ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ වෙනසක්

The Papare

ஜிம்பாப்வேயுடனான தொடரில் இருந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்ட குசல் பெரேரா

The Papare

“මගේ උපරිමය රට වෙනුවෙන් ඉටු කරනවා” – වනිඳු

The Papare

விருந்தாளியாக வரும் ஜிம்பாப்வேயை இலங்கை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளும்?

The Papare

Kusal Perera ruled out of Zimbabwe tour

The Papare

Amila Aponso called up to Sri Lanka ODI squad

The Papare

DSI Volleyball Final Rounds in August

The Papare

Niluka to compete in the Gold Coast Marathon

The Papare

31 Schools set for Sevens Showdown

The Papare

Sri Lanka desperate for a winning start in Galle

The Papare

Gatland’s All Black hopes hang on Lions’ win

The Papare

Nothing personal between me and Malinga – Dayasiri Jayasekara

The Papare

Sri Lanka preliminary squad for AFC U16 qualifiers

The Papare

What ails Sri Lanka cricket?

The Papare

Teenager set for home debut

Daily Sports

Ravi Shastri to apply for head coach post

The Papare

Malinga issued six month suspension ban

Daily Sports

Gatland eyes forward reshuffle for second Test

The Papare

Wimbledon braced for new women’s shock

The Papare