ඇතැම් විට...

Nobody's Edge
ඇතැම් විට ලද කුඩා ඉසිඹුවකපැරණි පිය සටහන් නැතිනැවුම් මිහිදුම් මාවතකඑන්න මටහදිසියෙන් මෙන් සිතෙන්නට හැකඅතුරා තබනු මැනනො ඇසූ සියලු පැනදම්පැහැ කැලෑ මල් මතරැගෙන යනු පිණිස මටනිදහස් ය ඔබ එවිටසියලු පැන සහනො ලද පිළිතුරුවලින්17-08-16 ...

නම

Nobody's Edge
අපේ පුතුටදමන්නට සිටි ඔබටවත් නො කියූ නමඔබත් නැතිපුතෙක් නැතිනමක් විතරක් ඇති17 -08-16

සමර

Nobody's Edge
එක මලක්පිපෙයි පරවෙයි එක වරක්කවුරු දන්නෙදඒ මල මඇතැම් විටපිපෙනු පරවෙනු ඇත සියවරක්06/08/2016සමර*-සමර විජේසිංහ කවියා#දිළිසෙනපියවර #සමර #සමරසැමරුම

ඉරි

Nobody's Edge
ඉරි තැලුණු දිරි සිඳුණු ගමනකමල් දිදී මිය ඇදුණු තුරු බඳමුල්වලටවත් කියා ගොස් නැත හැර පියා යන හේතු සලකුණුපොරෝ තලයක රුදුරු පහර ද?දිරාපත් කාලයේ රහස ද?ඉරුණු වියැළුණු පැලුණු ළය තුළතිබේ නො සිඳුණු දුකක රොන්සුණු23-07-2016තුම්මුල්ල ...

ඇඹුල්

Nobody's Edge
අඹරැල්ල ගහ අදත් පොඩි පැටව් වඩාගෙනපැණි රහට මතක දී නැවි නැවී හිනාවෙනකොයි තරම් දුර ගියෙද ජීවිතේ බෙදාගෙනඅමතකව ඇති ඔබට මේ ඇඹුල් කතා ගැනඉඳහිටක වාඩි වී ඔය ගහේ හෙවණ යටසුදු තීරු මත ඉහුණු ලුණු ඇඹුල් හරි රහටහඳ දිහා බලන්නට බැරි වුනත් කෙළින් අදකඳු කපා නැඟෙනවා ඔය මූණ විටින් විටඇඹුල් කර මුහුණ ඔබ හිනා වුන හැම විටමඇඹුල් වුව පැණි රහයි හිතට දැණුනේ ...

ඔබ නො ලියූ අකුරු

Nobody's Edge
ඔබේ ඉපැරණි ශිලා ලියමනඉඳහිට වළාකුළු බැම්මෙන් හිස ඔසවනනො දන්නා අය වැව රවුමෙ යන එනනො ලියා ම ඔබවිසුරුවා ගියබරැති අකුරු මතින් හදි හදිසියෙන් ඇවිදිනමගෙ හිත බිමට තෙරපෙනනො දන්නා බසකින් ඔබ තබා ගිය නො ලියූ අකුරු වලාකුළු බැම්මට පළඳාමම , හිස් අතින් අදත් නික්මෙන07-07 2016 ...

ගැඹුරු ම සිඳු පතුල්

Nobody's Edge
ගැඹුරු ම සිඳු පතුල් ඝණාන්ධකාරය ම ගැවසෙනනෙත් අඳ මසුන් ඒක වර්ණිත දසුන් අඳුරෙහි ම දුක් ලවණ වගුරනසිනිඳු කළල් බිම පැතිර අන්ධකාරය,කාලය ශුන්‍ය බවට හරවනදරා හිඳ දරා හිඳ මිහිතලයඅඳුර ම උරා ගත් ආශ්වාසය මිසප්‍රාශ්වාසය අහිමි කළදරන්නට දිරි නැති තෙරපුමඑළිය බිඳුවක්වත් නො ලබාඅඳුරෙහි ම වැතිර ලවණ මත පැතිර දිරාපත්වන්නැ'යි අණ ලදගැඹුරු ම සිඳු පතුල්අහම්බෙන් නෙත් වැසූ විට හමුවන...22-06-2016 ...

විරහ ගී අමතක තැන

Nobody's Edge
ඉතිං මම,ප්‍රීතිමත් විහඟෙක්මිවිරහ ගී අමතක වුණමතක පටු මංපෙත් දිගේහිස නමා තවත් දුර නොම යනදැවී දැවී ප්‍රේමයේ තාපයෙන් ශාපයෙන්මියැදිලා අළුවුණප්‍රීතිමත් ෆීනික්ස් විහඟෙක්මිමතකයෙන් හිස්ව යළි ඉපදුණ13-06-2016 ...

ඔබ නැවතුණ තැන

Nobody's Edge
ඉතිං ඔබ ඒ නැවතුණ තැනතත්පරයක් ය,කල්පයක් කියා රැවටුණඑතීගත් සියොළඟඅතීතය, ප්‍රේමය යයි නම් ලද ඉසියුම් ම හද ඉසවුවල ගැල්වුවතිත්ත ම තිත්ත කාඩියතවමත් හද ගැහෙන මතක ඝටිකාවකට වුවනැවතී සිටියැකිද ආපසු යා හැකිදමල් පෙති සුබ පැතුම් පත්අව පැහැව රන් මුදු රාමු මැදසල් උයන් පවා හිස් වූ විටපර මල් රකිනු ඇයි, කුමටද?කුහුඹුවෙකි කාලයවෙනස් කොට තාලයකුඩා අඩි තබ තබා අනාගතයට ඇවිද යනඉතිං ඔබ ඒ නැවතුණ ...

ඔබ මගේ ඉනාව

Nobody's Edge
දිගම දිග නියඟ පසු කොටරොද බඳින වැහි බිඳු යටසැලි සැලී දොඩමළු වෙනඇහැළ මල් පෙති මතරන් පැහැ වතළ මනාවඔබ මගේ ඉනාවතෙතබරිත තණ පලසකහිතුමතේ වැටී දැවටීනිවි නිවී දැල්වෙනරිදී තාරකා එළිදෙපා යට ඇඳි කතාවඔබ මගේ ඉනාවමුදු කැරළි මුහුලස්සාගරේ කළඹානට නටා රැළි නඟනආදරේ අරගෙනහද වෙරළ වෙත ගෙනාවඔබ මගේ ඉනාවමදාරා පරසතු උයන් මැදමුදු පවන් වී හද වැදසහස් මල් මකරන්ද පරදාඉගැඹුරු ම සුවඳින්මනස් තුසිතය මමවනඔබ මගේ ...

මේඝය, ඔබ කැමති නම් වහින්න හෙවත් මැයි 18

Nobody's Edge
ගංවතුර ගලා නැතඉණ තෙක් වතුර නැතරැස් කළ අහර ඇතකුසගිනි කියා දෙයක් නැතමඩ චිරි චිරිය නැතදරුවන් සුවෙන් ඇතමේඝය, ඔබ කැමති නම් වහින්නනැතිවුන කෙනෙක් නැතමළමිනි මතක නැත කඳුළට මිළක් ඇතරිදුනට කමක් නැතදකුණට දිනුම ඇතඋතුරට වතුරවත් නැත මේඝය, ඔබ කැමති නම් වහින්න18 මැයි 2016 ...

නිහඬ

Nobody's Edge
වැසි බිඳු වැටෙයිබිඳිමින්රකිමින් තානයඑක දෙකඑක දෙකකිසිත් නැතමා තුළනිහඬවැසි හඬ මිසඉඳහිට පතිතඅකුණු එළියකිනිහඬ බව බිඳෙනක්ෂණයකි...................යළිත්වැහි බිඳුඑක දෙකඑක දෙක13-05-16 ...

සිනාවක හැඩය

Nobody's Edge
'වැසුණු කවුළුව මත පුරුද්දට මෙන් සොයා වෙහෙසෙමි සිනාවක හැඩය.'-රසිකා ගුණවර්ධන.අමතකද ඔබටඒ සිනා හැඩය තිබුණේවසන්ත කවුළුව මත නොවගිම්හානයේ කෙළවරශරත් කවුළුව පාමුළමඳක් තව ඉවසන්නවසත් කල ඔහේතෙතබරිතව ගෙවෙන්නට දෙන්නගිම්හානයේ උණුසුමත්මඳක් විඳගන්නතනි පැහැ පත්‍රසිඳී ගිලිහී වැටෙන කොටනෙක වණින් දිළෙන කොටහැර යාම සැපක් යැයි කියා දෙනශරද කල එළඹි විටදොර කවුළු හැරලන්නමඳ සිනා නංවන්නරන් පැහැ සිනා හැඩයක්කවුළු පියනෙහි රැඳී ඇති,වැරෙන් නොවයන්තමින් සිපගන්න...16-05-2016 ...

කාත් කවුරුවත් වෙද මට නුඹ පමණ

Nobody's Edge
රෑත් ගණඳුරෙත් මඟ තරු ලකුණ වුනදෑත් සිඹින, තුරු හිස වී මල් හෙලනතාත්තා වෙවී උර දී ගිම් නිවනකාත් කවුරුවත් වෙද මට නුඹ පමණ05 -05-2016Painting :Willem Haenraets

මරණීය මතක

Nobody's Edge
හමා යන්නෙමිදමා අතහැර රමණීය කඳු අතර සැඟවුනමරණීය මතක නිම්නය හොවා ළය සුරැකි සිහිනයෙන් සිහිනයදවා මඟ වියදමට දහස් ගව් දුර ගෙවා ආ මඟමැකුණු විට පිය සටහන්ලකුණු කළ හැකිද බිතු සිතුවම්?නිමා කරනෙමි එබැවින්පමා වූ රංගයනමා හිස පහත්කොට වැරහැලි තිරකඩ26-04-2016 ...

ප්‍රභානිය,

Nobody's Edge
ප්‍රභානිය,ඔබෙ වදන්නො නිවෙන ආහ්ලාදයකින්ඉගැඹුරු අගාධය‍කටඅතින් අල්ලා මා ගෙනයනයන මඟ,දම් රතු මලින් උන්මාදනීයව පොබයනසත්සිය සැත්තෑ සතක් නෙක වණින් සැදි දේදුණු දිය ඇළිව මා මත වැගිරෙනසීතල චුම්බනයකින් දෙතොල මත්කොටරෝස මල් පැළඳගත් කටු මතනර්තනරූපීව ඇවිද්දනඉපැරණී පිය ගැට පෙළෙහි පහළටතවත් ගැඹුරටරන් මකුළු හුයකින් බැඳ මා කැඳවන දියමන්ති වෙනුවටවියළි මල් පෙති‘දයාබර‘ යන තැනින් ඉරීගිය දිරූ කඩදහිවැරහැලි රෙදි බෝනික්කන්මැකුණු දිය සායම් චිත්‍රනිසි පරිදි තැන්පත් කොට තැබුණ ...

දැවෙන මල්

Nobody's Edge
තණ පත් තරවමිණි කැට සිප වැළඳවිඳ විඳදැවෙන මල් සුවඳ15-04-2016

ඒ තමයි ප්‍රේමය

Nobody's Edge
නියං දුක් වැහි අකුණු පසුකරපර මලින් ළය වැසෙනු ඉවසාමල් නඟයි තුරු හිසපවන් රැල්ලක් සෙමෙන් අමතා'අරන් යනවද සුවඳ ලොව වෙත?'අසයි ඒ මහ ගසතෙතක් නැති බොල් පාළු අහසකසිහිල් හිරිපොද සෙමෙන් අතුරාපාව යයි මේඝයජීවිතේ බිම වැටෙන තැන්වලවේදනා පිරිමදින නිම්නයඒ තමයි ප්‍රේමය11-04-2016 ...

සිහින රැස්කරනය‍

Nobody's Edge
සිහින රැස්කරනය‍,ඉතිං ඔබ කළ යුතු මට පෙනෙන්නට පෙර ම සිහින ඩැහැගැනුම ය..මිහිදුමින් වැසි කඳු මුදුන් දෙව් ලොවෙත් නැති මල් උයන්නිල් දියෙහි සඳ රැස් වියන්එළඹෙනු පෙර සිහිනයට,වළකාලීම ය..තෙතබරිත උදයක පොළෝ ගැබ සුවඳනිහඬ කඳුකර මංපෙතක වැටී ඇති කවි ද මිතුරු සැණකෙළියක විසිරි මධු මී රත ද බිඳක්වත් ශේෂ නොකොට මඋදුරා ගැනුම ය..ඉතිං ඔබ කළ යුතු,නින්ද ද අවදියෙන් සිටීම ද ඉලක්කම් ද ජීවිතය ...

ගිළිහෙන ස්මෘතිය, එනම් රික්තයක මතකය

Nobody's Edge
මතකයන් බිඳෙන් බිඳ ගිලිහෙන විටකාලයට නමක් දිය යුතු නම්ශෝකය යයි කියනු මැන දෙඇස්වල අවසාන එළි පොදනිවී නො නිවී සිඳි යන විටප්‍රේමයට පර්යාය පද අවැසි නැත,ඉඳහිට වැළඳ ගනු මැනබෙදා ගත් දිවියක සදාකාලික මතකයකිසිවකින් මකනු බැරි බවනිදාගත් මා හෘදයට නිරතුරුව සිහිපත් කර දුන මැනරික්තයක් තුළ නිහඬ ගොළු බව දරා ගනු බැරි දිනයෙක,සමු ගැනුම් අවැසි නැතකිසිත් නොකියා ඉවත යනු මැනකළු කුහරයක් මැදඅරුත් ගිලිහුණු ...