වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය නව වන පාඩම..... ඉතින් යාළුවනේ කලින් සඳහන් කල පරිදි මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නෙ කොහොමද PHP භාවිතා කරල ගණිතමය කටයුතු කරගන්නෙ කියලා. ප්‍රධාන ගණිත කර්ම 4 අමතරව ශේෂය ලබා ගැනීම සදහාද මෙහි පහසුකම තියෙනවා.(සෙසු පරිගණක භාෂාවල පරිදි). සම්බන්ද අපි කෙටියෙන් කලින් පඩමක කතා කරල තියෙනවා.මේ ලින්ක් එක කොටල බලන්න ඒක ඕන අය. Adding +Subtraction -Multiplication * Division / Module(Remainder) % මීට අමතරව Increment ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය නව වන පාඩම..... ඉතින් යාළුවනේ කලින් සඳහන් කල පරිදි මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නෙ කොහොමද PHP භාවිතා කරල ගණිතමය කටයුතු කරගන්නෙ කියලා. ප්‍රධාන ගණිත කර්ම 4 අමතරව ශේෂය ලබා ගැනීම සදහාද මෙහි පහසුකම තියෙනවා.(සෙසු පරිගණක භාෂාවල පරිදි). සම්බන්ද අපි කෙටියෙන් කලින් පඩමක කතා කරල තියෙනවා.මේ ලින්ක් එක කොටල බලන්න ඒක ඕන අය. Adding +Subtraction -Multiplication * Division / Module(Remainder) % මීට අමතරව Increment ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය අට වන පාඩම..... පහුගිය දවස් ටිකේ වැඩ වැඩි උන නිසා Blog එක පැත්තෙ එන්නවත් බැරි උනා. අපේ PHP පාඩම නැවත පටන් ගමු.අපි කතා කරමින් හිටියෙ Operators ගැනනේ.ඉතින් අද මම කියන්න හදන්නෙ අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන තවත් Operator 1ක් ගැන.ඒ තමා Concatenation Operator එක. තව දෙයක් කියන්න ඕන මෙක තමා PHP වල තියෙන එකම String Operator එක.String Value දෙකක් එකට එකතු කරන්න තමා මෙම ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය අට වන පාඩම..... පහුගිය දවස් ටිකේ වැඩ වැඩි උන නිසා Blog එක පැත්තෙ එන්නවත් බැරි උනා. අපේ PHP පාඩම නැවත පටන් ගමු.අපි කතා කරමින් හිටියෙ Operators ගැනනේ.ඉතින් අද මම කියන්න හදන්නෙ අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන තවත් Operator 1ක් ගැන.ඒ තමා Concatenation Operator එක. තව දෙයක් කියන්න ඕන මෙක තමා PHP වල තියෙන එකම String Operator එක.String Value දෙකක් එකට එකතු කරන්න තමා මෙම ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය හත් වන පාඩම..... අද මම ඔයලට Operators ගැන උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. මේවා කරල ප්‍රශ්න අවොත් කියන්නකෝ උදා:- Output:- දැන් අපි බලමු පේලීයෙන් පේලියට මොකද උනේ කියලා. ඔයාලා 8,9,10,11,12,13 පේලිවලින් වෙන දේවල් දන්නවා ඇ ති කියල මම හිතනවා. අපි බලමු 13 පේලියෙන් මොකද වෙන්නේ kiyalaa. 14 පේලියේ = ලකුණු 3ක් තියෙනවා නේ. මේ යෙදීමට කියන්නෙ Identical Oprator කියලා.මෙහිදී අපි $x සහ $a කියන විචල්‍ය ...

අද මම ඔයලට Operators ගැන උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. මේවා කරල ප්‍රශ්න අවොත් කියන්නකෝ උදා:-  Output:- දැන් අපි බලමු පේලීයෙන් පේලියට මොකද උනේ කියලා.  ඔයාලා 8,9,10,11,12,13 පේලිවලින් වෙන දේවල් දන්නවා ඇ ති කියල මම හිතනවා. අපි බලමු 13 පේලියෙන් මොකද වෙන්නේ kiyalaa. 14 පේලියේ = ලකුණු 3ක් තියෙනවා නේ. මේ යෙදීමට කියන්නෙ Identical Oprator කියලා.මෙහිදී අපි $x සහ $a කියන විචල්‍ය දෙකේ Value ...

කොහොමද යාලුවනේ දැ ඔයාලගෙ PHP විචල්‍ය ගැන දැනුම එහෙම? කලින් පාඩමෙන් කිව්වා වගේ අද මම ඔයාලට PHP Operators ගැන කියල දෙන්නයි හදන්නෙ. අපිට පරිගණක භාෂා භාවිතා කරනකොට විවිධ වටිනාකම් (Values), තර්ක (logics) සමග වැඩ කරන්න වෙනවා. එවත් සමග වැඩ කරන විට මෙ කියන Operators කියන දේවල් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Operators වර්ග කීපයක් තියෙනවා. Arithmetic Operators Assignment Operators Logical Operators තමයි ...

කොහොමද යාලුවනේ දැ ඔයාලගෙ PHP විචල්‍ය ගැන දැනුම එහෙම? කලින් පාඩමෙන් කිව්වා වගේ අද මම ඔයාලට PHP Operators ගැන කියල දෙන්නයි හදන්නෙ. අපිට පරිගණක භාෂා භාවිතා කරනකොට විවිධ වටිනාකම් (Values), තර්ක (logics) සමග වැඩ කරන්න වෙනවා. එවත් සමග වැඩ කරන විට මෙ කියන Operators කියන දේවල් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Operators වර්ග කීපයක් තියෙනවා. Arithmetic Operators Assignment Operators Logical Operators තමයි ඒ  Operators. මහත දක්වා ඇති පරිදි ඔයාලට එම Operators ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය පස්වන පාඩම..... අද අපි බලමු තවදුරටත් විච්ල්‍ය භාවිතය ගැන උදාහරණ කීපයක් සාකච්චා කරමු. මෙම වැඩසටහන මගින් HTML tag තුල PHP code යොදන ආකාරයද ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. Output : පහත උදාහරණයෙන් PHP තුල HTML භවිතා කරන හරි දැක්වෙනවා. මෙහිදී ඉහත Output එකම ලැබෙනවා. පැහදිලි මදිනම් code මත click කරන්න. Assignment Operators OperatorExampleSame As =x=yx=y +=x+=yx=x+y -=x-=yx=x-y *=x*=yx=x*y /=x/=yx=x/y .=x.=yx=x.y %=x%=yx=x%y පහත උදාහරණය මගින් ...

අද අපි බලමු තවදුරටත් විච්ල්‍ය භාවිතය ගැන උදාහරණ කීපයක් සාකච්චා කරමු. මෙම වැඩසටහන මගින් HTML tag තුල PHP code යොදන ආකාරයද ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. Output :  පහත උදාහරණයෙන් PHP තුල HTML භවිතා කරන හරි දැක්වෙනවා. මෙහිදී ඉහත Output එකම ලැබෙනවා.  පැහදිලි මදිනම් code මත click කරන්න. Assignment Operators OperatorExampleSame As =x=yx=y +=x+=yx=x+y -=x-=yx=x-y *=x*=yx=x*y /=x/=yx=x/y .=x.=yx=x.y %=x%=yx=x%y පහත උදාහරණය මගින් Assignment Operators පිලිබදව තවදුරටත් පහැදිලි කර ගන්න පුළු

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය සිව්වන පාඩම..... මේ දවස්වල POST දාන්න ප්‍රමාද වෙනවා ඒ ගැන මගේ කනගා‍ටුව ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.Comments in PHP අද මුලින්ම අපි බලමු PHP වල Comments දාන්නෙ කොහොමද කියලා. · // හෝ # - තනි පේලියක් සදහා· /* */ - පේලි කීපයක් සදහා Comments මගින් කරන්නෙ program එක execute කරන විට ඒ Comment එකට අදාල පේලිය හෝ පේලි කීපය execute නොකර මගහැරීමයි. ...

මේ දවස්වල POST දාන්න ප්‍රමාද වෙනවා ඒ ගැන මගේ කනගා‍ටුව ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.Comments in PHP අද මුලින්ම අපි බලමු PHP වල Comments දාන්නෙ කොහොමද කියලා. ·         // හෝ  # - තනි පේලියක් සදහා·         /*     */ - පේලි කීපයක් සදහා Comments මගින් කරන්නෙ program එක execute කරන විට ඒ Comment එකට අදාල පේලිය හෝ පේලි කීපය execute නොකර මගහැරීමයි. ඉතා විශාල ප්‍රමානයේ පරිගනක ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය තෙවන පාඩම..... මුලින්ම සමාවෙන්න ඕන තෙවන පාඩමට කල් ගත උනාට WAMP එහෙම දැන් පිහි‍ටුවා ගෙන ඇතිනෙ නේ......අද එහෙනම් හා....හා....පුරා කියල PHP පටන් ගමු එහෙනම්.මුලින්ම ඔයලා WAMP Open කර ගන්නකෝ....Desktop WAMP Icon එක Double click කරල හරි Start > All Programs > WampServer > Start WampServer යන ක්‍රමයට WAMP Open කරන්න ඊට පස්සෙ Notification Area වලට පහත ආකාරයේ Icon එකක් ඔයාලට දකින්න ...

  මුලින්ම සමාවෙන්න ඕන තෙවන පාඩමට කල් ගත උනාට   WAMP එහෙම දැන් පිහි‍ටුවා ගෙන ඇතිනෙ නේ......අද එහෙනම් හා....හා....පුරා කියල PHP පටන් ගමු එහෙනම්.මුලින්ම ඔයලා ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය දෙවන පාඩම..... මුලින්ම ඔයලා සියලු දෙනාටම සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියල ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අන්තිම සටහනෙන් කියූ පරිදි අද PHP කියන Server side පරිගණක භාෂාව ගැන කතා කරමු. Web developing ගැන ඔයාලට දැන් යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කියල මම හිතනවා. මොකක්ද මෙ PHP කියන්නේ....... Hypertext Preprocessor කියන එක තමා අපි PHP කියල කියන්නේ.ඉතින් මේ PHP Server-side Language එකක් විතරක් නෙවේ Cross-platform, ...

මුලින්ම ඔයලා සියලු දෙනාටම සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියල ප්‍රාර්ථනා කරනවා.  මම අන්තිම සටහනෙන් කියූ පරිදි අද PHP කියන Server side පරිගණක භාෂාව ගැන කතා කරමු. Web ...

වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය පලමු පාඩම..... මටත් හිතුනා මන් දන්න එවා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න...ඉතින් අද ඉදන් මම Web development ගැන කුප්පියක් කරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නෙ. මුලින්ම අපි බලමු Web development කරන්න මොනවද අපි දැනගන්න ඕන කියල Web developing පැත්ත ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2ක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමා Web Design Web Development ඒ ඒ කොටස් 2 කරන්න ගැලපෙන පරිගණක භාෂා ...

මටත් හිතුනා මන් දන්න එවා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න...ඉතින් අද ඉදන් මම Web development ගැන කුප්පියක් කරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නෙ. මුලින්ම අපි බලමු Web development කරන්න මොනවද අපි දැනගන්න ඕන කියල Web developing පැත්ත ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2ක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමා Web Design Web Development ඒ ඒ කොටස් 2 කරන්න ගැලපෙන පරිගණක භාෂා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන.  මුලින්ම Web ...

E-Money හොයන්න තවත් විදියක්...... හොයන්න තියෙන ක්‍රම වලින් 1 ක්‍රමයක් තමා Article කියවල එකට රේට් 1ක් දෙන එක.මෙකත් ඒ වගේ එකක්.බලන්නකො පහල තියෙන ඉමේජ් එක උඩ කොටල..... . රෙජිස්ටර් වෙල මුලින්ම තමන් කැමති ෆීල්ඩ් ටිකක් ‍තෝරන්න ටියෙන්නෙ.මෙකෙ ෆීල්ඩ් 50ක් තොරන්න පුලුවන්.පසුව ලොග් වෙනකොට අපිට දෙන Article ඔපන් කරල ඒකට rate එකක් දෙන්න තියෙන්නෙ.ඔයාලත් කරල බලන්නකෝ.......අවුලක් අවොත් කියන්න.... ...

හොයන්න තියෙන ක්‍රම වලින් 1 ක්‍රමයක් තමා Article කියවල එකට රේට් 1ක් දෙන එක.මෙකත් ඒ වගේ එකක්.බලන්නකො පහල තියෙන ඉමේජ් එක උඩ කොටල..... . රෙජිස්ටර් වෙල මුලින්ම තමන් කැමති ෆීල්ඩ් ටිකක් ‍තෝරන්න ටියෙන්නෙ.මෙකෙ ෆීල්ඩ් 50ක් තොරන්න පුලුවන්.පසුව ලොග් වෙනකොට අපිට දෙන Article ඔපන් කරල ඒකට rate එකක් දෙන්න තියෙන්නෙ.ඔයාලත් කරල බලන්නකෝ.......අවුලක් අවොත් කියන්න.... ...

Previous Page