බොදු බැති ගී....(කටහඬ රහිත )

Manussakama මනුස්සකම

හෙළ වෙදකම හා පච්ච කලාව...

Manussakama මනුස්සකම

බයියන් යනු .....

Manussakama මනුස්සකම

සියඹලා මල් කමු....

Manussakama මනුස්සකම

නොමිලේ සුවඳ විලවුන් සාම්පල් ගෙදරටම ගෙන්න ගමු....(කාන්තාවන් සඳහා පමණයි)

Manussakama මනුස්සකම

නොකියා යන්න ගියා......

Manussakama මනුස්සකම

බබාලා ඉන්න අම්මලාට කෙට්ටු වෙන්න හොඳම ක්‍රමයක්!

Manussakama මනුස්සකම

විදුහල්පති තුමාගෙ සංවේදී ආදර කථාව...(සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරෙන්)

Manussakama මනුස්සකම

කටු අනෝදා තේ... (සීනි වැඩි අයට හා පිළිකා රෝගීන්ට විශේෂයි)

Manussakama මනුස්සකම

Internet Download Manager (IDM) හැමදාම තියාගන්න......

Manussakama මනුස්සකම

ෆෝල්ඩර් වලට පාස්වර්ඩ් දාලා ආරක්ෂා කරගන්නෙ කොහොමද? (1 කොටස Folder Lock)

Manussakama මනුස්සකම

මහඇමති දයාසිරි පොල්ල වනා වැඩ පෙන්වයි...

Manussakama මනුස්සකම

එ ජා ප මැයි පෙළපාලියේ සෙල්ලං පිස්තෝල.....

Manussakama මනුස්සකම

සෙල්ලම් පොලිස්.....

Manussakama මනුස්සකම

ඩවුන්ලෝඩ් වේගය වැඩි කරන පහසු කම් සපිරි සුපිරි භාණ්ඩයක්!

Manussakama මනුස්සකම