..:: ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ හීලෑ ඇත් පන්තිය ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ලොව තුල සිදුවූ පලමු සිදුවීම් සහ මුල්ම නිපැයුම් ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ඔබේ ජීවිතයට ලං කර ගත යුතුම යමක් ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: බලන්න ඔයාගෙ ඈම්ප් එකට මේ පරිපථය ගැලපෙනවද කියල VU Meter-1 ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ඉතාම සාර්තක 1KM ට්‍රාන්ස්මීටර් පරිපථය ::..

..:: සිප්සල ::..

ප්‍රායෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික් සරල සිංහලෙන්-සිප්නැණ

..:: සිප්සල ::..

..:: රතිය පිළිබඳ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් සිංහලෙන්ම 18+ ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: නිකං මහන්සියි වගේ දැනෙනවද, ඒකට හොඳම පිළිතුර මෙන්න::..

..:: සිප්සල ::..

..:: සොයාගැනීමට තරමක් අපහසු TCL TV SERVICE MANUAL ටිකක් ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: පවර් ඇම්ලිෆයර් සාදන ෆැක්ටරියක් බලන්න යමුද (Moon Factory) ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: මේ නිර්මාණය දෙස ඔබේ නෙතින් බලා ඔබට සිතෙන දේ කියන්න ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ඉලෙක්ට්‍රොනික් ශිල්පීන්ට ඉතා වැදගත් tv memory ic data-1 ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: සිප්සල නරඹන ඔබට ආවඩා ආයුබෝ වේවා........! ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: වෘතීමය දිගු දුර 4W ට්‍රාන්ස්මීටරය ළිපි පෙළේ අවසන් ළිපිය සහ Full PDF එක ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ට්‍රාන්ස්මීටරයට ෆෝල්ඩඩ් ඩයිපෝල් ඇන්ටනාවක් හදමු-4W FM ට්‍රාන්ස්මීටරය-post 6 ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: ස්ටීරියෝ එන්කෝඩර් සහ ලිමීටර් පරිපථ හදමු-4W FM ට්‍රාන්ස්මීටරය-post 5 ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: PLL - digital tuning-4W FM ට්‍රාන්ස්මීටරය-post 4 ::..

..:: සිප්සල ::..

..:: 4W FM ට්‍රාන්ස්මීටරයේ පැන නගින ගැරළු වලට පිලිතුරු part-3 ::..

..:: සිප්සල ::..

..::වෘතීමය දිගු දුර 4W ට්‍රාන්ස්මීටරයක් අති සාර්ථකව පියවරෙන් පියවර හදමු-2::..

..:: සිප්සල ::..

..::වෘතීමය දිගු දුර 4W ට්‍රාන්ස්මීටරයක් අති සාර්ථකව පියවරෙන් පියවර හදමු-1::..

..:: සිප්සල ::..