ලොවටම නොමිලයේ විදුලිය ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව නැති කළ ධනවාදීන් කවුද?and කාලෙකට ඉහතදි 1884 දී දුප්පත් සර්බියානුවකු වූ නිකොලා ටෙස්ලා ඇමරිකා එක්සත්ජනපදයට සංක්‍රමණය විය .ඒ වනවිට ඇමරිකාව යනු ටෙස්ලා වැන්නෙකුට තම හැකියාවන් ප්‍රගුණ කිරීමට හොඳ අවස්ථාවන් සහිත දේශයක් විය .ටෙස්ලා මිළ මුදලින් දුප්පතෙකු විය ,නමුත් ඔහුගේ අදහස් ලෝකයක් එළිය කරහැකි තරමේ ඒවා විය .නිකොලා ටෙස්ලා කියන්නේ Alternative Current (AC) නිපදවූ පුද්ගලයා ලෙස තමා ලොකේ ගොඩක් අය දන්නේ (උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාවට ...

Spoker900 – The true spirit of innovation Spoker900 is the creation which earned young Thomians, Vinoth Krishan and Afzal Fasehudeen (18 years old youngsters from Sri Lanka) a visit to NASA (Johnson Space Center and Space Center Houston, Texas USA). Weighing only 15 grams it feels like just a Bluetooth headset. But what it dose is, it enables people who are hearing and speech impaired to communicate ...

Best Graphics Cards for Your Money As a regular follower of many international tech sites and forums, I’ve grown fond of a few regular features put out by many of them. One of my favorite out of these is the monthly best graphics card for your money round up by Toms Hardware. It takes the current crop of graphics cards available in the market, and gives ...

Facebook අවධානම් දෙයක්ද? Facebook ගැන මේ දවස්වල(ඔව් ඔව් මාසෙක විතර ඉඳන් තමා ) ලොකු කතාබහක් ඇතිවෙලා තියෙන නිසාත් හැමෝම දැන් කලබලවෙලා තමන්ගේ profiles වල ආරක්ෂාව වැඩිකරගන්න හදන නිසා සහ එ හදන අයගේන් දවස ගානේම මට ප්‍රශ්න වැලක්ම එන නිසා හැමෝටම උදව්වක් සහ උපදෙසක් විදිහට මේ ගැන කතා කරල ලිපි පෙලක් ලියන්න  හිතුව. ලියන දෙවල් වලට පාදක වුනේ මගෙ පෞද්ගලික අත්දෑකීම් සහ Facebook ...

It’s been a long, gruelling 31 hours since the 1st ever Colombo Javascript began. Now like all good things it’s about to come to it’s end. The Javascript warriors of Colombo are in the very last phases of their  coding. Pretty soon we’ll be selecting the best out of all the chosen ideas by the Javascript community here. We’ve had ...

How to setup vpn on android smartphone Laptop tflka yß Desktop Computer tflaka VPN j,g connect fj,d vpn j,ska jev .kak whg t jev ;ukaf.a android smartphone tflkq;a t úosyg jev .kak mq¨jka úosyg vpn settings android j,os yod.kak wdldrh .ek fï ,smsfhka úuid n,uq . ,xldfj f.dvdla wh vpn Ndú;d lrkafka block lrmq web sites j,g msúfikak . t ksid ;ukaf.a andrioid smartphone tfl;a vpn setup ...

Microsoft Office Mobile දැන් නොමිලයේම Microsoft Office මෘදුකාංග ගැන නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. අපි භාවිත කරන Word, Excel, Power Point වගේ මෘදුකාංග වල mobile version එක වන Microsoft Office Mobile දැන් නොමිලයේම භාවිත කරන්නට ඔබට අවස්ථාව හිමියි. පසුගිය ජූලි මාසයේ නිකුත් වූ මේ app භාවිත කිරීමට නම් පෙර Microsoft’s Office 365 සඳහා මුදල් ගෙවා subscribe විය යුතුය. නමුත් මේ නව පහසුවත් සමඟ iPad සහ Android භාවිත ...

අද වන විට ඉතා වැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති මෙම විෂය කේෂත්‍රය පිළිබඳව අධ්‍යයනයන යෙදෙන්නන් සඳහා මූලික කරැණු පිලිබද පැහැදිලි කිරීමක් කරන වීඩියේ දෙකක් පහතින් දැක්වේ. ...

Fast and Easy – One click way to Root any Android Smartphone ShareTweetThis is the most easy and successful method that available to root or unroot most smartphones including the chines phones. This root tool is created by a chines company called Mgyun. Here I have given the link to the English version of the application. You can download the root tool on the below link. (Please note that this software in ...

Tizen: Korea’s new heavyweight? We all know how the smartphone wars went down. As first iOS, the Android rose to prominence, manufacturers responded with a wave of tacky add-ons, makeovers and in some cases, entirely new operating systems.  Nokia flaunted MeeGo and Symbian Anna, both of which bit the dust. Samsung had its brief moment in the limelight with the surprisingly polished Wave, which ...

Lenovo’s budget tabs A7-30, A7-50, A8 New Lenovo tab series people who are looking for cheapest tabs on the market this is the right products The Tab A7-30, A7-50, A8 and A10 all have Dolby audio that should improve your small-screen movie experience. Running OS android and all devices powered by quad core Processor . A7 30 7″ display tab, A7 50 with HD screen and 2mp front cam. ...

Enabling Virtio drivers in kernel for running androidx86 on Openstack Guest operating systems running on virtualised systems needs to cooperate with the underlying hypervisors when using virtualised resources. Virtio is a set of standard for disk and network virtualisation that is required to be installed on instances that runs on Openstack. The default Androidx86 kernel does not come with these modules installed. Also, you have to edit the source code ...

Facebook’s Drone Internet Service Fb CEO mark Zuckerberg confirmed that the new connectivity lab via internet.org, that’s being used for research on bringing the world online. Meanwhile, with fb most of the tech companies joining with the research qualcom, nokia, samsung and more joining with fb. This is going to work like googles balloon. The Connectivity Lab drones, however, are designed to take ...

Facebook’s Drone Internet Service Fb ceo mark zuckerberg confirmed that new connectivity lab via internet.org, that’s being used for research on bringing the world online. Meanwhile with fb most of the tech companies joinin with the research qualcom, nokia, samsung and more joining with fb. This going to work like googles ballon. The Connectivity Lab drones, however, are designed to take advantage of ...

Portable Drive encryption with Ubuntu I haven't used encryption on hard disk drives or pen drives ever. But recently I got a requirement to encrypt some portables disks. And there are some limitations also. After encrypting you would not be able to use that drive on Windows Operating System. You are going to limit to ext4 file system as well.First you have to install cryptsetup ...

Google’s next move with music Google music moving fwd to need milestone Google music integrated with voice control. It’s help to search the music very faster (ok Google) once we searching the song with that randomly Google music gonna songs. So no stop after our favorite songs. From Google Now or the search bar, simply say the magic words “play some music” and your ...

Previous Page Next Page