raigam:මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වසර ගණන් ජිවත් වන, චන්දයට ඇති අයිතිය ලබා නොගත් පිරිස් හමු වෙලා තියනවා. මේ අයම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වල වැරදි, සමාජයේ අඩුපාඩුකම් කතා කරනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න කියනවා. ඒ අය අතරින් කිහිප දෙනෙක් ලංකාවේ, සමාජවාදයක් හදන්න පුර්නකාලීනව වගේ කැප වූ අයත් ඉන්නවා. මේ අය තමන් ජිවත් වන සමාජයටම කරුමයක් කියා මට සිතෙන්නේ. මේ සමාජය අපට මහා ලොකුවට වෙනස් කරන්න ...

raigam:මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වසර ගණන් ජිවත් වන, චන්දයට ඇති අයිතිය ලබා නොගත් පිරිස් හමු වෙලා තියනවා. මේ අයම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වල වැරදි, සමාජයේ අඩුපාඩුකම් කතා කරනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න කියනවා. ඒ අය අතරින් කිහිප දෙනෙක් ලංකාවේ, සමාජවාදයක් හදන්න පුර්නකාලීනව වගේ කැප වූ අයත් ඉන්නවා. මේ අය තමන් ජිවත් වන සමාජයටම කරුමයක් කියා මට සිතෙන්නේ. මේ සමාජය අපට මහා ලොකුවට වෙනස් කරන්න ...

raigam:ඉස්සර උනුත්, එකයි මුනුත් එකයි කියපු, දැන් උනුත් එකයි, මුනුත් එකයි, අරුන් සේරටම වඩා හපන් කියන මහත්තයල බලාපොරොත්තු වන්නේ බලාගෙන යනකොට සුළු ධනේශ්වර ජිවන විලාසිතාවක්නේ. ඕකද ඔය අමාරුවෙන් කියන්න දත කන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ සුළු ධනේශ්වර ජිවන විලාසිතා හදන්න, සිඩ්නි නුවර ජිවත් වන සුළු ධනේෂ්වර අයියලට කියල වැඩක් නැහැ. මේ රසික විසින් ලියා එවූ, මහතතයලගේ සමාජවාදය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් //කැන්බරා නුවර ...

raigam:ඉස්සර උනුත්, එකයි මුනුත් එකයි කියපු, දැන් උනුත් එකයි, මුනුත් එකයි, අරුන් සේරටම වඩා හපන් කියන මහත්තයල බලාපොරොත්තු වන්නේ බලාගෙන යනකොට සුළු ධනේශ්වර ජිවන විලාසිතාවක්නේ. ඕකද ඔය අමාරුවෙන් කියන්න දත කන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ සුළු ධනේශ්වර ජිවන විලාසිතා හදන්න, සිඩ්නි නුවර ජිවත් වන සුළු ධනේෂ්වර අයියලට කියල වැඩක් නැහැ. මේ රසික විසින් ලියා එවූ, මහතතයලගේ සමාජවාදය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් //කැන්බරා නුවර ...

raigam:මගේ කාල යාත්‍රා වැඩ සටහනට රසිකොලොගිස්ට් නැත්නම් අපේ රසික දාපු කොමෙන්ටුවක් මගින් මට පොඩි ප්‍රමෝෂන් එකක් දීල තිබුණා. මට හොඳ ලිට්‍රෙචර් රිවිව් එකක් කරන්න මේ වෙලාවේ සම්පත් නැහැ. නමුත් පන්ති බෙදීම ගැන කියන විට petite bourgeoisie (http://en.wikipedia.org/wiki/Petite_bourgeoisie ; සමාවෙන්න විකිපීඩියා පහසුවට පාවිච්චි කරනවා. නරකම නැහැ) කියන්නේ ඩිස්ටින්ක්ට් සමාජ පංතියක්. එම පන්තියට නම් මා වැටෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මා අයිති වෙන්නේ කම්කරු ...

raigam:මගේ කාල යාත්‍රා වැඩ සටහනට රසිකොලොගිස්ට් නැත්නම් අපේ රසික දාපු කොමෙන්ටුවක් මගින් මට පොඩි ප්‍රමෝෂන් එකක් දීල තිබුණා. මට හොඳ ලිට්‍රෙචර් රිවිව් එකක් කරන්න මේ වෙලාවේ සම්පත් නැහැ. නමුත් පන්ති බෙදීම ගැන කියන විට petite bourgeoisie (http://en.wikipedia.org/wiki/Petite_bourgeoisie ; සමාවෙන්න විකිපීඩියා පහසුවට පාවිච්චි කරනවා. නරකම නැහැ) කියන්නේ ඩිස්ටින්ක්ට් සමාජ පංතියක්. එම පන්තියට නම් මා වැටෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මා අයිති වෙන්නේ කම්කරු ...

raigam:මා ඊයේ මතක් කරපු Back to the Future සිනමා ත්‍රිත්වයේ ප්‍රධාන චරිතය වන මාර්ටිට, තමන්ගේ වර්තමානය “වෙනස්” කරන්න අතීතයටත්, ඒ වගේම අනාගතයටත් සංචාරය කරන්න වෙනවා . ප්‍රා මතක් කරපු “Doc Brown” තමා මේකට උදව් වන්නේ. ඩොක් බ්‍රවුන් එක මොහොතක කියපු දෙයක් තමා මා අර ප්‍රාට දුන්න පිළිතුරේ තියෙන්නේ. එනම්, උඹේ අනාගතය හෝ වෙන කිසිවෙකුගේ අනාගතය තවම ලියවිලා නැහැ, එය ලියා ...

raigam:මා ඊයේ මතක් කරපු Back to the Future සිනමා ත්‍රිත්වයේ ප්‍රධාන චරිතය වන මාර්ටිට, තමන්ගේ වර්තමානය “වෙනස්” කරන්න අතීතයටත්, ඒ වගේම අනාගතයටත් සංචාරය කරන්න වෙනවා . ප්‍රා මතක් කරපු “Doc Brown” තමා මේකට උදව් වන්නේ. ඩොක් බ්‍රවුන් එක මොහොතක කියපු දෙයක් තමා මා අර ප්‍රාට දුන්න පිළිතුරේ තියෙන්නේ. එනම්, උඹේ අනාගතය හෝ වෙන කිසිවෙකුගේ අනාගතය තවම ලියවිලා නැහැ, එය ලියා ...

raigam:ඔබ Back to the Future සිනමා පට පෙළ නැරඹුවාද ? කොහොම වුනත් කමක් නැහැ අලුත් අවුරුද්දේ මෙයත් කියවන්න. Originally posted on raigamahandiya: මේ දිනවල කැන්බරා වල අගමැති ටෝනි ගේ ලිබරල් පක්ෂයට චන්දය දීපු කෙනෙක් හොයා ගන්න එක, අර කෙනෙක් නොමල ගෙයකින් අබ ඇට සොයනවා වගේ තමා. ඉස්සර දවසක පාඨකයෙක් මගෙනුත් කාරුණික ඉල්ලිමක කර තිබුනා, ඇත්තෝනි ග්‍රීන් ගේ බ්ලොගය කියවන්න දේශපාලනය ...

raigam:ඔබ Back to the Future සිනමා පට පෙළ නැරඹුවාද ? කොහොම වුනත් කමක් නැහැ අලුත් අවුරුද්දේ මෙයත් කියවන්න. Originally posted on raigamahandiya: මේ දිනවල කැන්බරා වල අගමැති ටෝනි ගේ ලිබරල් පක්ෂයට චන්දය දීපු කෙනෙක් හොයා ගන්න එක, අර කෙනෙක් නොමල ගෙයකින් අබ ඇට සොයනවා වගේ තමා. ඉස්සර දවසක පාඨකයෙක් මගෙනුත් කාරුණික ඉල්ලිමක කර තිබුනා, ඇත්තෝනි ග්‍රීන් ගේ බ්ලොගය කියවන්න දේශපාලනය ...

සමාජයේ මහා වෙනස් කම් අපට බලාපොරොත්තු වන්න නොහැකි, අපත් මහා වෙනස් කම් වලට සුදානම් නැති නිසා. ඒ වෙනුවට සුළුවෙන් වෙනස් කම් කර ගන්න අප උත්සහ කළ යුතුයි. එවැනි කුඩා වෙනස්කම් ගොඩක් කර ගන්න පුළුවන් වුණොත්, කාලයක් යන විට මහා වෙනස් කම් ඉබේම ඇති වෙනවා. එස් බී දිසානායක කියන එක්කෙනා, ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති කරපු රාජ්‍ය නායකයෙක් ඉන්නවා නම්, ඔහු ඒ ...

සමාජයේ මහා වෙනස් කම් අපට බලාපොරොත්තු වන්න නොහැකි, අපත් මහා වෙනස් කම් වලට සුදානම් නැති නිසා. ඒ වෙනුවට සුළුවෙන් වෙනස් කම් කර ගන්න අප උත්සහ කළ යුතුයි. එවැනි කුඩා වෙනස්කම් ගොඩක් කර ගන්න පුළුවන් වුණොත්, කාලයක් යන විට මහා වෙනස් කම් ඉබේම ඇති වෙනවා. එස් බී දිසානායක කියන එක්කෙනා, ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති කරපු රාජ්‍ය නායකයෙක් ඉන්නවා නම්, ඔහු ඒ ...

හැම හොඳ දෙයකටම අවසානයක් තියනවා. ඒ වගේම තමා නරක දේවලුත්. අද අපේ මේ වසරේ අවසන් වැඩ කරන දිනයයි. බර්ලි ග්රිෆන් වැවේ දවල්ට හුලං වදින්න, ඔරු පදින්න ආයිත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නව වසරේ. අද වරු භාගයෙන් අපට ගෙදර යන්න පුළුවන් වුණා. ගෙදරම … Continue reading → ...

හැම හොඳ දෙයකටම අවසානයක් තියනවා. ඒ වගේම තමා නරක දේවලුත්. අද අපේ මේ වසරේ අවසන් වැඩ කරන දිනයයි. බර්ලි ග්රිෆන් වැවේ දවල්ට හුලං වදින්න, ඔරු පදින්න ආයිත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නව වසරේ. අද වරු භාගයෙන් අපට ගෙදර යන්න පුළුවන් වුණා. ගෙදරම … Continue reading → ...

මගේ කලින් සටහනකට අර ප්‍රොෆයිල් නිර්නාමික මිත්‍රයා එවපු ඇමුණුමක් තමා, සටහනක් විදිහට මේ දැමුවේ. මෙය පරිවර්තනය කරන්න යන්නේ නැත්තේ, මේ අයුරින්ම කියවපුවහම වඩාත් නිරවුල් නිසා. මෙයට සම්බන්ද කරන්න පුළුවන් තවත් ඇමුණුම් ඇතත්, වැඩේ සරල වෙන තරමට හොඳ නිසා මෙහෙම ඉතුරු … Continue reading → ...

මගේ කලින් සටහනකට අර ප්‍රොෆයිල් නිර්නාමික මිත්‍රයා එවපු ඇමුණුමක් තමා, සටහනක් විදිහට මේ දැමුවේ. මෙය පරිවර්තනය කරන්න යන්නේ නැත්තේ, මේ අයුරින්ම කියවපුවහම වඩාත් නිරවුල් නිසා. මෙයට සම්බන්ද කරන්න පුළුවන් තවත් ඇමුණුම් ඇතත්, වැඩේ සරල වෙන තරමට හොඳ නිසා මෙහෙම ඉතුරු … Continue reading → ...

පොඩි කාලේ කියවපු කතා බොහොමයක හිටියේ නරින්. මේ නරි නිකම්ම නරි නොවේ, හරි කපටි එවුන්. එක සෝවියට් ළමා කතා පොතක අර තුන් යහළුවන් ගේ කතාව තමා මට හොඳටම මතක. මේකේ යාළුවන් තුන් දෙනා, කුරුල්ලෙක්, පූසෙක් හා කුකුලෙක්. දැන් පූසයි කුරුල්ලයි දවල්ට දර කපන්න කැලේ යනවා, ගෙදර තනිවම කුකුලා විතරයි. තනිවම කුකුලන් ගෙවල් වල ඉන්න වෙලාවට, ඒ පැත්තේ යන්න හොඳ නැහැ. ...

පොඩි කාලේ කියවපු කතා බොහොමයක හිටියේ නරින්. මේ නරි නිකම්ම නරි නොවේ, හරි කපටි එවුන්. එක සෝවියට් ළමා කතා පොතක අර තුන් යහළුවන් ගේ කතාව තමා මට හොඳටම මතක. මේකේ යාළුවන් තුන් දෙනා, කුරුල්ලෙක්, පූසෙක් හා කුකුලෙක්. දැන් පූසයි කුරුල්ලයි දවල්ට දර කපන්න කැලේ යනවා, ගෙදර තනිවම කුකුලා විතරයි. තනිවම කුකුලන් ගෙවල් වල ඉන්න වෙලාවට, ඒ පැත්තේ යන්න හොඳ නැහැ. ...

මා හිටවපු භෝග වලින් දැනට නැගලා යන්නේ වට්ටක්කා පැල ටික. ගෙඩි දෙක තුනක් දැනට තියනවා. කෘතිමව පරාගණය කරන්න වුණා. නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. මි මැස්සන් නම් ඉන්නවා. කුඹිත් ඉන්නවා. නමුත් සමහර විට හරි යන්නේ නැහැ.ගැහැණු හා පිරිමි මල් වෙනම හැදෙන, වට්ටක්ක වල මල් උදේට පිපිලා, හවසට පර වෙන නිසා කෘතීම පරාගණය කරන්න අවස්තාව ලැබෙන්නේ සති අන්තයේ පමණයි. දැන් මේ වගේ ...

මා හිටවපු භෝග වලින් දැනට නැගලා යන්නේ වට්ටක්කා පැල ටික. ගෙඩි දෙක තුනක් දැනට තියනවා. කෘතිමව පරාගණය කරන්න වුණා. නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. මි මැස්සන් නම් ඉන්නවා. කුඹිත් ඉන්නවා. නමුත් සමහර විට හරි යන්නේ නැහැ.ගැහැණු හා පිරිමි මල් වෙනම හැදෙන, වට්ටක්ක වල මල් උදේට පිපිලා, හවසට පර වෙන නිසා කෘතීම පරාගණය කරන්න අවස්තාව ලැබෙන්නේ සති අන්තයේ පමණයි. දැන් මේ වගේ ...

Previous Page