සිංහලයාගේ කරුමක්කාර චක්කරේ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ඉවසීම හැර විකල්පයක් නැත

:::::: කසාපබ්බත ෴

වඳ බෙහෙත් කොත්තු කෑමට පෙර

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආන්තික කල්ලි අතට ගිය පළාත් පාලනය

:::::: කසාපබ්බත ෴

උතුරේ ජනමතය සහ පොහොට්ටුව

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජවිපෙ අවතාර සහ පිල්ලි

:::::: කසාපබ්බත ෴

දලයි ලාමා මලාලා යූසුෆ් සහ ෆොන්සේකා

:::::: කසාපබ්බත ෴

මුරලිගේ නම කටු ගෑම

:::::: කසාපබ්බත ෴

සිංහලයිනි, විජයග්‍රහණය නො කෙළසවූ!

:::::: කසාපබ්බත ෴

මහින්ද ජවිපෙ සහ සයිටම් දේශපාලනය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජවිපෙ ගිල්ල GMOAලා

:::::: කසාපබ්බත ෴

බෝධිසත්ව ගුණෝපේත රනිල්තුමා...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජනතාවගේ ඉඩම් ඇත්තේ උතුරේ විතරද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

රටින් හාල් ගෙනැත් රට ස්වයංපෝෂිත කරයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

කෝටිපති නැව්පති සෙනරත් සිටාණෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ළඩුවට මා අපචාරවලට වැට බැඳීමට අවශ්‍යයද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

ළමා අපයෝජන වැදගත් විදිහට රකින හැටි...

:::::: කසාපබ්බත ෴

සැමට ෂාරියා නීතිය...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආවා ව්‍යාපාරය රැකගමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

අර්ජුන් නිර්මලයි

:::::: කසාපබ්බත ෴