හිටං කවි - අංක 1 - Hitan Poetry No. 1. පස් වැනි වතාවෙත් කොහොමද මූ දින්නේ ටියුෂන් අරන් ගේමට සෙට් වෙන්න හිටංසමරන්නට ආවම මම කම් පාලාඅහක බලන් ඉන්නේ ඇයි ඉම් පාලාවෙල් යායක ගොන් දෙන්නෙක් කකා උනීඉන් එක ගොනෙක් වලිගය නැතිව වැනි වැනීවලිගය ඇති ගොනා මැස්සන්ට බැට දුනී"මැදමුලනම" වලිගය නැති ගොනා වැනී-x- ...

A Refugee Child The kite travelled far Through a bridge of time And a wall of barbed-wire Into a new land, a new country Into the arms of a refugee child Who found a little bit of color On the fringe of a fence And he looked at the flying wonder Stranded on mother earth Knowing he too had a kite in ...

Fate’s Apostle The climber took the spiral path And looked to the sky To gleefully bank A few rays of quanta To face-off life The river curved Even jumped passed Abominable rocks And found a little bit of space To find her surf And I – just like that Found the long way home When big dreams – The castles of ...

Here’s to those who choose to and do not choose to become mothers to those who are trying to or trying not to to those who can and those who can’t or who still wonder whether to to those who know they don’t want to to those who are but didn’t choose to be to those who are but didn’t ...

​when coppertips* bloomon a dark autumn nighta star falls to earthmurmuring of lightalong the rooftopsand the shadows of the trees a half-forgotten songblows gently in the breezetell me of the dreamsthat tear your deep sleeptell me of the tearsyou seldom get to weepand when coppertips bloomon another moonless dayI'll be there in a whisperto kiss the hurt away*a tiny orange ...

Love The fairytale Eloped just like A runaway bride or a string-less kite To confiscate one folly And the moon peeled away Abandoning an obese circle As she became A slender crescent And just like that The heart wallowed To a fallow period To replant…

Queensbury Rules I draped my arms Heaven-descending limbs Curving, slanting and making A love clutch and the lips followed suite Armed with chewy-paste And slowly draping in beak-like maneuvers Lunging and slapping When all of me took a big chunk of you out And in that moment – when in my boxers And holding on to you, my body inside a ...

Hope I fished out Something beautiful When we talked that day About Hope, not the type That hypes fate but loses out In reality but a little girl What is part of you and me What stands as our bridge Holding on to an aqueduct Rooted to your uterus She will be Your princess and my hoopstar When you will ...

Sunset I looked out One window holding two others And far far away, a dragon’s mouth As fiery as hell’s gate And as near perfect as a circle Dipped to plant an orb of fire Beneath the sea veneer She dipped as fast as my eyes would tire Until she was gone – from sight When the cold frothy waves ...

Our mother earth, a beautiful jewel surrounded by emptiness. The vast blackness spacepierced by the brightness of her sapphire blue.Home to countless souls living under her care. Nourished by her,protected by her. Yet there are those who fail to understand this simple truth of life.Raping her mercilessly for their own selfish needs.Destroying her day by day.When will man learn that ...

Postcards A child unknowingly Collects postcards – from many wondrous locations Such as the playground, the park And even from behind the bars of the cot – Unsigned by the sender And relayed through the postbox A black letter box that opens her latch For dawn till dusk And lets in what is time-stamped And fate unrobed And in this ...

වරාය, බඩු, හයිකු හා හබරල - Micro Poetry   මාතලන් බ්ලොග් ළෝකේ වගේම බුකියෙත් ඉඳහිට සැරිසරනවා. මොහොතක සුව දෙන සුන්දර ළෝකයක් උනත් ඒකෙත් අමුතු කලාවක් තියෙනවා. හිතට එන ඒවා බොහොම කෙටියෙන් ලිව්වාම ලැබෙන ප්‍රතිචාර බොහොම ඉහලයි. ඇත්තටම මම මේක පුරුදු උනේ සේපාල් අමරසිංහ ගෙන්. ඒවා බොහෝම කෙටි සටහන් උනාට, මහා ළොකු කතාවක් ඒවා ඇතුලේ තියෙනවා.ඇ ත්තටම මට නම් ඒවා සටහන් නෙමෙයි. අපූරූ කෙටි කවි. ඒ වගේම ඌ සෙලෙක්ට් ...

There was a time when my life was empty.Without meaning ,without direction.An automaton going through motions pretending to be alive.Then a light from heaven gave me hope in the form of an angel who turned my life around.You gave me purpose to be strong,and to keep walking aheadin the fiercest of storms.My greatest joy is to hear your laughter.My greatest ...

I’m all sobbed out, I’m broken I’ve never felt like this before Then I look up and see you Standing, staring, at the door You cross the room in two strides And collect me in your arms Hug and hold me close to you Say I’m safe from any harm You rock me like a child Whisper in my ear ...

The town crier announces tallest Buddhas in the world and villages named after president-Kings landmarking an island drowning out quiet pleas for peace of mind at home, and a landscape whose pride we all might share in. http://www.dailymirror.lk/108556/Asia-s-tallest-Buddha-statue-declared-open-in-Mathugama http://www.dailymirror.lk/108461/Village-to-be-built-in-MR-s-name-Minister-Premadasa

ගාල්ලද, කිරුළපනද, අංගොඩද...? - May Day Song for MR ජෝකර්ලන්තයක් හෙවත් කෝළම්ලන්තයක් වී ඇති අම්මට සිරි ලංකාවේ, මේ දිනවල අති සාර්ථකව පොදර්සනේ කොරන්නේ මැයි දින කෝලමය. මැයි දිනය අයිති කන්කරුවාටය. ඒ වෙන රටවලය. ඒත් පිස්සු හුටං මේ දිවයිනේ, ඒ දිනය අයිති කන්කරුවා සූරාකන උන්ගෙනුත් හොඳම සෙට් එකටය. ඒ කාලකන්නි පොලිටික්කන්ටය. වේදිකාවේ සිටිය යුතු වන්නේ කම්කරුවා වුවද, ඌ එදාටත් මහ පාරේය. දෑකත්තයි මිටියයි වෙනුවට, ගල් කාලකුයි බත් පැකට් එකයි වන ...

Singlish We take Sinhalese words and insert them Inside English phrases No rules, codes or bibles, just a little bit of personalization After all, jargon has a place, in reinvention Sensationalism and even thespianism When drama queens – and kings – shuffle out Sinhalese words with American accents And laugh out at their own wit – quite dubious though in ...

Previous Page Next Page