ළොක්කා නැති නිදහස.. (23+) - "Independence Day", For what..? (13+) දැන් මහින්ද මහත්තයා උන්නද මලාද කියලා එකෙකුට මතක නෑ. කිසිම සජාචාරයක්, ප්‍රජාචන්ච්‍රවාදයක් නැති හැත්ත, එතුමගේ වත්තේ බතල ටික හිටං හාරගෙන කන්න හදන්නේ. නාමල් බේබිට කමිසයක් වත් නෑ.. බැනියන් කෑල්ලක් ඇඳගෙන, මමාගේ බෝර්ත් ඩේ එකට උන්නේ. මුන් කියනවා ලැම්බෝගිනි වල ගියාය, අරකෙ ගියාය මේකේ ගියාය කියලා. ඒ කියන කටවල් වලට එළු බෙටි විඳින්න ඕන ආයිබෝවන්ඩ. අපි නම් අපේ සජ්ජුරුවෝ අමතක කරන්නේ ...

When that glass of vodka zips through my veins shaking my bones and senses Making me unconcious I remember you Sitting beside me Sharing that experience Those after dark moments Like a broken cigarette burning into its last moments I remember you The smoke we created together which helped us end our hunger It was pure magic It was pure ...

ජෙප්පොත් නැත්නම්...! විනාසයි..! (23+) - Old wine in a new bottle (13+) පරදින්නට කලින් පාරේ කනුවල එල්                       ලීපැරදුන දා මහ ගේ ජනෙලයෙ එල්                           ලීකොටි වින් කියා අඬමින් අල්ලයි ජල්                       ලීසප් එක රිලවගෙන් හා මම ගොන් පිල කල්              ලීඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

I will not write of you Cz you  asked me not to I will keep the lines intact For a novel of fact Under a fictious tag Of an amazing nag (of me ofcourse) I will write of men Of women and their men With nothing of exception But just mere exemptions In my life of desertion Of those I ...

කාක වසුරු තට්ටු බර ටකරං වියන යට අලුයම හිවුඩට ගුලිවී නිදත් ඈ පොරවා ඉහේ සිට බැනරයක් පහුගිය චන්දෙට එල්ලූ තාරුණ්‍යයට හෙටක් පිට මැද පුංචි මල්ලි පැතුම් කෙඳිරි ගායි අඩ නින්දෙන් ඇදී දිගු හුස්මට අලුත් තීන්ත පුසුඹ දැනේ නහයට කොට්ටෙට තැබූ ගුලිකර පෝස්ටරේ මයිත්‍රී පාලනයේ ...

Miracle on the Green I have forgotten last week, and last year took place inside a long glass twinkling with snow dust. Where are we now, The year racing perenially and not one stab in the archives, cutting off a slab of poetry to prepare and publish for the Palm Sunday meal, which is always fatefully a week ahead of the cross, but ...

Rainy Days rainy days are for getting lost lost in memory, lost in timein vapour filled worldsdreamt up by the parched earthrainy days are for colouring inthe faint whispery drawingsetched with time and loveon the membranes of the heartrainy days are for murmuringsburied but not forgottento be dredged up one by oneand released to the crying skyrainy days are for tracingsfingertip on ...

The moon is out In Sri Lanka The moon is out I think No, not a full moon Just a patch of light Straining through the darkness And not everywhere equally bright In the north I feel It must look like A glimmer But still a light Some think it’s the sun But the sun comes out in the morning It’s still only ...

ආකල්ප (මාරාන්තිකයි )බොර දියෙහිත් පෑදී දියෙහිත් බෝවෙත් උන් මල් පෝච්චිවල , කුඹී උගුල් වල පොල් කෝම්බ ප්ලාස්ටික් බාල්දිවල (නිල් පැහැය මිලානවූ )කීටයන්ට තටු අවුත් දවසින් දෙකින් පියඹා විත් කරච්චල් කර දෙසවන'සල උරා බොත් රුහිරු රත්වන් බිබිලි , සාක්කිය අහා සනීපය කසනකොට ඉනික්බිති සම ඉරී , ගලත් ලේ (Beware of the ) OpinionsThey breed in murky waters in clear waters in ...

When I don't see that Beautiful smile on your face Tear drops roll down my face Pulling my hair And running here and there Thinking how to carve that beauty Back on to your face... You can call me crazy, nut or a pain I don't care and don't know how to explain But one thing I know it for sure Almighty wants me to love you more and more... I know I'm from nowhere But you taught

Desperado you are Craving for presence, for attention Are you engulfed in emotion? Or stuck on a precipice of doubt and madness Do you remember the glory past? Where you were a hero among the doubters Now you have become the monster of change Did you get a transplant done or a tumor? Desperado, I hope you can hear You ...

Beyond the revolt // විප්ලවයෙන් එහා No more are theUmbrellas the young ones have gone home even the most defiant eventually succumbed tothe persuasive reason(minimum force, mind you)now these avenues are walking paths for the old men to stroll through the remnants of the revoltto click a photo peacefully to ponder for a moment and wonder endlessly like young men would අවසන්ය විප්ලවය ආපහු ගිහින් කොල්ලෝ ...

I see you in all your colour I see you right up close And each day I fall harder And it makes me more morose Because you are so close to me And yet you’re out of reach And no matter what I tell my heart No matter what I preach Every time I see you laugh with glee Dance ...

The New Hope I have learned humility to respect my brother, to walk on the straight line when the man in blue requires compliance, but I am not drunk, and I am not free, yet tonight I will eat hoppers on national televsion, not in a private soiree, so the fisherman and cobbler, the man who shaved my beard, will see that ...

සොහොන් ළකුණු - End of the Road   පිස්සො හදපු පච ගිවිසු               ම්දැක්කේ වත් නැති ගිවිසු             ම් පිස්සෙක් ගෙන පාති රැඟු            ම්හොරු සමඟින් රිලා නැටු           ම්ඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

The Ride "promise you won't let go" says a little boy when the training wheels of lifejust need to be goneI'll be there for the rideas far as I can comebut I will have to let gomy sweetest dearest oneor how will you learnof the pitfalls ahead?the humps and the troughs will try to drag you downbut I will be thereto catch ...

වයි පයි බයිලා - Free Wi Fi  නොමිළේ... වයි පයි..මල්ලි, සිරා මාමා දෙයි..බුකියෙ චැට් දැන් වැඩි වෙයි...නංගි දොයියා බෑ කියයි...මේවා... වයි පයි බයිලා..මල්ලි ඇහිඳ ගනිල්ලා...අපෙ සිරා... ඇවිල්ලා..දෙනවලු නොමිළේ බෙදලා..ඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

විනය තකා තුන ඇල්ලීම - Self Discipline First - මාතලන් - සාදන්නට විනය අම්මට සිරි ලංකා ර                 ටේතුන් වෙනි පාරටත් ගේමකි හැටට හැ                ටේමේවා දකින මයි බොඩි ෆිෂ් ඉබේ නැ                 ටේඒ විතරක් නෙවෙයි කහනවා දකුණු ඇ               ටේඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

Demons You need not go Into that darkness alone I’ll come there, with you Here’s my hand Take it There’s no other way You’ll feel less alone I’ll go into that darkness alone You needn’t come there with me Don’t hold out your hand I won’t take it There’s no other way With you here – I  feel more alone ...

Previous Page