Urges credible probe into the actions of the mob attack on 4th AugustLawyers witnessed an event of a mob disrupting a peaceful meeting to discuss issues of disappeared families, held at Center for Society & Religion, located in the premises of a Catholic Church in Colombo 10, on 4th August 2014. This meeting was organised by Families of The Disappeared, ...

අතුරුදන්වූවන් හා මියගිය අයගේ රැස්වීමේදි ගැටුමක් 2014 අගෝස්තු 05 10.52a.m උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධයෙදී අතුරුදන්වූ හා මියගිය අයගේ සංවිධානයේ පිරිසක් සහභාගි කරවා ගනිමින් ඊයේ (4) දින පස්වරුවේ සමයික කේන්ද්‍රයේ පැවැති රැස්වීමකට පිරිසක් කඩා වැදීම නිසා ඇති වූ නොසන්සුන්තාවය මරදාන ‍පොලීසියේ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් සමථයකට පත් කර ගැනීමට හැකිවිය. අතුරුදන්වූවන්ගේ මාපිය එකමුතුව සංවිධානයේ නිමල්කා ප්‍රනාන්දු සහ බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු යන අයගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කිහිපයක් එක්ව ඊයේ ...

Meeting with Disappeared peoples family members in Maradana Interrupted A group of people with several monks have been gate crashed in to a meeting held in CSR, Maradana and disrupted the meeting which was organised by Right to Life on 4th Aug 2014. About 30 Family members including parents, wives, sons and daughters of disappeared person's from North have been participated to the program.Well reputed HR activists,several lawyers, Rev. ...

We do not respect illegal NGO Circular NGOs and CSO leaders who gathered at Fort railway station vowed not to respect the NGO circular of the NGO secretariat dated 1st July. The protestors accused the circular is beyond the mandate of the NGO secretariat and serious violation of fundamental rights.This is clearly an indication of violation of the right to freedom of expression and right to information. ...

Media briefing on life of war affected people in North- Sri Lanka A media briefing was held in Jaffna today (14.07.2014) on issues facing by people in North - Sri Lanka, who still under pressure from land Grabbing, Indian invasion of territorial sea and destroying fisheries resources and military pressure over their lives. Parlimentary members, Mavei Senadiraja, Mr. Sarawanabawan, and member of a socialist party, Mr. K. Selvam, former PM Ponnambalm Gajendran ...

The Defence Ministry’s Warning to all Non-Governmental Organisations A Statement from the Asian Human Rights Commission A National Secretariat functioning under Sri Lanka’s Ministry of Defence and Urban Development has issued a curious letter on 1 July 2014. The following is the letter in full: MINISTRY OF DEFENCE AND URBAN DEVELOPMENTNational Secretariat for Non Governmental OrganizationsTo All Non Governmental OrganizationsNon Governmental Organizations acting beyond their mandateIt has ...

කච්චතිව් දූපත අවට මුහුදු තීරය ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ගෙවා බද්දට ගෙන ඉන්දීය ධීවරයන්ට මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ලබා දීම පිළිබඳව ඉන්දීය මධ්‍යම රජයේ අවධාරණය යොමුවී ඇත.මේ සතියේ නව දිල්ලියේ නිල සංචාරයක නිරත වන විදේශ කටයුතු ඇමැති මහාචාර්ය ජී,එල්. පීරිස් මහතා සමග ඉන්දීය මධ්‍යම රජයේ බලධාරීන් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර නව ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට අදහස් කරනු ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.දිගින් ...

இந்தியமீனவர் துன்பத்தில் குளிர்காய்ந்தபடி, இலங்கையில் இனமுரண்பாட்டை வளர்க்க முயலும் தமிழ்-குறுந்தேசிய வெறியும் இலங்கையின் கடல்வளமும் ஏப்ரல் 6, 2011 arulnesan ஆல் இந்தியமீனவர் துன்பத்தில் குளிர்காய்ந்தபடி, இலங்கையில் இனமுரண்பாட்டை வளர்க்க முயலும் தமிழ்-குறுந்தேசிய வெறியும் இலங்கையின் கடல்வளமும் மணலை மைந்தன் இன்று இந்திய மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையால் கொல்லபப்படும் நிகழ்வு, பல மட்டங்களிலும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் சட்டசபைக்கான தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மூன்றாம்தர இந்திய நடிகனான விஜய் என்ற கோமாளியில் இருந்து இந்திய அரசியலில் இருப்பன, ஊர்வன, பறப்பன, குரைப்பன என அனைத்துத் தரப்பினரும் இந்திய மீனவர் கொ

Fisher's Fight for Fuel Subsidery Continues and Getting Stronger Fisher community strengthening their fight for fuel subsidiary. Fisher women leading the day with a strong protest in the road side in front of the stage of hunger strike taking place in the Negombo Municipal council.This is the forth day of the continuing protest of Fishers.Evidence shows that more fisher women and fisher are gathering to the place from other ...

Negombo Fishers Continuing the protest for the third day and toughen to a Hunger Strick. Fishers who came to the road on Monday (16th June) asking for fuel subsidiary for boats that was given after sudden increase of Fuel price by a considerable amount in 2012 February or decrease fuel price by 35 Rupees per liter. After the walking protest they have invade the Municipal front yard and settle down for a longer and stronger ...

No for Alternative means of compansation insted of Fuel Subsidiary Fishers of Negombo and Chilaw have not conducted their fishing operations today (16/06/2014) as a token strike against stopping fuel subsidiary given for the fishers who are having crafts with inboard or out board engines after sudden increase of fuel price in 2012 February. Government planing to give fisheries equipments instead of fuel subsidiary cards that can use when buying ...

Rome, Italy, Tuesday 10 June. Meeting at the 31stSession of FAO’s Committee on Fisheries (COFI 31), COFI’s143 Members States adopted the first international instrumentdedicated to defending and promoting small scale fisheries. The instrument takes the form of “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale fisheries in the Context of Food Security and Poverty Alleviation (VG SSF)”. The Committee’s Chair dedicated ...

SRI LANKA: What is the future of a country with zero respect for law by Basil Fernando The major problem affecting all Sri Lankans now, and which is likely to affect future generations, is the complete failure of law enforcement and resulting lawlessness. While virtually everyone is aware of this problem, it is not subject to conversation. For the few who are vocal on matters of public interest, the sole concern seems to ...

The global small scale fisheries organizations, WFF and WFFP and also fish worker supportive organizations are excitingly awaiting to see the adoption of Voluntary Guidelines on Small Scale Fisheries (VGSSF) at the 31st session of the COFI at FAO during the week of 9-13 June. However, there is an issue on the proposed paragraph 6.18 of the guidelines on ...

June 9, 2014 HUMAN RIGHTS COUNCIL Twenty sixth session, Agenda Item 3, General Debates A written submission to the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource CentreThe arbitrary dismissal in January 2013 of the former chief justice of Sri Lanka, Dr. Shirani Bandaranayake, the first female Chief Justice in South Asia, reflects the independence of judiciary in the ...

Change..!... Yes, With Reforms An awareness with a signature campaign was conducted in front of fort railway station in colombo on 30th May. Indian trawling issue in north seas of Sri Lanka, To resolve the Fuel subsidiary issue for Fishing crafts for conduct their day today operations and also issues of war affected IDPs in the country was the main concerns for the campaign ...

Previous Page