ඔබ කියල තියන දේවල් හරි. හැබැයි එතනට ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. මා මේ බ්ලොගය පටන් ගත්ත කාලේ ලියපු දීර්ඝ කාලයක් ජිවත් වීමේ රහස කියන කතාව කියෙවුවද. මෙය විහිළු කතාවක්. හැබැයි ඇත්තක් නැත්තේම නැහැ. ඊයේ මෙහෙ ඕස්ට්‍රේලියා රූපවාහිණියේ ගියා වැඩිකල් ජිවත් වීමේ රහස් කියල ලෝකයේ වැඩි කල් ජිවත් වන්නන්ගේ ජීවන විලාසිතා ගැන. ඒකෙදි කියවුන එක ජනකායක් තමා ජපානයේ ඔකිනාවා දුපත් වැසියන්. ...

Why I Love the Season in Hikkaduwa Not so long ago I posted reasons why I love the off-season in my adopted home, Hikkaduwa. They are all perfectly valid reasons and I am looking forward to that experience in a few months again. The peace and quiet, the gentility of the locals, not constantly harassed by having to look after people on holiday (shopkeepers, house owners renting ...

Sydney Diary: Lunch at The Greens It’s day 3 in Sydney, still a tad sleep deprived and jet lagged and waved Tara off to school very bleary-eyed. Manage to wake up and tagged along with Granddaughter no 2, and daughter-in-law where she introduced me to The Greens – a North Sydney Club, set next to a beautiful park with plenty of shady trees. Best of friends ...

අරහේ කතන්දර එළවලු පලතුරු ඩයට් ගැන ලියල. ගිය සතියේ මාත් ඔහොම එකක් කරල කිලෝ දෙකක් අඩු කර ගත්ත නිසා මටත් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ලියන්න හිතුනා.මම් තුමිය ඉස්සර නම් සෑහෙන්න කෙට්ටුවට හිටියේ. ඔන්න එක පාරක් යාලුවෙක්ගෙ තාත්තා අසනීප වෙලා ඒ අන්කල් බලන්න ගෙදර ගියා මායි යාලුවෝ දෙන්නෙකුයි. යද්දී අංකල්, පුතා (අපේ යාලුවා) එක්ක කොහෙද ගිහිං. ඉතින් අපි අරන් ගිය ඔය ඇපල් ...

Pan Asian: Chettinad Shrimp (South India) South Indian cuisine has a reputation for being some of spiciest, most flavorful food around. A lot of times, however, people mistakenly believe it is strictly vegetarian. Not so for Chettinad cuisine, which is the food of the Chettiars, a group of Tamils in southern India who do eat certain meats (i.e. mutton, chicken) and seafood. I first tried ...

Murunga Curry Recipe Murunga Curry RecipeBy ammiskitchen Published: February 10, 2015Yield: 4 ServingsPrep: 5 minsCook: 25 minsReady In: 30 minsIngredients250 g Drumsticks also known as murunga4 tablespoons Coconut Milk Powder 300 ml Water 1 inch Pandan Leaf also known as rampe1 inch Cinnamon Quill 1 tsp Sri Lankan Roasted Curry Powder 1/2 tsp Fenugreek Seeds 1/4 tsp Mustard Seeds 1/4 tsp Ground Turmeric ...

Mustard Tamarind Curry Chicken With Coconut Milk Basically leave the following in coconut oil for around half an hour without applying any heat: curry leaves, mustard, garlic, onion, dry red chillies, black pepper, tamarind, cloves and cardamoms. After half an hour, turn on the cooker and fry everything until the onions turn slightly brown. Add the chicken (the chicken was marinated with raw and roasted curry ...

Dinner Lab — Sri Lankan Supper Club Baltimore Before the end of last year, I did my first Dinner Lab event in Baltimore–a Sri Lankan supper for 66 people. It was held in a cool warehouse space in a very industrial part of town that I had never visited. I’ve actually been so busy that I am posting the pictures only now. The menu was identical to ...

Previous Page Next Page