මතු සම්බන්ධයි – 01

Ganegoda's Blog
‘‘ අන්න අම්මා එනකොට කවුද ගහලලූ. බලා හිටියට අද නම් අම්මා එන එකක් නෑ.’’ මම ගැස්සිලා ගියා. ඒත් එක්කම බෝලෙක් කන්දට අකුණු ගහනවා වගේ මගේ හිත වේදනාවෙන් විදුලි කෙටුවා. මාව බය ගන්නන්න සුදු මාමා කියන්නෙ බොරු කියලා දැන දැනත් මම අහේතුකව බය වුණා. ‘‘ බොරු කියන්න එපා අප්පො. අම්මා මග එනෝ.’’ බෝගල පතලේ මිනිරන් ඇහිදපු ...

මතු සම්බන්ධයි – 01

Ganegoda's Blog
‘‘ අන්න අම්මා එනකොට කවුද ගහලලූ. බලා හිටියට අද නම් අම්මා එන එකක් නෑ.’’ මම ගැස්සිලා ගියා. ඒත් එක්කම බෝලෙක් කන්දට අකුණු ගහනවා වගේ මගේ හිත වේදනාවෙන් විදුලි කෙටුවා. මාව බය ගන්නන්න සුදු මාමා කියන්නෙ බොරු කියලා දැන දැනත් මම අහේතුකව බය වුණා. ‘‘ බොරු කියන්න එපා අප්පො. අම්මා මග එනෝ.’’ බෝගල පතලේ මිනිරන් ඇහිදපු අපේ අම්මා මහවෙල ඉහත්තාවෙන් ...

රෙදි නැන්දාට ලියූ කවි

Ganegoda's Blog
මංගල යහන හීනෙන් දුටු පින පමණ ඒ මල් යහනෙ සැතපුණ පිරුවට ගණින සුදු රෙදි කඩක අමුණාලා නුඹෙ සුසුම රිටි ගහ ඔයේ පා කෙරුවද ගිය දවස කච්චි පිටින් රෙදි සේදූ පින් කදට අදින්නට එකම ඇදුමක් හිමි වුණි කොහොම දුක පොදි ගසා හිනැහෙන කොට නුඹ තුටින රිටි ගහ ඔයට විසි කෙරුවද ඇස කදුල ගෙන් ගෙට ගොසින් උඩු කොට වියන් බැන්දාට පා ...

රෙදි නැන්දාට ලියූ කවි

Ganegoda's Blog
මංගල යහන හීනෙන් දුටු පින පමණ ඒ මල් යහනෙ සැතපුණ පිරුවට ගණින සුදු රෙදි කඩක අමුණාලා නුඹෙ සුසුම රිටි ගහ ඔයේ පා කෙරුවද ගිය දවස කච්චි පිටින් රෙදි සේදූ පින් කදට අදින්නට එකම ඇදුමක් හිමි වුණි කොහොම දුක පොදි ගසා හිනැහෙන කොට නුඹ තුටින රිටි ගහ ඔයට විසි කෙරුවද ඇස කදුල ගෙන් ගෙට ගොසින් උඩු ...

මුරුගන් හිරබාරයට ගැනීම

Ganegoda's Blog
නන්දි කොඩිය බිම වැටිලා ඇත   දෙයියෝ කෝවිල් බිමත් අද පාලූයි නැත    දෙයියෝ වැන්ද බිමේ හිමි  කොහි නුඹ      සැගවීදෝ කාකි අදුරු ඇදුමට       හිමි         බිය වීදෝ මුරුගන් සිටී  හිරබාරේ කෑම්ප්  එකේ කම්බි කඩා හිමි නිදහස් කරව්     සකී කහ වතුරෙන් බිම නහවා හිදිව්   සකී කපුරු පහන් දල්වාපන්   නිවා    ගිනී ඉරණමඩු වැවේ දිය වුණු        කදුලු කැටී කනකාඅම්බි අම්මන් දෙවි  ...

මුරුගන් හිරබාරයට ගැනීම

Ganegoda's Blog
නන්දි කොඩිය බිම වැටිලා ඇත   දෙයියෝ කෝවිල් බිමත් අද පාලූයි නැත    දෙයියෝ වැන්ද බිමේ හිමි  කොහි නුඹ      සැගවීදෝ කාකි අදුරු ඇදුමට       හිමි         බිය වීදෝ මුරුගන් සිටී  හිරබාරේ කෑම්ප්  එකේ කම්බි කඩා හිමි නිදහස් කරව්     සකී කහ වතුරෙන් බිම නහවා හිදිව්   සකී කපුරු පහන් දල්වාපන්   නිවා    ගිනී ඉරණමඩු වැවේ දිය වුණු        කදුලු කැටී කනකාඅම්බි අම්මන් දෙවි  නොදුටු   සැටී විමානයත් අහිමිව ...

තනිකඩය තවම මම

Ganegoda's Blog
විද්ද මල් හීය අරගෙන නුඹ එන්න ඉද්ද ගස්වල සුවද හෙමිහිට සිපගන්න සද්ද නැතුව මගේ ඇස් වල තැවරෙන්න නැද්ද රන්මලී ආයෙත් ගම එන්න හිනාමල් පොකුරු අරගෙන සිල් බින්ද අතැගිලි ලෙහී  හිත පෑරු දුක් කන්ද කදුලූ මහමෙරකි  සෝ ලතැවුල් වින්ද සොදුර නුඹ නේද  මගෙ කවි පද බින්ද සැතපෙන යහනෙ කටු ඇනිලා රිදුණාද සුවදෙන හදවතේ දුක් ගිනි ඇවිලූණිද ...

තනිකඩය තවම මම

Ganegoda's Blog
විද්ද මල් හීය අරගෙන නුඹ එන්න ඉද්ද ගස්වල සුවද හෙමිහිට සිපගන්න සද්ද නැතුව මගේ ඇස් වල තැවරෙන්න නැද්ද රන්මලී ආයෙත් ගම එන්න හිනාමල් පොකුරු අරගෙන සිල් බින්ද අතැගිලි ලෙහී  හිත පෑරු දුක් කන්ද කදුලූ මහමෙරකි  සෝ ලතැවුල් වින්ද සොදුර නුඹ නේද  මගෙ කවි පද බින්ද සැතපෙන යහනෙ කටු ඇනිලා රිදුණාද සුවදෙන හදවතේ දුක් ගිනි ඇවිලූණිද ඇසිපිය හෙළාවත් යන්නට එන්නැද්ද ...

බලන් සකි සද – අපේ මහ රජ

Ganegoda's Blog
රජ මිදුලේ මාලිගයේ බලු කපුටෝ සැරිසරති ඉදුල් කකා අත් ලෙව කා තඩි බඩවල් පිරිමදිති එහෙයි හිමියෙනි එහෙමයි දෙකට නැමි හිස නමති අනේ සාදු අනේ සාදු මෙ සිරිලක සවි සිරිනි පර දෙමළා නැසු එකා ආං අපේ මාර රජා තව එක මාරුවක් තකා සා වසරක් හිදිති පතා මා වැනි බිළින්දා පිට පාරෙන් කැන්දා හීන දුන් හින්දා මෙවැනි ...

බලන් සකි සද – අපේ මහ රජ

Ganegoda's Blog
රජ මිදුලේ මාලිගයේ බලු කපුටෝ සැරිසරති ඉදුල් කකා අත් ලෙව කා තඩි බඩවල් පිරිමදිති එහෙයි හිමියෙනි එහෙමයි දෙකට නැමි හිස නමති අනේ සාදු අනේ සාදු මෙ සිරිලක සවි සිරිනි පර දෙමළා නැසු එකා ආං අපේ මාර රජා තව එක මාරුවක් තකා සා වසරක් හිදිති පතා මා වැනි බිළින්දා පිට පාරෙන් කැන්දා හීන දුන් හින්දා මෙවැනි නිරිදෝ වෙන කොයින්දා නාද ...

වසන්තය

Ganegoda's Blog
රස කතා මුදු සිනා දෙතොල් මත ඇද තියා සරා සදත් අද රූට හිනැහේය මා එක්ක සිනිදු සුදු මල් පෙත්ත පාව විත් දෑල මත ගී පදත් ගැලපුවා අරුත් පිරි කවියකට සුදට සුදේ සුදු ඇට්ටේරියා මල් පිපුණ සුවද ගෙන කිරිල්ලක් නික්මුණා තැනි බිමට එතී එතී හදවතේ කිතිකැවෙන නුහුරු රස ඇගිලි තුඩු අගින් ගෙන පැටලේවී නෙත් අගට සුසුම් ...

වසන්තය

Ganegoda's Blog
රස කතා මුදු සිනා දෙතොල් මත ඇද තියා සරා සදත් අද රූට හිනැහේය මා එක්ක සිනිදු සුදු මල් පෙත්ත පාව විත් දෑල මත ගී පදත් ගැලපුවා අරුත් පිරි කවියකට සුදට සුදේ සුදු ඇට්ටේරියා මල් පිපුණ සුවද ගෙන කිරිල්ලක් නික්මුණා තැනි බිමට එතී එතී හදවතේ කිතිකැවෙන නුහුරු රස ඇගිලි තුඩු අගින් ගෙන පැටලේවී නෙත් අගට සුසුම් මල් පිපෙනවා   සුවද දී  ...

අම්මයි මමයි

Ganegoda's Blog
බර අඩි තියා මහ වැහි වහින්නේ කලූකරගෙන කොළඹ අහස අද හවසත් හඩන්නේ…… අකුණු සරින් ගැහෙනා හිත එකාතකින් මිට මොලවා සබ්බසකලමනාව ගෙන දුවන්නට හිතයි අම්මේ පෙර දා සේ නුඹ තුරුළට….. ඉරට මුවා වී නිල්           ඇස් රිදෙන්නේ ස`දට මුවා වී             හදවත හඩන්නේ මලට මුවා වී බඹරුන් රෝන් උරන්නේ හිතට මුවා වී ලෝකය     පෙනෙන්නේ පැලේ පිලේ ඉපනැල්ලට හුරු ...

අම්මයි මමයි

Ganegoda's Blog
බර අඩි තියා මහ වැහි වහින්නේ කලූකරගෙන කොළඹ අහස අද හවසත් හඩන්නේ…… අකුණු සරින් ගැහෙනා හිත එකාතකින් මිට මොලවා සබ්බසකලමනාව ගෙන දුවන්නට හිතයි අම්මේ පෙර දා සේ නුඹ තුරුළට….. ඉරට මුවා වී නිල්           ඇස් රිදෙන්නේ ස`දට මුවා වී             හදවත හඩන්නේ මලට මුවා වී බඹරුන් රෝන් උරන්නේ හිතට මුවා වී ලෝකය     පෙනෙන්නේ පැලේ පිලේ ඉපනැල්ලට හුරු වූ සුන්දර හදවත දෙකට ...

සිහිනයකි නුඹ

Ganegoda's Blog
ඔබ බලන්නට එන්න සිතුනා පුරුදු සුවදක් සිතට දැනුනා දෑස් අග මුදු කදුලු ගැලුවා සද අමාවකදැයි සිතුනා… මහමෙරක් පෙම් බැන්දා සද තරු රැයට ගී ලිව්වා ජීවිතේ බර දරාගන්නට දිනෙක නුඹ එතැයි සිතුවා දිනෙන් දින නුඹ දුරස් වූවා අපේ ඇතැගිලි ලෙහී වැටුණා සැබෑ නොවෙනා සිහින අතරෙ නුඹෙ මතකය සිතේ ඇදුණා ...

සිහිනයකි නුඹ

Ganegoda's Blog
ඔබ බලන්නට එන්න සිතුනා පුරුදු සුවදක් සිතට දැනුනා දෑස් අග මුදු කදුලු ගැලුවා සද අමාවකදැයි සිතුනා… මහමෙරක් පෙම් බැන්දා සද තරු රැයට ගී ලිව්වා ජීවිතේ බර දරාගන්නට දිනෙක නුඹ එතැයි සිතුවා දිනෙන් දින නුඹ දුරස් වූවා අපේ ඇතැගිලි ලෙහී වැටුණා සැබෑ නොවෙනා සිහින අතරෙ නුඹෙ මතකය සිතේ ඇදුණා ...

දේදුණු ගීතය

Ganegoda's Blog
  හිරු කුමරු ඇන්දාද නිල් අහසේ දේදුන්න කවුරුදෝ ලීවාද මෙ ගැයෙන පෙම් ගීත නෙතු පියන් යට ඇදුන හීනයේ හිනැහෙන්න කුමරුනේ කොහි සිට.. ආවද මගෙ හිතට රැ අහසේ සදවතිය එපා නුඹ හිනැහෙන්න තරු කැකුලු එපා මට ඔච්චමට ඉගිපාන අවසානයක් නැති පේ‍්‍රමයක් තුන් හිත ඇදුන අහිංසක පෙම්බරී මම නුඹෙ හිත ගත්ත ගිනිගන්න දහවලේ විඩාබරව ගිය හිතට සද ...

දේදුණු ගීතය

Ganegoda's Blog
හිරු කුමරු ඇන්දාද නිල් අහසේ දේදුන්න කවුරුදෝ ලීවාද මෙ ගැයෙන පෙම් ගීත නෙතු පියන් යට ඇදුන හීනයේ හිනැහෙන්න කුමරුනේ කොහි සිට.. ආවද මගෙ හිතට රැ අහසේ සදවතිය එපා නුඹ හිනැහෙන්න තරු කැකුලු එපා මට ඔච්චමට ඉගිපාන අවසානයක් නැති පේ‍්‍රමයක් තුන් හිත ඇදුන අහිංසක පෙම්බරී මම නුඹෙ හිත ගත්ත ගිනිගන්න දහවලේ විඩාබරව ගිය හිතට සද සිසිල තුරුලු කොට දෝතින්ම මට ...