අයියෝ ජවිපෙ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ඩුවේ කතාව සහ කල්ක්‍රියාව

:::::: කසාපබ්බත ෴

මහින්ද බලය නැතිවත් මිනි මරයි!!!

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජාත්‍යන්තර සම්මාන

:::::: කසාපබ්බත ෴

කොටි පැටව් සමරමින් අලුතින් පටන් ගමු!!!

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ඩු විරෝධය සහ රාජ්‍ය විරෝධය යනු එකම ද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

6% සටන ජයගනී!

:::::: කසාපබ්බත ෴

ඇවන්ගාර්ඩ් වනසනු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

මුව හමට තඩි බාමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

නවතම බෙදුම්වාදී උගුල

:::::: කසාපබ්බත ෴

සොළොස්මස්ථාන වන්දනා ගාථාව මොඩිෆයි කරමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

ශිෂ්ටාචාර සංහාරය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ඩුවට මල් මිටක්!

:::::: කසාපබ්බත ෴

සුනිලනුවන් දිගු කල් දිනේවා!

:::::: කසාපබ්බත ෴

සිසුන්ට පහර දීම විපක්ෂයේ බොරුවක්....!

:::::: කසාපබ්බත ෴

ලංකාව ලොව ධනවත්ම රාජ්‍ය කිරුළට අතේ දුරින්..

:::::: කසාපබ්බත ෴

දැන් White House සහ White Elephant දෙක ම එකයි!

:::::: කසාපබ්බත ෴

කුමාරසිංහ සිරිසේන යනු පියදාස සිරිසේනගේ මල්ලී ය

:::::: කසාපබ්බත ෴

එන්න අපි පිල්ලෙයාන්ට ගල් ගහමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

බදු බොන එකා බේබද්දාය

:::::: කසාපබ්බත ෴