‘‘ අන්න අම්මා එනකොට කවුද ගහලලූ. බලා හිටියට අද නම් අම්මා එන එකක් නෑ.’’ මම ගැස්සිලා ගියා. ඒත් එක්කම බෝලෙක් කන්දට අකුණු ගහනවා වගේ මගේ හිත වේදනාවෙන් විදුලි කෙටුවා. මාව බය ගන්නන්න සුදු මාමා කියන්නෙ බොරු කියලා දැන දැනත් මම අහේතුකව බය වුණා. ‘‘ බොරු කියන්න එපා අප්පො. අම්මා මග එනෝ.’’ බෝගල පතලේ මිනිරන් ඇහිදපු ...

මතු සම්බන්ධයි – 01 ‘‘ අන්න අම්මා එනකොට කවුද ගහලලූ. බලා හිටියට අද නම් අම්මා එන එකක් නෑ.’’ මම ගැස්සිලා ගියා. ඒත් එක්කම බෝලෙක් කන්දට අකුණු ගහනවා වගේ මගේ හිත වේදනාවෙන් විදුලි කෙටුවා. මාව බය ගන්නන්න සුදු මාමා කියන්නෙ බොරු කියලා දැන දැනත් මම අහේතුකව බය වුණා. ‘‘ බොරු කියන්න එපා අප්පො. අම්මා මග එනෝ.’’ බෝගල පතලේ මිනිරන් ඇහිදපු අපේ අම්මා මහවෙල ඉහත්තාවෙන් ...

රෙදි නැන්දාට ලියූ කවි මංගල යහන හීනෙන් දුටු පින පමණ ඒ මල් යහනෙ සැතපුණ පිරුවට ගණින සුදු රෙදි කඩක අමුණාලා නුඹෙ සුසුම රිටි ගහ ඔයේ පා කෙරුවද ගිය දවස කච්චි පිටින් රෙදි සේදූ පින් කදට අදින්නට එකම ඇදුමක් හිමි වුණි කොහොම දුක පොදි ගසා හිනැහෙන කොට නුඹ තුටින රිටි ගහ ඔයට විසි කෙරුවද ඇස කදුල ගෙන් ගෙට ගොසින් උඩු කොට වියන් බැන්දාට පා ...

මංගල යහන හීනෙන් දුටු පින පමණ ඒ මල් යහනෙ සැතපුණ පිරුවට ගණින සුදු රෙදි කඩක අමුණාලා නුඹෙ සුසුම රිටි ගහ ඔයේ පා කෙරුවද ගිය දවස කච්චි පිටින් රෙදි සේදූ පින් කදට අදින්නට එකම ඇදුමක් හිමි වුණි කොහොම දුක පොදි ගසා හිනැහෙන කොට නුඹ තුටින රිටි ගහ ඔයට විසි කෙරුවද ඇස කදුල ගෙන් ගෙට ගොසින් උඩු ...

නන්දි කොඩිය බිම වැටිලා ඇත   දෙයියෝ කෝවිල් බිමත් අද පාලූයි නැත    දෙයියෝ වැන්ද බිමේ හිමි  කොහි නුඹ      සැගවීදෝ කාකි අදුරු ඇදුමට       හිමි         බිය වීදෝ මුරුගන් සිටී  හිරබාරේ කෑම්ප්  එකේ කම්බි කඩා හිමි නිදහස් කරව්     සකී කහ වතුරෙන් බිම නහවා හිදිව්   සකී කපුරු පහන් දල්වාපන්   නිවා    ගිනී ඉරණමඩු වැවේ දිය වුණු        කදුලු කැටී කනකාඅම්බි අම්මන් දෙවි  ...

මුරුගන් හිරබාරයට ගැනීම නන්දි කොඩිය බිම වැටිලා ඇත   දෙයියෝ කෝවිල් බිමත් අද පාලූයි නැත    දෙයියෝ වැන්ද බිමේ හිමි  කොහි නුඹ      සැගවීදෝ කාකි අදුරු ඇදුමට       හිමි         බිය වීදෝ මුරුගන් සිටී  හිරබාරේ කෑම්ප්  එකේ කම්බි කඩා හිමි නිදහස් කරව්     සකී කහ වතුරෙන් බිම නහවා හිදිව්   සකී කපුරු පහන් දල්වාපන්   නිවා    ගිනී ඉරණමඩු වැවේ දිය වුණු        කදුලු කැටී කනකාඅම්බි අම්මන් දෙවි  නොදුටු   සැටී විමානයත් අහිමිව ...

විද්ද මල් හීය අරගෙන නුඹ එන්න ඉද්ද ගස්වල සුවද හෙමිහිට සිපගන්න සද්ද නැතුව මගේ ඇස් වල තැවරෙන්න නැද්ද රන්මලී ආයෙත් ගම එන්න හිනාමල් පොකුරු අරගෙන සිල් බින්ද අතැගිලි ලෙහී  හිත පෑරු දුක් කන්ද කදුලූ මහමෙරකි  සෝ ලතැවුල් වින්ද සොදුර නුඹ නේද  මගෙ කවි පද බින්ද සැතපෙන යහනෙ කටු ඇනිලා රිදුණාද සුවදෙන හදවතේ දුක් ගිනි ඇවිලූණිද ...

තනිකඩය තවම මම විද්ද මල් හීය අරගෙන නුඹ එන්න ඉද්ද ගස්වල සුවද හෙමිහිට සිපගන්න සද්ද නැතුව මගේ ඇස් වල තැවරෙන්න නැද්ද රන්මලී ආයෙත් ගම එන්න හිනාමල් පොකුරු අරගෙන සිල් බින්ද අතැගිලි ලෙහී  හිත පෑරු දුක් කන්ද කදුලූ මහමෙරකි  සෝ ලතැවුල් වින්ද සොදුර නුඹ නේද  මගෙ කවි පද බින්ද සැතපෙන යහනෙ කටු ඇනිලා රිදුණාද සුවදෙන හදවතේ දුක් ගිනි ඇවිලූණිද ඇසිපිය හෙළාවත් යන්නට එන්නැද්ද ...

රජ මිදුලේ මාලිගයේ බලු කපුටෝ සැරිසරති ඉදුල් කකා අත් ලෙව කා තඩි බඩවල් පිරිමදිති එහෙයි හිමියෙනි එහෙමයි දෙකට නැමි හිස නමති අනේ සාදු අනේ සාදු මෙ සිරිලක සවි සිරිනි පර දෙමළා නැසු එකා ආං අපේ මාර රජා තව එක මාරුවක් තකා සා වසරක් හිදිති පතා මා වැනි බිළින්දා පිට පාරෙන් කැන්දා හීන දුන් හින්දා මෙවැනි ...

බලන් සකි සද – අපේ මහ රජ රජ මිදුලේ මාලිගයේ බලු කපුටෝ සැරිසරති ඉදුල් කකා අත් ලෙව කා තඩි බඩවල් පිරිමදිති එහෙයි හිමියෙනි එහෙමයි දෙකට නැමි හිස නමති අනේ සාදු අනේ සාදු මෙ සිරිලක සවි සිරිනි පර දෙමළා නැසු එකා ආං අපේ මාර රජා තව එක මාරුවක් තකා සා වසරක් හිදිති පතා මා වැනි බිළින්දා පිට පාරෙන් කැන්දා හීන දුන් හින්දා මෙවැනි නිරිදෝ වෙන කොයින්දා නාද ...

රස කතා මුදු සිනා දෙතොල් මත ඇද තියා සරා සදත් අද රූට හිනැහේය මා එක්ක සිනිදු සුදු මල් පෙත්ත පාව විත් දෑල මත ගී පදත් ගැලපුවා අරුත් පිරි කවියකට සුදට සුදේ සුදු ඇට්ටේරියා මල් පිපුණ සුවද ගෙන කිරිල්ලක් නික්මුණා තැනි බිමට එතී එතී හදවතේ කිතිකැවෙන නුහුරු රස ඇගිලි තුඩු අගින් ගෙන පැටලේවී නෙත් අගට සුසුම් ...

වසන්තය රස කතා මුදු සිනා දෙතොල් මත ඇද තියා සරා සදත් අද රූට හිනැහේය මා එක්ක සිනිදු සුදු මල් පෙත්ත පාව විත් දෑල මත ගී පදත් ගැලපුවා අරුත් පිරි කවියකට සුදට සුදේ සුදු ඇට්ටේරියා මල් පිපුණ සුවද ගෙන කිරිල්ලක් නික්මුණා තැනි බිමට එතී එතී හදවතේ කිතිකැවෙන නුහුරු රස ඇගිලි තුඩු අගින් ගෙන පැටලේවී නෙත් අගට සුසුම් මල් පිපෙනවා   සුවද දී  ...

බර අඩි තියා මහ වැහි වහින්නේ කලූකරගෙන කොළඹ අහස අද හවසත් හඩන්නේ…… අකුණු සරින් ගැහෙනා හිත එකාතකින් මිට මොලවා සබ්බසකලමනාව ගෙන දුවන්නට හිතයි අම්මේ පෙර දා සේ නුඹ තුරුළට….. ඉරට මුවා වී නිල්           ඇස් රිදෙන්නේ ස`දට මුවා වී             හදවත හඩන්නේ මලට මුවා වී බඹරුන් රෝන් උරන්නේ හිතට මුවා වී ලෝකය     පෙනෙන්නේ පැලේ පිලේ ඉපනැල්ලට හුරු ...

අම්මයි මමයි බර අඩි තියා මහ වැහි වහින්නේ කලූකරගෙන කොළඹ අහස අද හවසත් හඩන්නේ…… අකුණු සරින් ගැහෙනා හිත එකාතකින් මිට මොලවා සබ්බසකලමනාව ගෙන දුවන්නට හිතයි අම්මේ පෙර දා සේ නුඹ තුරුළට….. ඉරට මුවා වී නිල්           ඇස් රිදෙන්නේ ස`දට මුවා වී             හදවත හඩන්නේ මලට මුවා වී බඹරුන් රෝන් උරන්නේ හිතට මුවා වී ලෝකය     පෙනෙන්නේ පැලේ පිලේ ඉපනැල්ලට හුරු වූ සුන්දර හදවත දෙකට ...

ඔබ බලන්නට එන්න සිතුනා පුරුදු සුවදක් සිතට දැනුනා දෑස් අග මුදු කදුලු ගැලුවා සද අමාවකදැයි සිතුනා… මහමෙරක් පෙම් බැන්දා සද තරු රැයට ගී ලිව්වා ජීවිතේ බර දරාගන්නට දිනෙක නුඹ එතැයි සිතුවා දිනෙන් දින නුඹ දුරස් වූවා අපේ ඇතැගිලි ලෙහී වැටුණා සැබෑ නොවෙනා සිහින අතරෙ නුඹෙ මතකය සිතේ ඇදුණා ...

සිහිනයකි නුඹ ඔබ බලන්නට එන්න සිතුනා පුරුදු සුවදක් සිතට දැනුනා දෑස් අග මුදු කදුලු ගැලුවා සද අමාවකදැයි සිතුනා… මහමෙරක් පෙම් බැන්දා සද තරු රැයට ගී ලිව්වා ජීවිතේ බර දරාගන්නට දිනෙක නුඹ එතැයි සිතුවා දිනෙන් දින නුඹ දුරස් වූවා අපේ ඇතැගිලි ලෙහී වැටුණා සැබෑ නොවෙනා සිහින අතරෙ නුඹෙ මතකය සිතේ ඇදුණා ...

  හිරු කුමරු ඇන්දාද නිල් අහසේ දේදුන්න කවුරුදෝ ලීවාද මෙ ගැයෙන පෙම් ගීත නෙතු පියන් යට ඇදුන හීනයේ හිනැහෙන්න කුමරුනේ කොහි සිට.. ආවද මගෙ හිතට රැ අහසේ සදවතිය එපා නුඹ හිනැහෙන්න තරු කැකුලු එපා මට ඔච්චමට ඉගිපාන අවසානයක් නැති පේ‍්‍රමයක් තුන් හිත ඇදුන අහිංසක පෙම්බරී මම නුඹෙ හිත ගත්ත ගිනිගන්න දහවලේ විඩාබරව ගිය හිතට සද ...

දේදුණු ගීතය හිරු කුමරු ඇන්දාද නිල් අහසේ දේදුන්න කවුරුදෝ ලීවාද මෙ ගැයෙන පෙම් ගීත නෙතු පියන් යට ඇදුන හීනයේ හිනැහෙන්න කුමරුනේ කොහි සිට.. ආවද මගෙ හිතට රැ අහසේ සදවතිය එපා නුඹ හිනැහෙන්න තරු කැකුලු එපා මට ඔච්චමට ඉගිපාන අවසානයක් නැති පේ‍්‍රමයක් තුන් හිත ඇදුන අහිංසක පෙම්බරී මම නුඹෙ හිත ගත්ත ගිනිගන්න දහවලේ විඩාබරව ගිය හිතට සද සිසිල තුරුලු කොට දෝතින්ම මට ...

Previous Page