ක්‍රෝධයේ තල වපුරා කැපූ සාමයේ මුං අස්වැන්න! පෙරේදා ඒබීසී පළමු නාලිකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු කතාව යන වැඩසටහනට (මෙය සතිපතා යන එකක්, වෙන වෙන කතන්දර) අපූරු කතාවක් ගියා. එය මා කලින් ලියා තියන මාතෘකාවකට ද අදාළ නිසාත්, මා ටිකක් දන්නා කතාවක් නිසාත්, ලෝකයේ ම අවධානය යොමු වූ කතාවක් නිසාත් මේ සටහන ලියන්නට සිතුනා. මේ කතා පුවතට අදාළ සිදුවීම බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්තයට අයත් කොජොනප් කියන ප්‍රාදේශීය නගරයේ හට ගැනුනත්, එය ...

Hummus at home This is a dish that I quite brainlessly prepare. This dish is so mundane and I prepare it so regularly that never have I even considered blogging about it. But a recent chat with an acquaintance made me realize that not a lot of people are aware that they can make hummus at home. Hence the blog post. I’m not a ...

Finally, the beach! Finally at the beach after the rains stopped, heels at hand and “are you for real?” expression on my face. He laughs, he was getting used to the expression over the evening, though having been first worried as to what it meant. The sand was wet from the rain, and the waves that had been rougher than usual. “What does ...

Polenta chips – Sri Lankan style I love polenta. Such a sun shine-y colour. Happy food. But cornmeal is a difficult thing to come by, especially in our locality. And polenta chips for me, are a healthy alternative to french fries any day. Although, this recipe is a bit more trouble than I would like to admit to. But I am willing to go the extra ...

City Maps 2Go Pro Offline Maps v3.14 APK (100 %  ක් අන්තර්ජාල සමිබන්ධතාවය නොමැතිව භාවිතා කල හැක) City Maps 2Go Pro Offline Mapsplay.google.com.citymaps2gofullඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සදහා දැනට ඇති සිතියමි කියවන යෙදුමි අතරින් වඩාත් ජනප්‍රිය, බොහො දෙනෙක් භාවිතා කරන සිතියමි කියවන යෙදුමක් තමයි City Maps 2Go Pro Offline Maps කියලා කියන්නේ, ඵ් වගේම මෙය 100 % ක් අන්තර්ජාල සමිබන්ධතාවය නොමැතිව භාවිතා කල හැකි වීම නිසා තමයි බෙහෝ දෙනෙක් මෙම සිතියමි කියවන යෙදුම භාවිතා කිරිමට ඇති හේතුව. Offline maps:7,800 ...

Retirement is commonly defined as the point where a person stops employment completely. We generally associate retirement with a certain age group, like over 60 years old (or over 70 years depending on the official retirement age prescribed by governments). However, retirement (or semi-retirement) is possible at any age depending on your outlook and goals, finances, courage and wisdom.

Mae Karal Curry Recipe Also known as Sri Lankan Yard Long Green Bean CurryMae Karal Curry RecipeBy ammiskitchen Published: February 26, 2015Yield: 8 ServingsPrep: 5 minsCook: 10 minsReady In: 15 minsAlso known as Sri Lankan Yard Long Green Bean CurryIngredients450 g Yard Long Beans or green beans250 ml Coconut Milk 100 g White Onions sliced1/2 tsp Ground Cumin 1 inch Pandan Leaf Also known ...

ලක්මාල්ට ලියූ පිළිතුර සටහනක් ලෙසින්! මොකදැයි කියන්න දන්නේ නැහැ ලක්මාල්, ඔබගේ මේ කොමෙන්ටුව තිබුනේ ස්පෑම් ගොඩේ. තවමත් ඔබත් කියවන වග දැන ගැනීමට ලැබීම සතුටක්. මෙහෙමයි ලක්මාල් කතන්දරේ. දැන් නිවුඩ්ඩ හැරපු සුදු හාල් හා රතු හාල් තියනවනේ. මෝලේදී අනුගමනය කරණ පාහින ක්‍රමය අනුව, නිවුඩ්ඩ සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කරන්න, බාගෙට ඉවත් කරන්න හෝ සම්පුර්ණයෙන් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම නිවුඩ්ඩ කියන්නේ වී පොත්ත හා ඇටය අතර තවත් පොඩි ...

Previous Page Next Page