2010 ගමන් මග

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health: The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow. Crunchy numbers A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats. A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed [...]

2010 ගමන් මග

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health: The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow. Crunchy numbers A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats. A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed […]

විද්‍යාව හා බුදු දහම අතර ඇති සම්බන්ධය – අභිධර්මාචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදී අජිත් කුමාර මයා

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
බුදු දහම වූ කලී සමාජය නැමති පුළුල් විද්‍යාගාරයක් තුළ දත්ත රැුස්කර  විද්‍යාත්මක සංකල්ප රාශියක් ලොවට හෙළි කරන ලද උතුම් දහමක් බව සඳහන් කළ යුතුය. මෙය බිත්ති හතරක්තුළ සිදු කළ පර්යේෂණයක ප‍්‍රතිඵලයක් නොවේ. මේ විද්‍යාගාරය තුළ පුළුල් පරාසයක් තුළ විනිවිද යමින් සාගරය බඳු නිගමන රාශියක් මේ මගින් ලොවට හෙළි කළේය. බුදු දහම හා විද්‍යාව අතර සම්බන්ධය [...] ...

විද්‍යාව හා බුදු දහම අතර ඇති සම්බන්ධය – අභිධර්මාචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදී අජිත් කුමාර මයා

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
බුදු දහම වූ කලී සමාජය නැමති පුළුල් විද්‍යාගාරයක් තුළ දත්ත රැුස්කර  විද්‍යාත්මක සංකල්ප රාශියක් ලොවට හෙළි කරන ලද උතුම් දහමක් බව සඳහන් කළ යුතුය. මෙය බිත්ති හතරක්තුළ සිදු කළ පර්යේෂණයක ප‍්‍රතිඵලයක් නොවේ. මේ විද්‍යාගාරය තුළ පුළුල් පරාසයක් තුළ විනිවිද යමින් සාගරය බඳු නිගමන රාශියක් මේ මගින් ලොවට හෙළි කළේය. බුදු දහම හා විද්‍යාව අතර සම්බන්ධය […] ...

රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය බෞද්ධ දිනය සජීවීව නරඹන්න

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
රිච්මන්ඩ් විද්‍යලයීය බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ දිනය සජීවීව නැරඹීම සදහා මෙහි පිවිසෙන්න

රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය බෞද්ධ දිනය සජීවීව නරඹන්න

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
රිච්මන්ඩ් විද්‍යලයීය බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ දිනය සජීවීව නැරඹීම සදහා මෙහි පිවිසෙන්න

රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය බෞද්ධ දිනය 23 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නරඹන්න..

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
රිච්මන්ඩ් විද්‍යලයීය බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ දිනය මේ මස 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 8.00 සිට විද්‍යාලයීය කන්නංගර ශාලාවේදී පැවත්වීමට පියවර යොදා ඇත.. නව තාක්ෂණයේ පිම්මක් ඉදිරියට තබමින් මෙම දිනය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ හට නැරඹීමට අවස්ථාව ලබාදීමට අප කටයුතු යොදමින් සිටිමු.. එය සජීවීව නැරඹිම සඳහා එදින අපගේ මෙම බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන්න.. ඔබට තෙරුවන් [...] ...

රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය බෞද්ධ දිනය 23 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නරඹන්න..

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
රිච්මන්ඩ් විද්‍යලයීය බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ දිනය මේ මස 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 8.00 සිට විද්‍යාලයීය කන්නංගර ශාලාවේදී පැවත්වීමට පියවර යොදා ඇත.. නව තාක්ෂණයේ පිම්මක් ඉදිරියට තබමින් මෙම දිනය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ හට නැරඹීමට අවස්ථාව ලබාදීමට අප කටයුතු යොදමින් සිටිමු.. එය සජීවීව නැරඹිම සඳහා එදින අපගේ මෙම බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන්න.. ඔබට තෙරුවන් […] ...

විද්‍යාවේ අධ්‍යාත්මය – අභිධර්මාචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදී අජිත් කුමාර මයා.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
සසර කතරින් පුදදුන් මිනිසා සතර කර වීමේ දැවැන්තම කාර්ය භාරය වර්තමානයේ හිමි වූයේ නික්ලේෂි වූ මහා බුදු පියාණන් වන ගෞතම බුදු හිමියන් වහන්සේටය. පෙනෙන ලොව තුළ පවතින ක‍්‍රියාදාමයන් අවබෝධ කර පැහැදිලි කරවට වඩා, අපහසු බවක් නොපෙනෙන ලොව තුළ පවතින ක‍්‍රියාදාමයන් අවබෝධ කර පැහැදිලි කිරීම අමුතුවෙන් සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. සසර කතර ගමන් ඇරඹුවේ ඔබේ සිතයි. [...] ...

විද්‍යාවේ අධ්‍යාත්මය – අභිධර්මාචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදී අජිත් කුමාර මයා.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
සසර කතරින් පුදදුන් මිනිසා සතර කර වීමේ දැවැන්තම කාර්ය භාරය වර්තමානයේ හිමි වූයේ නික්ලේෂි වූ මහා බුදු පියාණන් වන ගෞතම බුදු හිමියන් වහන්සේටය. පෙනෙන ලොව තුළ පවතින ක‍්‍රියාදාමයන් අවබෝධ කර පැහැදිලි කරවට වඩා, අපහසු බවක් නොපෙනෙන ලොව තුළ පවතින ක‍්‍රියාදාමයන් අවබෝධ කර පැහැදිලි කිරීම අමුතුවෙන් සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. සසර කතර ගමන් ඇරඹුවේ ඔබේ සිතයි. […] ...

විද්‍යාව – කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
උතුම් බුදු සසුනක සොඳුරු කථාව අහසේ දිදුළන සඳ පවා කියයි. දිනක් අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ. ..පින්වත් මහණෙනි, එහි හිරු එළිය නැත. සඳ එළියත් නැත. වෙන එළියකුත් නැත. එහි තිබෙන්නේ මහා ඝනදුරකි. මේ ලෝකයේ එබඳු තැන්ද තිබේ. එවිට එක් භික්ෂුවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විමසීය. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස හිරු එළියත් නැති, සඳ එළියත් නැති, වෙන එළියකුත් [...] ...

විද්‍යාව – කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
උතුම් බුදු සසුනක සොඳුරු කථාව අහසේ දිදුළන සඳ පවා කියයි. දිනක් අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ. ..පින්වත් මහණෙනි, එහි හිරු එළිය නැත. සඳ එළියත් නැත. වෙන එළියකුත් නැත. එහි තිබෙන්නේ මහා ඝනදුරකි. මේ ලෝකයේ එබඳු තැන්ද තිබේ. එවිට එක් භික්ෂුවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විමසීය. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස හිරු එළියත් නැති, සඳ එළියත් නැති, වෙන එළියකුත් […] ...

විද්‍යාවේ මහිම – කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
.. අමාදොර ඔවුනට ඇර ඇත දී ඇත ඇසුමට කන් ඇත්තෝ , සැදැහැ මුදා හරිත්වා1 (අරිය පරියේසන සූත‍්‍රය  මජ්. නිකාය) බුදු බව ලැබීමෙන් පසු, බුදු ඇසින් ලොව බලා වදාළ බුදු පියාණන් වහන්සේට ලොව පෙනී ගියේ උපුල් විලක්, පියුම් විලක්  ලෙසටය. නිලූපුල් විලෙක, රත් පියුම් විලෙක, හෙළ පියුම් විලෙක, ඇතැම් නිලූපුල්, ඇතැම් රත් පියුම්, ඇතැම් හෙළ පියුම් [...] ...

විද්‍යාවේ මහිම – කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
.. අමාදොර ඔවුනට ඇර ඇත දී ඇත ඇසුමට කන් ඇත්තෝ , සැදැහැ මුදා හරිත්වා1 (අරිය පරියේසන සූත‍්‍රය  මජ්. නිකාය) බුදු බව ලැබීමෙන් පසු, බුදු ඇසින් ලොව බලා වදාළ බුදු පියාණන් වහන්සේට ලොව පෙනී ගියේ උපුල් විලක්, පියුම් විලක්  ලෙසටය. නිලූපුල් විලෙක, රත් පියුම් විලෙක, හෙළ පියුම් විලෙක, ඇතැම් නිලූපුල්, ඇතැම් රත් පියුම්, ඇතැම් හෙළ පියුම් […] ...

විද්‍යාවේ මගට පිවිසෙමු – වතුරුගම නන්දසිරි හිමි.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
සබ්බේ ධම්මා අනත්තානි  යදා පඤ්ඤාය පස්සති අථ නිබ්බින්දති   එස මග්ගෝ විසුද්ධියා මෙම ලිපියෙන් මා බලාපොරොත්තු වන්නේ යථාර්ථය අවබෝධ නොවීම නිසා විඳින්නා වූ දුක කුමක්ද කියා පැහැදිලිකර දීමටයි. සම්මා ධම්මා අනත්තානි. සියලූම ලෝක ධර්මයන් අනාත්ම බව යම් අවස්ථාවක දැන ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දර්ශනයෙන් දුක නැති කර ගැනීම සඳහා නිවන් මාර්ගයට පත්විය හැකි සබ්බේ ධම්මා [...] ...

විද්‍යාවේ මගට පිවිසෙමු – වතුරුගම නන්දසිරි හිමි.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
සබ්බේ ධම්මා අනත්තානි  යදා පඤ්ඤාය පස්සති අථ නිබ්බින්දති   එස මග්ගෝ විසුද්ධියා මෙම ලිපියෙන් මා බලාපොරොත්තු වන්නේ යථාර්ථය අවබෝධ නොවීම නිසා විඳින්නා වූ දුක කුමක්ද කියා පැහැදිලිකර දීමටයි. සම්මා ධම්මා අනත්තානි. සියලූම ලෝක ධර්මයන් අනාත්ම බව යම් අවස්ථාවක දැන ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ දර්ශනයෙන් දුක නැති කර ගැනීම සඳහා නිවන් මාර්ගයට පත්විය හැකි සබ්බේ ධම්මා […] ...

විද්‍යාව දකිමු – දංකන්දේ ධම්මරතන හිමි.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දක්වා තිබෙනවා සබ්බේ සංඛාරා දුකඛති -යදා පත්තාය පස්සති අථ නිබිබිත්තති දුක්ඛේ-එස මග්ගෝ විසුද්ධියා.. කියා ගාථාවක්. ඒ ගාථාව දේශනා කොට වදාළේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පන්සියයක් දෙනෙකුට, උන් වහන්සේලා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේදී දුක ගැන නිතර නිතර මෙනෙහි කරපු අය. එදා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා පන්සිය දෙනා දුක ගැන නිතර නිතර මෙනෙහි කරලා මේ සංසාර දුක ගැන [...] ...

විද්‍යාව දකිමු – දංකන්දේ ධම්මරතන හිමි.

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දක්වා තිබෙනවා සබ්බේ සංඛාරා දුකඛති -යදා පත්තාය පස්සති අථ නිබිබිත්තති දුක්ඛේ-එස මග්ගෝ විසුද්ධියා.. කියා ගාථාවක්. ඒ ගාථාව දේශනා කොට වදාළේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පන්සියයක් දෙනෙකුට, උන් වහන්සේලා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේදී දුක ගැන නිතර නිතර මෙනෙහි කරපු අය. එදා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා පන්සිය දෙනා දුක ගැන නිතර නිතර මෙනෙහි කරලා මේ සංසාර දුක ගැන […] ...

විද්‍යාවට පැරදෙන මාරයා – පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
මාරයා කිව් සැනින් කොයි කවුරුත් බියට පත්වන නමුත් මේ පිළිබඳව අද පැටළිලි සහගත තත්වයක් උද්ගතව ඇති මාරයා යන් මනස්කල්පිතයක් හෝ බොරුවක් සේ සිතන අය අද බොහෝයි. එහෙත් අපට  ඕව විසියට තීරණය නොකර බද්ධ දේශනාවන් සිහිපත් කර කරුණු වටහා ගැනීම ඥානගෝචරයි බුද්ධ දේශනාව  අනුව මාරයෝ පස් දෙනෙකි. ඒ කරම මාරක්ලේෂ මාර මුච්චු මාර හා දේව පුත‍්‍ර [...] ...

විද්‍යාවට පැරදෙන මාරයා – පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

:::විජ්ජා උදපාදී - ධර්මදානමය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය:::
මාරයා කිව් සැනින් කොයි කවුරුත් බියට පත්වන නමුත් මේ පිළිබඳව අද පැටළිලි සහගත තත්වයක් උද්ගතව ඇති මාරයා යන් මනස්කල්පිතයක් හෝ බොරුවක් සේ සිතන අය අද බොහෝයි. එහෙත් අපට  ඕව විසියට තීරණය නොකර බද්ධ දේශනාවන් සිහිපත් කර කරුණු වටහා ගැනීම ඥානගෝචරයි බුද්ධ දේශනාව  අනුව මාරයෝ පස් දෙනෙකි. ඒ කරම මාරක්ලේෂ මාර මුච්චු මාර හා දේව පුත‍්‍ර […] ...