“Whereas in furtherance of the development policies being promoted by the Government in the backdrop of a globally integrated environment, it is deemed expedient and necessary to ensure the prudent use of land which is a limited resource, in a manner that preserves the national interest” This is the opening section of the new Land (Restrictions on […]

AREA 51 හෙවත් රහසිගත වු 51 වැනි කලාපය ගැන ඔබ දන්නවද? කොහොමද කට්ටියට අද මන් කියන්න යන්නේ පොඩි වෙනස් දෙයක් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ AREA 51 ගැන මන් හිතන්නේ නොදන්නා කෙනෙක් නෑ කමක් නෑ මන් කියන්නම්කො දන්නැති අයටත්.හැබැයි මන් කියන්න යන්නේ area 51 ගැන නෙමෙයි ඊට කලින් මේ area 51 කියන්නනේ මොකක්ද කියලා බලමු.මේ ඒ ප්‍රදේශය ගැන තොරතුරු ...දිග වැඩිද මන්දා කොහෝම වුනත් අනිවා බලලාම යන්න.මේ ගැන හැමෝගෙම ගාව වැදගත් තොරතුරු අනිවා ඇති...අදහසක් ...

මොහුට සමාව නො දෙනු! ජනාධිපතිවරයාට තුන්වරක් තරග කළ නො හැකි ය යන නීති තර්කය ගෙන ආවේ හිටපු අග විනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා ය.  ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාවලි පිරිහීමට ලක් වන පරිදි ක්‍රියා කළ මූලිකයකු ලෙස සැලකෙන සරත් නන්ද සිල්වාගේ නීති තර්කය පිටුපස මේ රටේ විපක්ෂය වැටී ඇත්තේ බැල්ලිගේ බුරුල්ලේ එල්ලෙන බලු කුක්කන් සේ ය.  මෙම නීති තර්කය සරත් නන්ද සිල්වාගේ කුශාග්‍ර ...

Kaymu.lk is an online store that sells everything from electronics, to shoes, to jewellery. Be wary, it's full of fake branded products.

ICC statement on BCCI and WICB dispute The ICC clarified that, unless referred to, it does not have the power to intervene in bilateral FTP tour disputes The International Cricket Council (ICC) said on Wednesday it was concerned with the dispute between the Board of Control for Cricket in India (BCCI) and the West Indies Cricket Board (WICB), and was closely monitoring the developments arising from ...

Pixel Morph (movie man – Minnacus/Duckdog), Dushanthan Sivananthan (rapper), Melissa Pereira (singer)  & Chinthka R (singer/Melody Addicts) – have the best year ever! team yazminyousuf.lk photo credits: Loshaarn Bastian for Alternative Sunday (pixel), Charcoal.Gallery.Cafe (dush), Duminda Nawarathne Photography (chinthika) support an independent photographer by recommending their work we don’t know the photographer responsible for Melissa’s click but would love to credit you for

සුර්ය විදුලිය රජයට විකුණමු.. අපි ගෙදර නිපදවන සුර්ය විදුලිය රජයට විකුනනේ කොහොමද?මෙය ඔබට ගැටලුවක් ව ඇති .හරි මම කියලා දෙන්නම් ඒක කරන හැටි..ඒ කියන්නේ දවල්ට විදුලි බල මණ්ඩලය පැත්තට කැරකි රෑට පමණක් අපේ පැත්තට කැරකෙන විදුලි මීටරයක් සවිකර ගන්න ඔබ කැමති වියයුතුයි..කවුද අකමැති මේ වැඩේට..රජයත් මේකට ෆුල් සපෝට් නිසා ලේසියෙන්ම වැඩේ කරන්න පුළුවන්..ඉතින් මේ වගේ විදුලි මීටරයක් සවිකරන්න නම් ඔබේ නිවසේ සුර්ය විදුලි ...

රතු කොඩියකි ඔබ අත අනතුරු ඇගවීම් කිහිපයක් මැද අප අතර ප්‍රේමයක් නැති බව මතක් කරන්නට පෙනෙන-නොපෙනෙන ඈතක සිට වනන රතු කොඩියකි ඔබ අත ගැඹර ගිලී මා මිය යනු ඇතැයි සැකයකින් පසු වන සෑම විටම ...

Our colleague Sunil Abraham had the following to say about Digital India: What do you think of the government’s Digital India plan? The government can use the billions from the Universal Service Obligation fund for broadband connectivity. The markets cannot handle back haul infrastructure and in most countries, some amount of state investment is necessary. Some of the open access ...

Another side of the story which involved a shooting inside the Canadian parliament.. Nathan Cirillo who was slain by the gunman, (who now happens to be a jihadist..surprise!) had been an animal lover and his two pet dogs are seen waiting for him to return home. Sad isn’t it? Two things which caught my eye, … Continue reading →

Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 4) Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 1) Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 2) Enemies of the President’s Promse: Mahinda Rajapaksa and the Seven Dwarfs – Sleepy (Part 3) Meanwhile GL was also making a mess of the other task that had been entrusted to ...

International Film Festival Colombo 2014 We have the inside coverage of IFFC 2014. You can read all about it including an exclusive interview with the Festival Director and movie reviews. For more read page 6 – 1 ARTRA Magazine Oct / Nov E14. Purchase a copy at Barefoot, Odel, Gandhara, SarasaviBookshops, The Sandwich Factory Col 7, Yamaha Music Centre – Col 7, Cannon Col 3, Milk ...

Close on the heels of news reports that the mother and the wife of two LTTE terrorists were prevented from leaving the country for Canada by Sri Lankan authorities, two shooting incidents, allegedly by Jihadists, were reported in Canada. One incident was reported in the parliament while the Canada's Prime Minister was addressing the House.  According to international news reports ...

Why Wiggy missed a train Chief Minister of the Northern Provincial Council, Canagasabapathy Visuvalingam Wigneswaran is a former judge. A man of words. An educated man who commands respect. A civilized man, some would say. A lot has been written about him. He has his cheering squad and he has his detractors. When he entered politics some of the gloss of vocation, ancestry and education ...

Pebbles are amazing things They come in all sizes. They come in different shapes. And they come in many colors too. We walk on them, kick them aside and sometimes even spit on them. They don’t seem to mind of course. Perhaps that’s because we really don’t notice them or because they seem too insignificant in our lives. Perhaps it is because there are ...

We’re thinking about how we can leverage mobile network big data to help manage infectious diseases. Now the Economist has gotten on the case: Doing the same with Ebola would be hard: in west Africa most people do not own a phone. But CDRs are nevertheless better than simulations based on stale, unreliable statistics. If researchers could track population flows ...

COLOMBEDOUIN Abdul-Halik Azeez – If you’ve followed him on twitter or have him on your fb, you would have seen quite a bit of his Colombo captures, its the sort of stunning, deep stills that make make you have a few pensive moments automatic. We recommend that you go check the exhibition out which till the 23rd Of November at the Saskia ...

Previous Page