කිත් නෝයර්ට ගැහුවේ ගෝඨාද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන්නේ ඇයි?

:::::: කසාපබ්බත ෴

වී වෙනුවට ප්ලේන් බාන වී ගබඩාව

:::::: කසාපබ්බත ෴

විශ්වාසභංගය සහ අනාගතය‍

:::::: කසාපබ්බත ෴

මරු පිල්ලිය

:::::: කසාපබ්බත ෴

බෝයිලස් විභාග සූරයෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

සිංහලයාගේ කරුමක්කාර චක්කරේ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ඉවසීම හැර විකල්පයක් නැත

:::::: කසාපබ්බත ෴

වඳ බෙහෙත් කොත්තු කෑමට පෙර

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආන්තික කල්ලි අතට ගිය පළාත් පාලනය

:::::: කසාපබ්බත ෴

උතුරේ ජනමතය සහ පොහොට්ටුව

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජවිපෙ අවතාර සහ පිල්ලි

:::::: කසාපබ්බත ෴

දලයි ලාමා මලාලා යූසුෆ් සහ ෆොන්සේකා

:::::: කසාපබ්බත ෴

මුරලිගේ නම කටු ගෑම

:::::: කසාපබ්බත ෴

සිංහලයිනි, විජයග්‍රහණය නො කෙළසවූ!

:::::: කසාපබ්බත ෴

මහින්ද ජවිපෙ සහ සයිටම් දේශපාලනය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජවිපෙ ගිල්ල GMOAලා

:::::: කසාපබ්බත ෴

බෝධිසත්ව ගුණෝපේත රනිල්තුමා...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජනතාවගේ ඉඩම් ඇත්තේ උතුරේ විතරද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

රටින් හාල් ගෙනැත් රට ස්වයංපෝෂිත කරයි

:::::: කසාපබ්බත ෴