙකුට ගමන් කළ නොහැකි බව... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

විටින් විට හිමාලයානු පෙදෙසෙන් දෝංකාර දෙන හඬ අත්භූතය. ඇතැම් විට හිම කඳු තරණය කරන්නට යන මිනිසුන් මේ අත්භූත සෙවණැල්ලට භිය වූ වාර අනන්තය. සීතල හිම ශිඛර මත අවතාරයකට මිස මිනිසෙකුට ගමන් කළ නොහැකි බව... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

Dear Friends, Thank you deeply for your tremendous support for Kishani in response to the highly politicized criticisms of her operatic rendition of Danno Budunge. Kishani is a Buddhist; this is... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Dear Friends, Thank you deeply for your tremendous support for Kishani in response to the highly politicized criticisms of her operatic rendition of Danno Budunge. Kishani is a Buddhist; this is... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

පාසල නිමවී නිවසට යමින් සිටි පහළොස්‌ හැවිරිදි පී. ඩී. කුසුමාවතී කිසියම් පිරිසක්‌ විසින් මහ මඟදී පැහැරගෙන ගියේ ඇයගේ යෙහෙළියගේ විලාප හඬත් සමඟය. ඒ 1972 මැයි මස 28 වැනි දිනදීය. කළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

පාසල නිමවී නිවසට යමින් සිටි පහළොස්‌ හැවිරිදි පී. ඩී. කුසුමාවතී කිසියම් පිරිසක්‌ විසින් මහ මඟදී පැහැරගෙන ගියේ ඇයගේ යෙහෙළියගේ විලාප හඬත් සමඟය. ඒ 1972 මැයි මස 28 වැනි දිනදීය. කළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

හොදම විශ්වවිද්‍යාලය තොරන එක නම් හරිම අමාරු කටයුත්තක්, වගේ වෙබ් වෙබ් සයිට් විවිධ දත්ත හා පැරාමිටර් පාවිච්චි කරලා එක කටයුත්ත කරනවා. මගේ මේ පුංචි උත්සාහය උනේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම විශ්ව විද්‍යාල තෝරන්න. මම... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

හොදම විශ්වවිද්‍යාලය තොරන එක නම් හරිම අමාරු කටයුත්තක්, වගේ වෙබ් වෙබ් සයිට් විවිධ දත්ත හා පැරාමිටර් පාවිච්චි කරලා එක කටයුත්ත කරනවා. මගේ මේ පුංචි උත්සාහය උනේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම විශ්ව විද්‍යාල තෝරන්න. මම... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

ඇය කිශානි ජයසිංහ විජේසේකෙර. විශාඛා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව ලෙස ඇය කටයිතු කරා.. බ්‍රිතාන්‍යයේ නොටින්ග්හම් විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතිය පිළිබඳ උපාධිධාරිනියක්. ඇය දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ මවක්. ඇයට... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

ඇය කිශානි ජයසිංහ විජේසේකෙර. විශාඛා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව ලෙස ඇය කටයිතු කරා.. බ්‍රිතාන්‍යයේ නොටින්ග්හම් විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතිය පිළිබඳ උපාධිධාරිනියක්. ඇය දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ මවක්. ඇයට... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

ජැන්ඩියට අදින කඩවසම් හුරතල් උද්යෝගී අප්පච්චී ගැන මේ පුංචි කෙල්ල ඉන්නේ හරිම ආඩම්බරයෙන්. ඒ හින්දම එයා ලස්සන ලියුමක් තාත්තට ලියුවා. අප්පච්චී ඉස්කෝලේට එයාව එක්ක යන ගමන් හිමිහිට ඒ ලියුම එයා අප්පච්චීට... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

ජැන්ඩියට අදින කඩවසම් හුරතල් උද්යෝගී අප්පච්චී ගැන මේ පුංචි කෙල්ල ඉන්නේ හරිම ආඩම්බරයෙන්. ඒ හින්දම එයා ලස්සන ලියුමක් තාත්තට ලියුවා. අප්පච්චී ඉස්කෝලේට එයාව එක්ක යන ගමන් හිමිහිට ඒ ලියුම එයා අප්පච්චීට... [[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]] ...

Previous Page