දිල්හාන්ගේ ශතකය නිසා ගාල්ලට දැවැන්ත ජයක්

The Papare

சாத்தியமாகிய சம்பியன்களின் அரையிறுதிக் கனவு

The Papare

117th Battle of the Blues South ends in a tame draw

The Papare

Colombo FC trounce Saunders to book semi final berth

The Papare

කොළඹ කොල්ලන් පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය ගාල්ලට

The Papare

Even Tussle Between the Juniors of STC and Science

The Papare

S.Thomas’ survive Science scare

The Papare

Dilshan ton takes Badulla to huge win

The Papare

தொடரும் இலங்கையின் அணியின் ஒரு நாள் தோல்விகள்; ஒரு நாள் தொடரில் பங்களாதேஷ் முன்னிலையில்

The Papare

Muditha Lakshan saves DS

The Papare

ලහිරුගේ අර්ධ ශතකය සාන්ත තෝමස් ඉනිම රැක ගනී

The Papare

Pathana Stun Royal with second half surge

The Papare

பதும் தில்ஷானின் அபார சதத்தினால் மிகப்பெரிய வெற்றியை சுவீகரித்த பதுளை

The Papare

Dharmaraja run through DS with ease.

The Papare

Manelkar ton inspires Peterites to a sensational hat-trick:

The Papare

Sri Lanka to field 1st in Dambulla

The Papare

S. Thomas’ College v Science College – Schools Rugby 2017 – 25th March

The Papare

ගෙවුනු දවස මාර්තු 24 – පාසල් මහා සටන් දෙකක් ආරම්භ වේ

The Papare

அவிஷ்கவின் இறுதி பெனால்டியின் மூலம் ஸாஹிராவை வீழ்த்திய வெஸ்லி கல்லூரி

The Papare