The greening of the media The absence of media freedom and the violation of the rights of media personnel were a constant lament articulated by the then Opposition during the previous regime. The restoration of freedoms and the upholding of rights consequently was a key element of Maithripala Sirisena’s election campaign. He picked up the UNP’s gripe and ran. The UNP, for its part, in ...

විසුරුවනු ලැබිණ! මහා ජන ගඟට එක් වූවෝ මහා වංචාවකට සම්මාදම් වූ බව කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමුවිසුරුවනු ලැබිණ: පාර්ලිමේන්තුව. 2010 සිට අද වනතුරු ජනතාවට කොකා පෙන්නපු ආණ්ඩු පක්ෂවලත් විපක්ෂවලත් මන්ත්‍රීවරුන්ට නැවත වරක් ජනතා මනාපය යදින්න සිදුවී ඇත. ඔවුන් ගැන දුක් වීමට අවශ්‍ය නැත. අපට සතුටු වීමටද විශේෂ හේතුවක් නැත. විසුරුවනු ලැබිණ: 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. එබැවින්ම ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ...

Maithripala as prop and pin-up We don't know if everyone who voted for Maithripala actually believed that Parliament would be dissolved in late April, i.e. when the much talked of and now hardly ever mentioned ‘100 Days’ came to an end. We don’t know if everyone who voted for Maithripala thought that he was capable of or interested in seeing electoral reform through (and, the ...

This is the thirty fifth in a series I am writing for the JEANS section of 'The Nation'. The series is for children. Adults consider yourselves warned...you might re-discover a child within you! Scroll down for other articles in this series. There’s no one way to learn the multiplication tables. You can just look at the multiplication table, say it ...

Are you sure about those selfies? While you take selfies others may take you!This is the thirty fifth in a series of articles on rebels and rebellion written for the FREE section of 'The Nation'. Scroll to the end for other articles in this series. 'FREE' is dedicated to youth and youthfulness.Those with power are by nature jittery. When there are things people want to protect ...

Rev Maduluwawe Sobitha Thero’s Amazing Logic So it's not about good governance but a UNP government, haamuduruwane?Rev Maduluwawe Sobitha Thero was one of the strongest advocates of ‘good governance’ and therefore lent weight and slogan both to Maithripala Sirisena’s presidential campaign. The good Thero was a tad disappointed that the new government didn’t do away with the Executive Presidency but that can be put down to ...

President Maithripala Sirisena has reason to be grateful to Ranil Wickremesinghe and the UNP. True, gratitude-reason is a two-way street, but we are talking of the President, what he owes and to whom. He might owe something to former President Chandrika Kumaratunga too but probably not as much as the lady believes. Rajitha Senaratne also helped. If getting things moving ...

Dissolved: The Parliament. No tears over a bunch of people who didn’t exactly cover themselves in glory having to come begging to us for votes. Dissolved: The 20th Amendment. This is not only sad but it is a damning indictment of both President Maithripala Sirisena and Ranil Wickremesinghe. The two demonstrated beyond any shadow of doubt that they were not ...

The besieging of Ranil Wickremesinghe It cannot be easy to run a Government with a less than 25% strength in Parliament. Sure, Ranil Wickremesinghe has the backing of the still very powerful executive president (i.e. post 19th Amendment), but dependency is something few politicians would embrace with joy. It helps when the Opposition is divided. It’s a bonus when the Opposition is as confused as ...

In a parallel universe Anura might wonder, 'What would Wijeweera say?'First there was the Left. It was still ‘Left’ even though those bunched at that end of the political spectrum disagreed vehemently and took turns at calling each other Running Dogs of Imperialism and other lovely names. Then came the JVP. Originally the product of a split, the JVP dis/relocated ...

When people don't listen, things will This is the thirty fourth in a series I am writing for the JEANS section of 'The Nation'. The series is for children. Adults consider yourselves warned...you might re-discover a child within you! Scroll down for other articles in this series. Not all days are sunny. And not all days are gloomy. There are happy times. There are also moments ...

"මගේ කවියට අරමුණක්‌ නැහැ" 'Edges' ('එජස්' නොහොත් 'මායිම්') නම් කාව්‍ය සංග්‍රහය සඳහා 2013 වසරේ ග්‍රේෂන් සම්මානය ලැබීමෙන් අනතුරුව ලක්මාල් බෝගහවත්ත මා සමග කල සංවාදයක් 2014 ජූලි 3 දා 'ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහල ආරක්‌ෂා කිරීම මගේ වෑයමයි' යන ශීර්ෂ පාඨය යටතේ දිවයින පුවත් පතෙහි පල විය. එහි පිටපත පහත දැක්වෙ.මාලින්ද සෙනෙවිරත්න ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙකි. ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සාහිත්‍යකරණයේ නියෑලෙන නිර්මාණකරුවෙකි. ඔහුගේ 'එජස්‌' කාව්‍ය සංග්‍රහය 2013 වසරේ ග්‍රේෂන් සම්මානයෙන් ...

Dear Rebel, have you met 'PB' of Alutwela? PB repairing the 900m long pipe that irrigates his landThis is the thirty fourth in a series of articles on rebels and rebellion written for the FREE section of 'The Nation'. Scroll to the end for other articles in this series. 'FREE' is dedicated to youth and youthfulness.It is not unnatural for rebels to draw inspiration from the great men ...

පියවරු සහ පුත්තු (හෝ දියණියන්) මගේ අම්මා සංසාරේ ඈ ගොනු කර ගත කර්ම ඵල වලට අනුකූල භාවයක් පතා අපෙන් සදහටම සමුගෙන දැනට පස් වසරකි. ඈ අපෙන් සමුගත් දුක්බර මොහොතේ දී මාගේ මිතුරියක් මගෙන් මෙසේ ඇසුවාය: 'අම්මා ට ඔයා ගැන ආඩම්බරයක් තිබුනද?'මා සිතන පරිදි සියලු දෙමාපියෝ තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව ආඩම්බර වේ. ඒ බව දරුවන්ට නොකිව්වද, ආඩම්බරයක් නොදැනෙන මවුපියන් අඩුය. නොකියන්නේ දරුවන් හදා වඩා ගැනීම ජීවිතාන්තය දක්වා ...

Ranil Wickremesinghe's trumps Old friends need each otherThe joke was that Mahinda Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe, regardless of stated political differences, were totally dependent on each other. In Mahinda’s case Ranil was the perfect Opposition Leader and he would have loved nothing better than having to go head-to-head with the man. The fact that Ranil shied away from such a confrontation on two ...

The UNP’s desperate dissolution-need The story that’s being shared most in social media with respect to political developments in Sri Lanka is Health Minister and Cabinet Spokesperson Rajitha Senaratne’s claim that former President, Mahinda Rajapaksa, will not be nominated from the Sri Lanka Freedom Party (SLFP). Senaratne, however, is not the most reliable source of information. His interests in terms of the fortunes of ...

"Good Governance Vs Corruption" and Sajith Premadasa's cheap talk Sajith Premadasa has taken a long break from attacking his leader, Ranil Wickremesinghe. Perhaps he’s been sobered by recent developments. Perhaps he has taken the trouble to read the party constitution and has realised that it is next to impossible to oust the man. Perhaps he decided to follow his father Ranasinghe Premadasa who dug in and stayed the course ...

What if Maithri called the UNP’s bluff? 'No can do' is a trump-response that Maithri can draw anytime.The United National Party (UNP) wants Parliament dissolved. This is not new. Party stalwarts Lakshman Kiriella and Kabir Hashim even bragged that they would dissolve parliament if the 19th Amendment was not passed. That’s the UNP-friendly version of the 19th, folks, a text which would have replaced the all-powerful executive ...

When did you last speak with an old man, dear rebel? This is the thirty third in a series of articles on rebels and rebellion written for the FREE section of 'The Nation'. Scroll to the end for other articles in this series. 'FREE' is dedicated to youth and youthfulness.Rebels are young, for the most part, although there are evergreen reds so speak. Unrepentant rebels, they often call themselves. It’s true. ...

The fisherman in a black shirt Pic courtesy www.pearlceylon.comThis is the thirty third in a series I am writing for the JEANS section of 'The Nation'. The series is for children. Adults consider yourselves warned...you might re-discover a child within you! Scroll down for other articles in this series. There are many who earn a living catching fish on the Bolgoda Lake. People have done it ...

Previous Page