හෙට නිවාඩු!

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate! (අවසාන කොටස)

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate! (දෙවෙනි කොටස)

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate!

raigamahandiya

උත්තරයක්! When the west wind moves………………!

raigamahandiya

අලිගැට පේර කන්නේ මොනවා එක්කද?

raigamahandiya

ගමන මිහිරියි, රසයි, විනෝදයි!

raigamahandiya

බ්ලොග් ලියා මුදල් සෙවීම; ඕස්ට්‍රේලියානු උදාහරණයක්!

raigamahandiya

මල් සමය නිම වේවිදෝ?

raigamahandiya

පින්තූර හතරක්!

raigamahandiya

සුදු මල් දෙකක් කඩා…..

raigamahandiya

උණ පඳුරක මල් පිපිලා;Would you mind if I still loved you?

raigamahandiya

වසන්තේ දවසක්!

raigamahandiya

බෝට්ටුවෙන් ආ පිරිස හරවා යවයි!

raigamahandiya

අද වෙයි ඉරු දින! Can you love me again?

raigamahandiya

වහලයෙන් එපිටට…..!

raigamahandiya

අද අයිටම් එක සයිටම්!

raigamahandiya

මා වැනි සංක්‍රමණිකයන් කන්නේ මොනවාද?

raigamahandiya

ඕස්ට්‍රේලියාව දොස්තරලාගෙන් සන්තෘප්තයි? Visa plan to stop foreign doctor influx!

raigamahandiya