බඩු සහ මාර බඩු!

:::::: සංහිඳ ෴

ක්‍රිකට් දේශප්‍රේමියෝ සහ විල්පත්තු දේශප්‍රේමියෝ

:::::: සංහිඳ ෴

සිංහල සිංදු කියන කුරුල්ලෝ...

:::::: සංහිඳ ෴

අත බුලත් අත සහ හතර අත

:::::: සංහිඳ ෴

අම්මා කිරි අම්මා සහ පත්තිනි අම්මා

:::::: සංහිඳ ෴

අලි අලි හොරු අලි අපරාධකාරයෝ

:::::: සංහිඳ ෴

රටට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය ඇයි?

:::::: සංහිඳ ෴

සයිටම් ආතතිය අනුමැතිය සහ ප්‍ර‍මිතිය

:::::: සංහිඳ ෴

සිඳු දැකලා සම-හරක් කුලප්පු වෙන්නේ ඇයි?

:::::: සංහිඳ ෴

ඓතිහාසික නවකතාව සහ නූතන කාමාලාප

:::::: සංහිඳ ෴

ආදර වස්තුව

:::::: සංහිඳ ෴

ගව ඝාතන විරෝධයේ පදනම කුමක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

සාහිත්‍ය ඉතිහාසය අමරසේකර සහ අපි

:::::: සංහිඳ ෴

රටේ සතුරන් පැටව් ගසන තිඹිරි ගෙය කුමක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

අප අබියස කැඩපතක් තබන කර්ම ...

:::::: සංහිඳ ෴

වල්මත් වූ කවීන්ගේ ශේෂ පත්‍රය හෙවත් ගීත සාහිත්‍යය

:::::: සංහිඳ ෴

ආනන්ද කුමාරස්වාමි

:::::: සංහිඳ ෴

කුමාරතුංග මුනිදාස සැමරුම

:::::: සංහිඳ ෴

“රහස් උදවිය“ ඇත්තට ම නාට්‍යයක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

ජනේලයෙන් පනින්න ද

:::::: සංහිඳ ෴