අත්ල මත තැබිය හැකි කුඩා පරිගණකයක් ලංකාවට – Intel Compute Stick පරිගණක කියන්නේ දවසින් දවස දියුණු වෙන ක්ෂේත්‍රයක්. මුල් කාලයේ පරිගණකයක් සම්පූර්ණ කාමරයක් පිරෙන තරම් උපකරණයක් වුනත් අද සුපිරි පරිගණක පවා ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කරන්නට නූතන තාක්ෂණය සමත් වෙලා. නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් හඳට ගිය ඇපලෝ යානයේ තිබූ සුපිරි පරිගණකයට වඩා දස දහස් ගුණයක් ප්‍රබල පරිගණකයක් තමයි ඔබේ කුඩා ජංගම දුරකථනය. මේ විදියට දවසින් දවස ප්‍රබල කුඩා ප්‍රමාණයේ පරිගණක නිර්මාණය කරන්නට මූලිකම ...

Free WiFi , fï ,xldfõ lÜáh f.dvdla ldf,l bo,d fl, y, y, ,nd.kak n,df.k ysg h  fohla. f.dvdla wh n,dfmdfrd;a;= jqfka oshqkqrg j, jf.a unlimited free internet Ndú;d lrkak fï Free wifi zones yryd yelshdj ,efnhs lsh,hs . ta jqk;a 100MB lg yd 512kbps j,g isud lr,d yß free wifi myiqlu fmdÿ ia:dk j,g ,dndosu ,xldj jf.a rglg f,dl= fohla . fï úosfya ...

LG සමාගමේ අලුත්ම LG G4 ගැන හෝඩුවාවක් LG සමාගමේ අලුත්ම ජංගම දුරකථනය ගැන අලුත්ම හෝඩුවාවක් ලැබී තිබෙනවා. ලබන අප්‍රේල් 28 වනදා පැවැත්වෙන විශේෂ උළෙලකදී සිය සමාගමේ අලුත්ම ජංගම දුරකථනය වන LG G4 එළිදැක්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ වන විට නිව්යෝර්ක්, ලන්ඩන්, පැරිස්, සිංගප්පූර් වගේ රටවල පැවැත්වෙන උත්සවයට ආරාධනාපත් පවා නිකුත් කරලා. ඉහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ ආරාධනා පත්‍රයයි. පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේදී මේ වගේම ආරාධනාපතකින් ආරාධන කල උත්සවයේදී ...

I think the most widely used permission level in SharePoint is the “Contribute” level which allows a user to view, add, update, and delete list items and documents. So this permission level is the ideal for normal users who will be adding and editing documents in SharePoint libraries. However a user with contribute permissions will also get a totally unexpected ...

අද ලිපියෙන් අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ මැජික් සම්බන්දව අපි පල කරන 3 වැනි Video එකයි. මේ සියලු Video අපි ලබා ගන්නේ VideoKatha වලින්ය. Magic පිටුපස ඇති විද්‍යාව Magic පිටුපස ඇති... Read more » The post පාවෙන මැජික් කරන්නේ කොහමද? ඔබටත් පුළුවන් පාවෙන්න appeared first on . ...

අභාවකාශයේදී නාන විදිය ටිකක් වෙනස් ! අභ්‍යාවකාශය කියන්නේ හරි අපූරු තැනක්. මීට ටික කාලයකට කළින් Karen Nyberg අභ්‍යාවකාශගාමිනිය අන්තර්ජාතික අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ (ISS) සිට ඇගේ හිස සේදීම කරණ ආකාරය ගැන අපූරු වීඩියෝවක් යූ ටියුබ් වෙත එක්කලා. ඒ වීඩියෝව අන්තර්ජාලය පුරා ජනප්‍රිය වූ අතර ඇයගේ සහායක අභ්‍යාවකාශගාමියාත් ඔහුගේ හිස සෝදන ආකාරය යූ ටියුබ් වෙත එක්කරලා. හැබැයි ඒ හිස නම් තරමක් වෙනස්. මොකද ඔහුගේ හිසේ කෙස් නැහැ. Luca Parmitano නමින් හැඳින්වෙන ඔහු ...

Review of Promoting Local Content Hosting to Develop the Internet Ecosystem This is an Internet Society report written by Michael Kende and Karen Rose in Rwanda. The objective of this study is to understand the impact of content hosting decisions, as well as to develop practical guidance on creating an attractive enabling environment for local content hosting. The paper defines and discusses the locally relevant content and locally hosted content in Rwanda. ...

In Office365 there are several admin roles. This article gives an overview and a comparison among different roles. However up to now one major problem we had was that there was no application / workload specific admin role. So it was not possible to assign an Exchange Admin or a SharePoint Admin. Finally Microsoft is releasing this much awaited Workload ...

Android development ගැන නම් මේ වන විට අපි ලිපි කිහිපයක්ම පල කළා. Android Development සිංහලෙන් ඉගන ගනිමු Sinhala Android Application Tutorials ඔබ Android development ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්නා කෙනෙක් උනත් ඔබට... Read more » The post Android 1.6 (Donut) වල සිට 5.0 (Lollipop) දක්වා | Infographic appeared first on . ...

TeamViewer මෘදුකාංගය RHEL/CentOS, Fedora හා Ubuntu/Linux Mint වල ස්ථාපනය කරමු අද මම කියලා දෙන්නේ TeamViewer මෘදුකාංගය RHEL/CentOS, Fedora හා Ubuntu/Linux Mint වල ස්ථාපනය කරන ආකාරයයි. TeamViewer මෘදුකාංගයෙන් පුලුවන් වෙනත් තැනක තියෙන පරිගණකයට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලොග් වෙලා Online ඒ පරිගනකය හසුරවන්න. වැඩේ කරන ආකාරය කියලා දෙන්නම්. මම ලබා දෙන commands Terminal එකේ Type කරලා Enter ඔබලා Install කරගන්න TeamViewer මෘදුකාංගය.TeamViewer මෘදුකාංගය CentOS 5.x/6.x, RHEL, Fedora 15/16/17/18/19 යන මෙහෙයුම් පද්ධති වල ස්ථාපනය ...

TeamViewer මෘදුකාංගය RHEL/CentOS, Fedora හා Ubuntu/Linux Mint වල ස්ථාපනය කරමු අද මම කියලා දෙන්නේ TeamViewer මෘදුකාංගය RHEL/CentOS, Fedora හා Ubuntu/Linux Mint වල ස්ථාපනය කරන ආකාරයයි. TeamViewer මෘදුකාංගයෙන් පුලුවන් වෙනත් තැනක තියෙන පරිගණකයට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලොග් වෙලා Online ඒ පරිගනකය හසුරවන්න. වැඩේ කරන ආකාරය කියලා දෙන්නම්. මම ලබා දෙන commands Terminal එකේ Type කරලා Enter ඔබලා Install කරගන්න TeamViewer මෘදුකාංගය.TeamViewer මෘදුකාංගය CentOS 5.x/6.x, RHEL, Fedora 15/16/17/18/19 යන මෙහෙයුම් පද්ධති වල ස්ථාපනය ...

Linux වල Terminal එකෙන්  Internet Speed එක Test කරන ආකාරය Linux වල Internet Speed එක පහසුවෙන් බලා ගන්න පුලුවන් Terminal commands වලින්, මෙහෙම Linux වල Internet Speed එක බලා ගන්න පුලුවන් පොඩි app එකක් තියෙනවා speedtest-cli කියලා මේ app එක්කෙන් Internet Speed එක Test කරාම Result එක එන්නේ Speedtest.net වෙබ් අඩවියෙන්. දන්නවනේ Speedtest.net වෙබ් අඩවියෙන් Internet Speed බලාගන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ම යන්න ඕනේ කියලා එත් Linux වල එහෙම යන්න ...

Linux වල Terminal එකෙන්  Internet Speed එක Test කරන ආකාරය Linux වල Internet Speed එක පහසුවෙන් බලා ගන්න පුලුවන් Terminal commands වලින්, මෙහෙම Linux වල Internet Speed එක බලා ගන්න පුලුවන් පොඩි app එකක් තියෙනවා speedtest-cli කියලා මේ app එක්කෙන් Internet Speed එක Test කරාම Result එක එන්නේ Speedtest.net වෙබ් අඩවියෙන්. දන්නවනේ Speedtest.net වෙබ් අඩවියෙන් Internet Speed බලාගන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ම යන්න ඕනේ කියලා එත් Linux වල එහෙම යන්න ...

How to setup HAProxy with Keepalived Back once again it’s Linux time. This post also can be named as how to set up a floating IP between load balancers or how to set up a shared IP for between load balancers or how to configure a high available load-balancers. what happens here we are using keepalived, which allows us to setup HAProxy nodes to create active/passive cluster so that ...

From HSDPA+ to 4G LTE with Prolink PRT7005L Prolink PRT7005L Speed Test I was a happy user of a Mobitel HSDP+ connection on a Huawei E5331 until I bought the Note 4. Because Note 4 comes with a 4G connection, and suddenly my phone has faster internet than my home WiFi. After a week of using the phone I was on the market for a new mobile 4G router. My ...

Jupiter Moon's Ice-Covered Ocean Is Rich in Oxygen c,fhka msß id.rhla jf.au we;s ;rï Tlaiscka ;sfhk ;j ;ekla fï f,dafla ;sfhkjdkdid isÿ lrmq wÆ;au fidhd.ekSula ;ud fï' fi!r.%y uKav,fha f,dl=u pkao%hd jk cqmsg¾f.a i| u; iejqKq id.rhla ;sfhkjd' fu id.rh úYd,;ajfhka f.dvla f,dl=hs' ta jf.au fï pkao%hd u; pqïNl lafIa;%hla jf.au f.dvla by, idkao%khl Tlsiscka olskak mqÆjka' fu Tlafldu fidhd.ekSï lr, ;sfhkafka yn,a fg,iafldamhhs' fldfydu jqk;a wmsg fï ...

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ලොලිපොප් සහිත Nokia 1100 දුරකථනයක් වාර්තා වෙයි නොකියා සමාගමේ අතිශය ජනප්‍රිය ජංගම දුරකථන මාදිලියක් වුණු Nokia 1100 දුරකථනය ඔන්න දැන් ආයෙත් කතාබහට ලක්වෙන්න පටන් අරන්. ඒ Nokia 1100 නමින් නම් කළ quad core ජංගම දුරකථනයක් අලුත්ම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය වන Lollipop සහිතව වාර්තා වීමත් සමඟයි. මේ විප්ලවීය ජංගම දුරකථනය ගැන නැවත කථාබහට ලක්වුනේ Nokia Power User වෙබ් අඩවියේ benchmark සඳහන් කිරීමකින්. Geekbench හරහා සිදුකරන ලද මිණුම්කරණයට අදාලව ...

                                           ධනපාල මහතාගේ අවුල ඩී එස් සී උපාධිධාරී සේවාර්ජිත (සම්මානිත) මහාචාර්ය අශෝක අමරතුංග මහතාගේ ඊනියා ජීවිතයේ අරුත, බටහිර විද්‍යාවේ දාර්ශනික පදනම ආදිය ගැන ලියන ලිපි පෙළට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සති කිහිපයකට කල් දැමීමට සිදු වී ඇත. එයට හේතුව බෝධි ධනපාල නම් ...

Adobe Photoshop CS3 කියන්නේ මීට වසර කිහිපයකට පමණ පෙර ආපු Adobe Photoshop වල Version එකක්. අපිට මේ ලගදි Adobe Photoshop CS3 ගැන කියලා දෙන Sinhala Video Tutorials 3 ක්  හම්බුනා. Adobe Photoshop CS3 කියන්නේ... Read more » The post Adobe Photoshop Sinhala Video Tutorials 3 ක් appeared first on . ...

Previous Page