ජනතාවගේ පැත්තේ සිට ගැනීම

Pinchpoint

ස්ටින්ග් , පියවරුන්ගේ දිනය සහ රැවුල බාද්දී පෙනෙන්නේ කාවද

Pinchpoint

ඉන්ද්‍රජාල අංකල්ගේ ඇස්බැන්දුම් සහ විස්මිත මායා

Pinchpoint

සෝමේ අයියාගේ ගංවතුරු ආධාර බත් එක සහ කොම්පැනි ගංවතුරු ආධාර වතුර බෝතලේ

Pinchpoint

අකලමනා ආපදා කතා

Pinchpoint

පස්චාත් වෙසක් කතා

Pinchpoint

The old Ballerina's home remedy, අපේ අම්මාගේ මුදූ වැලි සාත්තුව සහ තවත් දහසක් කතා

Pinchpoint

පස්චාත් මැයි දින කතා

Pinchpoint

ටෙනිසේනගේ ගැසට් පීස් එක

Pinchpoint

මේ කුණු කන්ද බැලුවා හොරැහින් මදෙස

Pinchpoint

මැණිකේ මම ආයේ ගෙදර එනවා

Pinchpoint

යක්කුන්ටත් කුක්කු පෙව්වේ...... කෙලින් හිටවලා

Pinchpoint

කාලයාගේ පොටෝ ගැහීම

Pinchpoint

බල්ලාගේ එක්ස්කියුස් එක සහ කීර්තිරත්න ඉස්කෝලේ මහත්තයාගේ නඩු නිමිත්ත

Pinchpoint

රූපසිංහ අංකල් ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හෙවත් Project life cycle and life projects

Pinchpoint

චතුරලා , අපි සහ බක්කි පරෙයි

Pinchpoint

මලිත් ට ගහද්දි චංචලා ඇඩීම , පංතියට උණ ගන්න මොනිටර්ට ගැසීම සහ ජිජැක්

Pinchpoint

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හෙවත් Any information on need to know basis

Pinchpoint

ස්වයංවින්දනයේ නිදහස සහ නිදහසේ ස්වයංවින්දනය

Pinchpoint

විහිලු සැපයීම ඊස් අ මල්ටි ප්ලේයර් ස්පෝර්ට්

Pinchpoint