පත්වීම් ලැබූ නිලධාරීන් නිසා විදේශ සේවයේ ගරුත්වය පිරිහුණා  දේශපාලන පත්වීම් ලැබූ නිලධාරීන් නිසා විදේශ සේවයේ ගරුත්වය පිරිහුණා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා විදේශ සේවය පිළිබදව පසුගිය සති දෙක තුළ විශාල ආන්දෝලනයක් ඇතිවිය. ඒ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන හා බ්‍රිතාන්‍යයේ සිටින ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් දොස්තර ක්‍රිස් නෝනිස් අතර ඇතිවු ගැටුම නිසාය. ලංකාවේ විදේශ සේවයේ වෘත්තීයභාවය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ මේ ක්‍රියාදාමය පසුගියදා විවේචනය කළේය. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ...

Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 3) Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 1) Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 2) Mahinda Samarasinghe was asked to chair an Inter-Ministerial Committee to implement the Human Rights Action Plan, and as usual I had to do much of the work through convening a ...

A Presidency Under Threat – 20 Vasantha’s Constitutional Amendment Vital Several papers, though interestingly enough not all, carried accounts last week of the failure of Vasantha Senanayake to propose the Constitutional Amendment that stood in his name on the Order Paper of Parliament on September 25th. It was not however registered that he had not withdrawn the motion, which was to introduce statutory limitations on numbers in the Cabinet. He ...

6 ඔක්තෝබර් 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 14:28 GMT බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් දොස්තර ක්‍රිස් නෝනිස්ට පහරදීමේ චෝදනාව සම්බන්ධ පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට ප්‍රථම සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයාගේ වැඩ තහනම් කළ යුතුව තිබුණු බව ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් පවසයි. විදේශ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ක්ෂෙනුකා සෙනවිරත්නගේ නමද සිදුවීමට සම්බන්ධ වී තිබෙන බැවින් පරීක්ෂණය අවසාන වන තුරු විදේශ ලේකම්වරියගේද වැඩ තහනම් කිරීම ...

Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 2) Continued from Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy 1 GL’s appointment as Minister of External Affairs in 2010 was generally welcomed. Bogollagama had lost the election, which made the President’s task easier since, given his complaisant approach to those who supported him, he would have found it awkward to replace Bogollagama. The only other serious candidate was Mahinda Samarasinghe, ...

Enemies of the President’s Promise – Happy During the conflict period, relations with India had been handled not by the Foreign Ministry, but by three trusted confidantes of the President. These were his Secretary, Lalith Weeratunge, and two of his brothers, Gotabhaya Rajapaksa and Basil Rajapaksa. These two, both younger than the President, were neither of them Ministers at the time (as opposed to the oldest brother, ...

Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy 1 Perhaps the saddest influence on President Rajapaksa was his Foreign Minister, G L Peiris. There were two main reasons for this influence. One, commonly known, was the hold he had on the President’s eldest son, Namal, who had been elected to Parliament in 2010 and who saw himself as his father’s successor – a prospect made possible when, soon after that ...

Enemies of the President’s Promise In May 2009, Sri Lanka seemed on top of the world. Under President Mahinda Rajapaksa, the Sri Lankan government and forces had defeated the Liberation Tigers of Tamil Eelam, a terrorist movement that had dominated Tamil politics in Sri Lanka. It had survived conflict with not just successive Sri Lankan governments, but even the might of India. Though the Tigers had been ...

A Presidency Under Threat – 17 Endless Electioneering Recently, at a Consultative Committee in Parliament, one of my colleagues remarked that there was no need of any opposition given my own contribution. I had been critical but what my colleague, from the Gampaha District, failed to understand was that I had criticized neither policies nor action. What I had been objecting to was a failure of action, and ...

A Presidency Under Threat – 15 Public Relations Much has been reported recently about the various Public Relations firms government – or rather elements in government, since it seems that there has been no Cabinet approval for these ventures – have hired to raise our profile in countries which seem hostile to us. There have been a host of such firms in the United States, and one in ...

A Presidency Under Threat – 15 Public Relations Much has been reported recently about the various Public Relations firms government – or rather elements in government, since it seems that there has been no Cabinet approval for these ventures – have hired to raise our profile in countries which seem hostile to us. There have been a host of such firms in the United States, and one in ...

A Presidency Under Threat 14 – 13th Amendment Inhibitions I had a bizarre experience recently when I had to attend what is termed Standing Committee B of Parliament, which deals with legislation. This was in connection with the Vasantha Senanayake Foundation (Incorporation) Bill which I had sponsored. The experience was rendered worse by the Minutes which I received subsequently, which bore no relation to what had actually taken place. ...

Previous Page