අය නැති වැය 2015 - Bud Jet 2015 මාතලන් ඕනම දෙයක් ලයිව් බලන්න මනාපය. එහෙම බැලුවේ නැත්නම්, කිසි ගතියක් ඇත්තේ නැතිය. මාතලන් නිව්ස් බලන්නේත් එහෙමය. මේ ළඟදි, මාතලන්ට රෑ අටේ දෙරණ නිව්ස් එක මිස් උනේ පොඩි අඩියක් ගහන්න එළියට ගිය නිසාය. එහෙම ඇවිල්ලා බෝයිස් ටු ෆ්ලවර්ස් එකේ අන්තිම හරියත් බලලා, පියෝ ටී වී එකේ දෙරණ නිව්ස් බලන්න ගියම, එරර් මැසේජ් එකක් ආවේය. ඒ පාර 1212 ඇමතුවාම කිව්වේ දෙරණ ...

Serendipity had put up a post endorsing the call by the BBS to grant voting rights to expatriate Sri Lankans.I think this is a very bad idea.Expatriates who live overseas have no stake in affairs here. The do not pay tax, their lives are unaffected by the standard of governance. Their jobs are not impacted by economic policy, the purchasing ...

Here it is! A new collection of our favorite stories from across all of WordPress. As always, you can find our past collections here. You can follow Longreads on WordPress.com for more daily reading recommendations, or subscribe to our free weekly email. Publishers, writers, you can share links to your favorite essays and interviews (over 1,500 words) on Twitter (#longreads) ...

Kerosene, Koothu and Paper: Questions and answers On Sunday, 19 October 2014 the Sri Lanka Archive of Contemporary Art, Architecture & Design screened, for the first time in Jaffna, three short films by Kannan Arunasalam. Kerosene, Koothu and Paper were produced for Groundviews in 2011 as part of the Moving Images project. The Sri Lanka Archive of Contemporary Art, Architecture & Design is a flagship project of Raking Leaves, a ...

ආර්ථික ප්‍රථිපත්තියක් අවශ්‍ය රනිල්ටද? මහින්දටද? - Who needs an economic policy ?   - මාතලන් - (චානුක වත්තේගමයන්ගේ ළිපිය පිලිබඳ, මාතලන්ගේ අදහස්...)හදිසි ජනපතිවරණයක් එන බවට ඇති කට කතාවන් බොහෝමැයි. කටකතා කෙසේ වූවත්, "ඌවේ හූව" ආන්ඩුවට කන පුපුරන්න වැදී තිබෙනා බව, ඔවුන්ගේ හැසිරිම් වලින් පහසුවෙන් වටහා ගත හැකිය. දැන් බලන්නේ, හොඳින් හෝ නරකින් ආන්ඩු කිරීමට බව, කුකුළන් කෙටවීමේ සජීවී වැඩසටහන් තුල, පිස්සු බල්ලන් මෙන් හැසිරෙන, මැති ඇමතිවරුන් (ඇමතිවරියද ඇතුලත්ව) මෙන්ම, වෙන්න ඇමති පෙරුම් ...

Review of Harshan Kumarasingham’s A Political Legacy of the British Empire In our long discussions about Sri Lanka’s post-independence political history, India’s large shadow falls inevitably upon us, bringing with it a curious and mixed effect; it is both alarming and inspiring at times, but also quite disheartening and dispiriting on other occasions. We were both part of the ...

තව මාස කිහිපයකින් පවත්වන්ට නියමිතය කියන ජනාධිපතිවරණයේදී නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු වනු ඇතැයි නොසිතමි. වැඩි සම්භාවිතාවක් ඇත්තේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාම පට්ට වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් ජය ගැන්මෙහිය. ඒ මේ ලියන මොහොතහි (ඔක්තෝබර් මුල) පවත්නා සමාජ-ආර්ථික-දේශපාලන වාතාවරණයට අනුව මගේ කියැවීමයි. තදහර එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ට මීට වඩා වෙනස් කියැවීම් තියෙන්ට පිළිවන. මම ඔවුන් හා වාදයට නොයමි. දේශපාලන පොර බිමෙහි ඉන්නා තෙසක්-රිය පක්ෂ නායකයින්ගෙන් ප්‍රශ්න කළද ...

A Presidential visit up North Photo courtesy Yahoo By all accounts, President Rajapakse’s unprecedented and rather controversial third term re-election campaign, though unofficial, has begun in earnest. Last week he presented the Cabinet of Ministers with a proposal to increase communal harmony in the country and implement the LLRC proposals, though a few weeks earlier the defense establishment, had facilitated a convention of an ...

Blogging 201: Branding and Growth starts Monday, October 20. If you’re a recent alum of Blogging 101 looking to build on the skills you’ve developed so far, or a blogger looking for new ways to grow your site and its audience, this is the course for you. What will Blogging 201 cover? We’ll introduce tools to increase your traffic within WordPress.com as well as through other ...

Man, I’m really not looking forward to this election. Elections suck in a normal year, what with the the faces of unattractive people plastered everywhere and the loudspeakers and occasional violence. Elections where the opposition has effectively conceded a decade ago are just depressing. The sad fact is and remains that the most viable opposition candidate – Ranil Wickremesinghe – has no ...

Around the World in Nine Photos Do you love stories from around the world? Check out the work of the following nine photographers on WordPress.com and allow your imagination to take you away… Nathanael‘s monochrome photo of the Star Lite Motel in Mt. Airy, North Carolina, conjures images of wayward romances and clandestine meetings. We loved the marquee’s message, “Forgive and forget its human to err.” ...

Jaffna Railway Station in 2009 Today, after 24 years, trains have started running to Jaffna, linking Colombo and the northern city. There are plenty of jubilant photos of President Rajapaksa aboard the brand new shiny “Yal Devi” train. It was time for me to dig my archives for photos I took on1 Sep. 2009. Take a minute to pause and look at the station then, ...

Jaffna Railway Station in 2009 Today, after 24 years, trains have started running to Jaffna, linking Colombo and the northern city. There are plenty of jubilant photos of President Rajapaksa aboard the brand new shiny “Yal Devi” train. It was time for me to dig my archives for photos I took on1 Sep. 2009. Take a minute to pause and look at the station then, ...

Today (October 13th), the President is scheduled to re-commision the Colombo-Jaffna Yal Devi rail link all the way to Jaffna – a route not travelled for decades. I have always believed that transport connectivity and the resultant people-to-people connectivity is an integral part of reaching national harmony. The Yal Devi re-commissioning has strong economic implications too, […]

Android SMS worm Selfmite returns ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වල ආරක්ෂාවට බාධාවන විවිධ තර්ජනාත්මක ඇප්ස් හා වැඩසටහන් පිළිබදව නිරතුරුවම අපි ඔබට දැනුවත් කරන බව ඔබ දන්නවා. අද වන විට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඉලක්ක කරගනිමින් මේ විදියේ තවත් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන බව. මෙහි නම Selfmite.b වේ. මෙය worm ගණයට අයත් තර්ජනාත්මක වැඩසටහනක් බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ වගේම Selfmite.a නමැති worm එකට වඩා මෙය ප්‍රබල ගණයට අයත් වන අතර මෙම Selfmite.b ...

In conversation with Nimalka Fernando: Life as an activist in Sri Lanka Nimalka Fernando is one of Sri Lanka’s best known human rights activists and the President of the International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR). Nimalka’s activism has in recent years generated violent pushback from the Government – prime time radio programmes on State owned channels have openly and with impunity discussed ways to silence her permanently, ...

We’re so used to it that it ceases to be surprising, but it is actually quite weird that there are no scandals that can unseat a Sri Lankan politician. Being implicated in traffic violations or extra-marital affairs is enough to unseat many western politicians, but in Sri Lanka not even murder or rape will force you to resign. Think about, ...

Previous Page