You are so hot, honey! ඔයා හරිම සැරයි අනේ! ඔබ මිරිස් මල් වලින් රොන් ගත්තු මි මැස්සන්ගේ පැණි කාල තියනවද? නැත්නම් ඔය නයි කුඹි බාගෙට කාපු කොච්චි කරල් කාල තියනවද? නැත්නම් මේ සටහන කියවන්න. Floriade කියන්නේ කැන්බරා වල අවුරුදු පතා සැප්තැම්බර හා ඔක්තෝබර මාස වල තියන මල් ප්‍රදර්ශනයක්. වසන්තය උදාවීම සැමරීම සඳහා පවත්වන මෙය දැන් වසර 26ක් තිස්සේ නොකඩවා පවත්වාගෙන එනවා. මේ මල් වර්ග පොලවේ වගා කර තියන ...

ඔබ මිරිස් මල් වලින් රොන් ගත්තු මි මැස්සන්ගේ පැණි කාල තියනවද? නැත්නම් ඔය නයි කුඹි බාගෙට කාපු කොච්චි කරල් කාල තියනවද? නැත්නම් මේ සටහන කියවන්න. Floriade කියන්නේ කැන්බරා වල අවුරුදු පතා සැප්තැම්බර හා ඔක්තෝබර මාස වල තියන මල් ප්‍රදර්ශනයක්. වසන්තය උදාවීම සැමරීම සඳහා පවත්වන මෙය දැන් වසර 26ක් තිස්සේ නොකඩවා පවත්වාගෙන එනවා. මේ මල් වර්ග පොලවේ වගා කර තියන ඒවා. ...

Colombo’s Six Best Kottu Rottis By Trae Hicks Let’s talk kottu. (Koththu? Kotthu? I’ll call it Kottu. No one seems too picky about English spelling here anyway.) Right off the top I’m going to come clean and admit that I’m a white guy from Texas. (That was difficult to do during the Bush years, by the way.) You may ask yourself what kind of authority ...

මගේ වැඩිපුර සටහන් කුඩා කාලයකින්, වචන වලට හරවපු මගේ ක්ෂණික සිතිවිලියි. මේවා ගැනත් ඔබට වෙනස් අදහස් තිබෙන්න පුළුවන් කමත්, එකඟ වෙන්නට හෝ නොවෙන්නට හැකි වගත් මා අමතක කරන්නේ නැහැ. කලින් සටහනක අපේ ප්‍රොෆයිල් ඇනෝ මිත්‍රයා යෝජනා කරලා තිබුනේ, මට අයිති සම්පත් සීමිත නම්, වඩා හොඳ “මේ දේවල්” සිංහලට සීමා කරන එක කියා. එය නරක අදහසකින් නොවේ කියා තිබුනේ. එතැනදී ඔහු ...

මගේ වැඩිපුර සටහන් කුඩා කාලයකින්, වචන වලට හරවපු මගේ ක්ෂණික සිතිවිලියි. මේවා ගැනත් ඔබට වෙනස් අදහස් තිබෙන්න පුළුවන් කමත්, එකඟ වෙන්නට හෝ නොවෙන්නට හැකි වගත් මා අමතක කරන්නේ නැහැ. කලින් සටහනක අපේ ප්‍රොෆයිල් ඇනෝ මිත්‍රයා යෝජනා කරලා තිබුනේ, මට අයිති සම්පත් සීමිත නම්, වඩා හොඳ “මේ දේවල්” සිංහලට සීමා කරන එක කියා. එය නරක අදහසකින් නොවේ කියා තිබුනේ. එතැනදී ඔහු ...

Sri Lankan Egglicious Curry – for Dad Now I have met a lot of people who don’t like some foods – “yeww fish – it stinks”, “urgh beef last time I had it, it was still bleeding” – my favourite way to serve steak actually but that’s what folk say. I have stopped eating as much meat as I used to. Mainly for the reason that the ...

Sri Lankan Egglicious Curry – for Dad Now I have met a lot of people who don’t like some foods – “yeww fish – it stinks”, “urgh beef last time I had it, it was still bleeding” – my favourite way to serve steak actually but that’s what folk say. I have stopped eating as much meat as I used to. Mainly for the reason that the ...

දැනට වසර තුනකට පමණ පෙර මා ගෝනෙක් මරාගෙන, මදි පාඩුවට කන්න කුරහන් පිට්ටු  ටිකක් හදා ගන්න ලංකාවේ කඩයට ගිහිං කුරක්කන් පිටි පැකට් එකක් ගෙනාවා. මේකෙන් පිට්ටු හැදුවාම තමයි තේරුනේ, ඒකෙ  පිට්ටු  කන්න තරම් කුරක්කන් නැහැ, ගෙයක් හදා ගන්න තරම් වැලි නැහැ. ඉතින් කුණු බක්කියට විසි කළා. ඕස්ට්‍රේලියානු තිරිඟු වලින් හදපු පාන්, ගෝන මස් හොද්ද එක්ක කෑවා. අද මා ලංකාවේ කඩයට ...

දැනට වසර තුනකට පමණ පෙර මා ගෝනෙක් මරාගෙන, මදි පාඩුවට කන්න කුරහන් පිට්ටු  ටිකක් හදා ගන්න ලංකාවේ කඩයට ගිහිං කුරක්කන් පිටි පැකට් එකක් ගෙනාවා. මේකෙන් පිට්ටු හැදුවාම තමයි තේරුනේ, ඒකෙ  පිට්ටු  කන්න තරම් කුරක්කන් නැහැ, ගෙයක් හදා ගන්න තරම් වැලි නැහැ. ඉතින් කුණු බක්කියට විසි කළා. ඕස්ට්‍රේලියානු තිරිඟු වලින් හදපු පාන්, ගෝන මස් හොද්ද එක්ක කෑවා. අද මා ලංකාවේ කඩයට ...

East Coast: How to Cross Kokilai Lagoon This was meant to be part of a post of travel by tuk-tuk along the East Coast, from Paranthan-Mullativu-Kokilai-Pulmoddai-Trincomalee. However, there seems to be minimal information about how to get across Kokillai Lagoon. (See Facebook comments for places to stay around Mullativu)For those who are thinking of traveling by bus/bicycle/motorbike along the East coast of Sri Lanka from Mulativu - ...

On The Road: Sarajevo, Bosnia Just back from a visit to Bosnia & Hercegovina, one of the former states that comprised Yugoslavia, and a place steeped in history. Not only did the first world war start here, triggered by the assassination of Austro-Hungarian heir to the throne, Franz Ferdinand, but more recently Bosnia suffered the scourge of a horrible regional war that took place scarcely ...

කැවුම් කොකිස් කිරිබත් සහ හත්මාළුව සමඟ මගේ අවුරුද්ද ඉස්සර නම් අවුරුදු එනකං බලන් ඉන්නේ කැවිලි කන්න, ඇඳුම් ගන්න එක්කම නෑදෑයෝ එක්ක කාඩ් ගහන්නත් ලැබෙන නිසා. අම්මා නම් කියන්නේ අවුරුද්දට තෙල් හට්ටියක් ලිපේ තියන්නම ඕනේ කියලා. කිරිබතක් හැදුවේ නැතිනම් අසුභයි කියලාත් ඒ දවස්වල ආච්චි අම්මා කියනවා. එක අවුරුද්දක කිරිබතක් ඉව්වේ නැතිනම් ආයේ එක පිට අවුරුදු තුනක් කිරිබත් උයන්ඩ බැරි වෙන්න හේතු කාරණා සිද්ද වෙනවා කියලත් එයා කිව්වා. අපේ අම්මා ...

Previous Page Next Page