What's the fastest car in the world? ශබ්දයේ වේගය පරද්දන්න පුලුවන් කාර් එකක් මෙන්නබ්ලඩ්හෞන්ඩ් එස්.එස්.සී. කියන මේ කාර් එක ජෙට් සහ රොකට් තාක්ෂණයෙන් පණගන්වලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුනාට ඒක සාමාන්‍යය පුද්ගලයෙකුට එලවන්න පුලුවන්පැයට සැතපුම් 100ක් යන්න තමයි මේ වාහනේ හදල තියෙන්නේ. මීටර් 17.4ක් දිග මේ වාහනේ ටොන් 7.5ක් බරයි. 135,000ක අශ්ව ජවයක් නිපදවනවා. ඒ බලය ෆෝර්මියුලා වන් රේස් එකක ඔක්කොම වාහන එකට දාලා හය ගුණයකින් වැඩි කලාම ...

Descending from the night sky, a single drop of rain fell on the dry landscape of the sleeping city. The sharp glow of the neon lights illuminated it as it passed the windows of sky-scrapers, before hitting the pavement, extinguishing its short life. Over a thousand meters away, through a powerful telescope digitally connected to the heads-up display of his helmet, ...

With the crazy heat wave that we are experiencing in Colombo right now, many people actually like roaming about in their vehicles, especially if the air conditioner is in working condition. Even if some of us don’t have that luxury all the time, the convenience that a vehicle offers just can’t be beaten. While I was stuck in traffic behind ...

How To Run Android Apps On Chrome We all have these moments when we wish our favourite apps would run on our desktops as well as our phones. Instagram on the PC? Neat. Flipboard on your desktop? Perfect. If you own an Android phone then this wish is about to come true. Last September, Google launched a little magical project called App Runtime for Chrome (ARC for ...

Don’t Hold Back on Your Social Media Marketing Social Media has grown to be an integral part of the internet. In fact according to the Pew Research Center, 71% of American adults are active on Facebook. This is similar across the world. Furthermore data suggests that in terms of traffic, social media is now neck and neck with traditional search engines in the amount of people they send ...

We’ve been tracking Facebook’s transition from the desktop to mobile for a while. In 2012 the process was just beginning. But now, with 3/4ths of its revenues coming from mobile, it looks like the transition is complete. The world’s largest social network reported on Wednesday that almost three-quarters of its advertising revenue and most of its 1.44 billion users came ...

BMW Has Their Own Augmented Reality Glasses Image taken from http://recode.net Augmented Reality, we’ve seen it, tried it, bought it and seen what all the fuss is about. From Google Glass, to Holo-Lens and everything in between, they all do the same thing: give us something cool to look at. BMW, in a partnership with SoC manufacturer Qualcomm, just joined the fray with their own variant of ...

Ensuring Your Site is Mobile-Friendly Today, Google released a change to its algorithm that gives higher search scores to sites it deems “mobile-friendly.” Curious WordPressers might be asking: How can I be sure my site is mobile-friendly? What can I do if my site is not mobile-friendly? 1. See if your site is mobile-friendly Visit Google’s mobile-friendly test link and enter your site’s address (e.g., ...

Nikto – Web Vulnerability Scanner – Tutorial So Nikto!!! Is your site safe on the internet? Are you sure? Let’s make sure you are safe from hackers. Today we’ll divine into a tool which will help us to stay safe. The name is Nikto. It is a vulnerability scanner else can be called as a security testing tool that scans web servers for vulnerabilities and other known issues. ...

Nikto – Web Vulnerability Scanner So Nikto!!! Is your site safe on the internet? Are you sure? Let’s make sure you are safe from hackers. Today we’ll divine into a tool which will help us to stay safe. The name is Nikto. It is a vulnerability scanner else can be called as a security testing tool that scans web servers for vulnerabilities and other known issues. ...

සිංහලයන්ට සුද්දන්ගේ ඒරාෂ්ටකය ලබයි මේ  ලැබූ අවුරුද්ද බතින් බුලතින් කෙසේ වෙතත් බුලටින් (වෙඩි උණ්ඩ මෙන් ම නිවේදන ද යන ද්විත්ව අරුතින්) සපිරි අවුරුද්දක් වීමට ඉඩ ඇත. මෙය ජ්‍යොතිෂය අනුව කරන අනාවැකියක් නොව දේශපාලන ලෝකයෙහි සිදුවීමට ද එහෙත් වළක්වා ගැනීමට ද හැකියාව (සම්භාවිතාවක්) ඇති කරුණකි. සුද්දන්ගේ ඒරාෂ්ටකයක් සිංහලයන්ට ලබා ඇත. සිංහලයන්ගේ ලග්නාධිපති නීච ය. අඟහරු ද නීච ය. රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාවක් නැත. ...

සූර්යයා මේෂ රාශියට ඇවිත් සූර්යයා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට ඇවිත් අදට දින පහකි. එහෙත් සිංහල බෞද්ධ පඬියෝ ඒ බව විශ්වාස නො කරති. අනෙක් සිංහලයන් කෙසේවත් ඒ විශ්වාස නොකරන්නේ යැයි සිතමි. සූර්යයාට මොන චලිතයක් දැයි සිංහල බෞද්ධ පඬියෝ අසති. ඔවුහු බටහිර විද්‍යාඥයෝ ය, බුද්ධිමත්තු ය. ඔවුහු කාළාම සූත්‍රයෙහි විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ඇතැයි සිතති. ඔවුන්ගේ බුධ, ගුරු නීච දැයි මම නො දනිමි. ඔවුන් ...

f,dl= fpdla,Ü (Chocolate)  tlla Thdg ,enqfkd;a tl lkak fj,djla l,djla n,kjo ? wksjdßfhkau Thdf.a ms<s;=r ke ;uhs . Yßrhg jvd fmdIodhs wdydrhla jk fpdla,Ü ‍රැට ksod.kak l,ska wdydrhg .eksfïka Thdf.a Yßrhg fjk foa .ek oek isáfuka . iqjodhs kskaola wjYH ojil fpdla,Ü ‍රැට lk tl .ek fomdrla ys;kak fjkjd fkdkquduhs . wms ‍රැට fydo kskaola ,nd .kafka oji mqrd jevlsßu fy;=fjka Yßrhg ...

ලේසියෙන් photo edit කරමු (ACDSee Pro 8) යාලුවනේ හරියටම January 8, 2012 පස්සේ අද තම අයි වැඩකිඩ එකට post එකක් දන්නේ..මේක මන් අලුතින් කරන්න පටන් ගත්ත මන් හිතනවා ඔකොල්ලෝ අයි වැඩකිඩ එක්ක එකතු වෙයි කියල එහෙනම්.. අද ගේනවේ..photo සම්බන්දයෙන්..ගොඩක් වැදගත් වෙන app එකක්..අනික මේකෙන්..ඉතමත් ලේසියෙන්..තමන්ට කැමති image ලේසියෙන් edit කරගන්න පුළුවන්..අනික ගොඩක් අය මේ name එක අහලත් ඇති..අනික මත් මේක තාම use කරන්නේ ගොඩක් photo edit ...

සෝමවංශ හා ජ වි පෙ වෙස්මුහුණ සෝමවංශ ජ වි පෙරමුණෙන් ඉවත්වීම මෙරට දේශපාලනයට බලපාන කරුණක් නොවන නමුත් ඒ හේතුවෙන් ජ වි පෙ තවදුරටත් හෙළිදරවු වීම අප නොසලකා හැරිය යුතු නො වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ජ වි පෙරමුණෙන් කැඩී ගිය පෙරටුගාමීන් කියන්නේ ජ වි පෙරමුණේ අද ඇත්තේ දකුණ හා දකුන අතර අරගලයක් බව ය. ඔවුන්ගේ තඹ දොයිතුවකටවත් වැඩක් නැති මාක්ස්වාදය අනුව ජ ...

ගිය සතියේ අපි පල කරේ පාවෙන මැජික් කරන්නේ කොහමද කියන ලිපියයි. එයට ඇතුලත් කරපු Video එක ඔබ බැලුවනම් මේ වෙන කොටත් මැජික් කරුවන් පාවෙන මැජික් එක කරන්නේ කොහමද කියලා දන්නවා. එම Video එකට පස්සේ සම්පත් සහෝදරයා කරපු Video එක තමයි පාවෙන විද්‍යාව කියන Video එක. ඇත්තටම ඔබට Quantum Levitation කියන දෙය මිනිත්තු 4කින් නම් ඉගන ගන්න බෑ. ඒ සදහා… The post පාවෙන විද්‍යාව – ...

Untitled Post Boss ME-80 Multiple Effect UnitSomething to truly fall in love with.....Be a beginner or a professional player this is something that you'd love to have in your kit as a guitarist. I see this as a successful fusion between highly sophisticated menu orientated GT-100 and very tactile and organic good old stomp box. This is a big jump in the ...

Email Marketing Myths in Sri Lanka If you want to reach potential customers or build business relationships with important people, one option is to use email marketing. However unless this is done in an ethical and targeted manner, the results may be completely ineffectual. In Sri Lanka sending out unsolicited emails in bulk has traditionally been a common marketing method. The marketer would gather a list ...

Previous Page