දියවී ගොස් අහස් කුස,වර්ෂාවෙන් හදවත පිරී ගිය සද,ඔබ ගැන මතකය සිහිවී,සිහිනෙන් මා හඬනා කල,නෙතු අග මතු වූ කඳුලක්,පුරන්වූ කතරකට බට,මහා මේඝයකැයි ඔබ කීය....

මට Heart Attack!ඉතින් Doctorමගේ හර්දය වස්තුවේපුන්චි පුන්චිරිදුම් හැමදාම....මේක ඉස්සෙල්ලමපටන් ගත්තේ,ශිශ්යත්ව පන්තියෙදිඊට පස්සෙ0/L, A/LCampus එකේදිත්ටිකක්…යාලු වෙන්න කලිනුත්යාලු වුනාට පස්සෙත්......අධ්යාපනයයි ප්‍රේමයයිදෙකම,සමහර වෙලාවටජීවිතේට විසයි,Doctor……………………. ...

රෝස කටුවක්ඇනීකිරිල්ලක මිය ගියාආදාහනය ඉරිදානෙලුම් මල් කනත්තේඇගේ ලය සිදුරු වීගලා ගිය ලේ බිඳිතිකහට පැල්ලම්ලෙසින්පෙනේ මිහි සලුව මතමීට පසුසවස් යමඔබෙ කවුලුනොහරින්නඈ යලිත්මියුරු ලෙසනොගයාවිකිසිදාක....................... ...

තවත් වරක් අඳුරු වී සඳ,පායා ඒ පසළොස්වක දින..දෙබෑ කර හද අඳුර,වලාකුලෙන් බැස එන්න...

මා නැතුව බෑ කියුඔබ ගොසින් ඉගිලිලාවෙන හදක ගුලි වෙලාමා තාම තනි වෙලා

පෙර දිනෙක ඇයට මටසෙවන දුන්මහලු නා ගසලිවිය හැකි නම් නුඹටත්විරහ කවිමං ගාව තියෙනවාඇති තරම්හිස් කොළ

දෝතට ගෙනත් ගඟ දියයළිත් දැමුවෙමි ගඟටමඅක්කා හංගන් මේ ගඟගියපු හැටි සිහිවී

විඳින්නට අකැමැතිවමහ පොළවෙ මුදු පහසකදුරු මල් බොහොමයක්පරව ගියමුත් තවමඅතු අතර හිරවෙලා....

Previous Page