පරිගණක වැඩසටහනකට Barcode එකක් QR-Code එකක් පේළි දෙකකින් දාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ලිස්ට් එකක් ගන්න පුලුවන් කම තියෙත්දී ඔක්කොම මේල් එකින් එක කියවනවාද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි ලොක්කා වෙනුවෙන් රෑත් වැඩ ලොක්කා. රෑ 12 පස්සේ මේල් යවමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Raspberry PI හා වින්ඩොස් IOT සමගින් හෙට දිනට (පළමු වැඩසටහන සැකසීම) (iii පාඩම) ෴

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Raspberry PI හා වින්ඩොස් IOT සමගින් හෙට දිනට (ii පාඩම)෴

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Raspberry PI හා වින්ඩොස් IOT සමගින් හෙට දිනට ෴

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

එක්සෙල් ඔබගේ සිතුවිලි හැගීම් විශ්ලේෂණය කරනු ඇත.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඉලක්කමක් සටහන් කළ විට අකුරින් රුපියල් කීයදැයි දක්වමු- අපේම Function එකක් Excel වලට එකතු කරමු 2 ෴

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබ මුහුණු පොත තුළ අලසව විනාශකළ කාලය කොපමණද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

කාර්යාලයේ පරිගණකය Off කරන්න අදත් අමතක උනාද?. කාටත් හොරෙන් මේල් එකක් දාලා පරිගණකය Off කරමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

පේළි තුනකින් කථා කරන වැඩසටහනක් C# වලින් ලියමු.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

එක්සෙල් හී ඇති ව්‍යාපාරික තොරතුරු හැසිරවීමේ හැකියාව ( Excel Power BI )

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Microsoft Office Mix හා ඔබේ හෙට දින ඉදිරීපත් කිරීම (Power Point 2013)

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් ආකාරයට දැක්වෙන තොරතුරු එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

එක්සෙල් 2013 හී ඇති Power Query පහසුකම - (SQL දන්න අයට දැන් එක්සෙල්)

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඹ්නෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත්කරමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Font වර්ණය හඳුනාගෙන එම වර්ණයෙන් පමනක් වර්ණ ගැන්වූ ඉලක්කම් වල එකතුව ලබාගනිමු.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපිටම කියා අපේම Fucntion එකක් Excel වලට එකතු කරමු ෴

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

විෂුවල් බේසික් 6 වැඩසටහන් VisualBasic.Net හෝ C# බවට පරිවර්තනය කරගැනීම

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

සිංහල අක්ෂර දෝෂ නොමැති ලිපියක් සැකසීමට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔබට උදව් වනු ඇත.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට