රටට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය ඇයි?

:::::: සංහිඳ ෴

සයිටම් ආතතිය අනුමැතිය සහ ප්‍ර‍මිතිය

:::::: සංහිඳ ෴

සිඳු දැකලා සම-හරක් කුලප්පු වෙන්නේ ඇයි?

:::::: සංහිඳ ෴

ඓතිහාසික නවකතාව සහ නූතන කාමාලාප

:::::: සංහිඳ ෴

ආදර වස්තුව

:::::: සංහිඳ ෴

ගව ඝාතන විරෝධයේ පදනම කුමක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

සාහිත්‍ය ඉතිහාසය අමරසේකර සහ අපි

:::::: සංහිඳ ෴

රටේ සතුරන් පැටව් ගසන තිඹිරි ගෙය කුමක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

අප අබියස කැඩපතක් තබන කර්ම ...

:::::: සංහිඳ ෴

වල්මත් වූ කවීන්ගේ ශේෂ පත්‍රය හෙවත් ගීත සාහිත්‍යය

:::::: සංහිඳ ෴

ආනන්ද කුමාරස්වාමි

:::::: සංහිඳ ෴

කුමාරතුංග මුනිදාස සැමරුම

:::::: සංහිඳ ෴

“රහස් උදවිය“ ඇත්තට ම නාට්‍යයක් ද?

:::::: සංහිඳ ෴

ජනේලයෙන් පනින්න ද

:::::: සංහිඳ ෴

ඩැඩීලා පුහුලට අත තියන්න පෙර

:::::: සංහිඳ ෴

බකමූණා වීදි බසියි . . .

:::::: සංහිඳ ෴

වස චින්තනයෙන් මහින්ද චින්තනයට

:::::: සංහිඳ ෴

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! එහෙත් . . .

:::::: සංහිඳ ෴

බඩු සහ මාර බඩු!

:::::: සංහිඳ ෴

බල්ලොත් එක්ක බෑ සහ සුද්දෙක් ඔබ අමතයි

:::::: සංහිඳ ෴