She was a vivacious soul in search of thrills and new adventures. Her search stopped the day she met him, whom she knew could fulfill her darkest desires. He was the serpent who was stalking his prey; this time with desire and passion. She was the dew drop waiting to fall into the leaf; eager to smother its essence and ...

කෝච්චියට නැගී අවුරුදු අටයි දහය මිස් උනොත් නම් රැස්වීමට යන්න පරක්කු වෙනවා. දොර වැහෙන්නට පෙර දුම්රිය මැදිරියට ගොඩ වීමට මම අඩිය ඉක්මන් කලෙමි "පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න මටත් ඇතුළට එන්න " ලයාන්විත කටහඬක් ඇසුනෙන් මම මදක් ඇතුළට වුනෙමි. එනමුදු රුවක් ඇස නොගැසුනි . පුරුදු කටහඬක් . කැවිලි පුසුඹක් ... වෙන්න බෑ .. නෑ ඇත්තටම කැවිලි පුසුඹක් මොනවද බැලුවේ (ආයෙත් අර කටහඬ ...

I remember shivering in your presence With a kind of repressed glee Because a part of me envisioned Everything that we could be And my life hung in the balance Depending on my move But I couldn’t lift a finger Because it would be wrong to prove That you were my soulmate And I could be your sun And we ...

Good byes are meant for healing, For retrieving the tiny bits of self, scattered Along the milky way that you built inside your head Loving mirages, takes a lifetime to build But minutes to dismantle, the loosened bricks That had crumbled over the years. Goodbyes are meant to bleed they say First in gushing torrents, […]

අනේ හුකේ නන්නානේ - Ali Baba and 131 Thieves 2012 පටන් ගත්ත කොම්පැනිය 2013 දීද අද කලාක් මෙන්ම බැඳුම්කර මිලදීගැනීමක් මේ ආකාරයෙන්ම සිඳු කර ඇත. පට්ට සීන් එක කියන්නේ එදා මේ සීන් එක කරලා තියෙන්නේ කම්බ හොරෙක් වන අජිත් නෙවාඩ් කබර රාලගේ නංගිත් මේ කොම්පැනියේ ලොක්කෙක් නිසාය. අද ගේම දෙන්නේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑනා නිසාය.ඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

Oh.. the tragedy of not being able to forgive the past and move on to the present.  The  hold on  grudges, scars and pain when it is required to move on and see the light at the end of the tunnel. The requirement to understand the life doesn’t wait for anyone and it is important to move on with the experiences ...

නිමිත්ත: පහුගිය සතියේ දිනෙක ගුවන්තොටුපොළක මගී පර්යන්තයේ මම හිඳ ගෙන සිටියෙමි . රෝද පුටුවක හිඳ ගත් කතක් , ඈ ගත වෙලා ගත රෝගී තත්වය හුවා දක්වමින් නිසොල්මනේය . සමහර විට ප්‍රතිකාර ගන්නට එතෙර යනවා වෙන්නට ඇත . එසේ නැතිනම් ප්‍රතිකාර ගෙන , ඉන් සුව නොලබා ආපසු එනවා වෙන්නට ඇත . ඈ සැමියා , ඈ දෙසම බලා සිටින්නේය . ඈ එක්වරම ...

You pick well A woman A naive one You and silly Probably And gullible Enough You think. It’s fine To mess around You do that all the time Why not this time? She seems Stupid enough Slutty enough In her little back dress Or red Depending on her mood You think. You walk in Walk out As you please She ...

Forbidden; yet so tempting A succulent touch So dreamy; so unforgiving Forgotten so quickly As time played games How could you forget? Those times we had Holding hands, beyond yonder We thought we were eternal Until you said goodbye Never forgotten.. A thorn stuck in the veins Sucking out the blood cells Never thought that; Kissing the lipless Will decide my fate

Before you go.. Could you stay for a while take my hand And dance to this song with me? I know you love this tune Just like me Let’s dance the night away Just you and me One last time.. Follow the following links to check out more poems  by me like the one above and Enjoy ! :) #ChamindraH on Twitter ChamindraH on Facebook and Instagram.. Cheers !!

You the songstressWho sing out of tune Out of tempo Out of harmonyA mere outcry of words The only way a bad poem can be sung I A bad poetLinening up word after word ….ForcefullySans any sense…Only lyrics To be sung out of tune ගායිකාව ඔබ ශෘතියෙන් පිට තාලයක් නැති කෑ ගසා ගයන ගැයේ තැකි එකම විදියට මෙවැනි කව් සිංදු ...

She was a rebel Grappled with emotions Deemed to be happy But a storm within a cave She wanted to unravel A humongous scream But she ended up dumb The scars are too deep She began to wonder What is left in the end Once something is broken It is difficult to mend A rebellious heart Broken.. within..

No happy endings You used to turn it on And off At will Vacillating between Burning passion and Cold indifference Till all the steam ran out Things got too serious Some days when insanity hits I miss the fights The kissing and making up The fierce, desperate, bearing of the soul Overflowing But just mostly How alive all that madness made me ...

Like Chocolate You said we should meet I hesitated Self-censured Like that last piece of chocolate I know I shouldn’t eat mocking me we both know how this will end bittersweet a bit more of the dark and bitter for me a bit more of the sickly sweet for you unfortunately l can’t burn this off on a treadmill or a ...

දිවි නසා ගෑනීමට හේතුව දහසක් සිතිවිලි අතර තනිවී සිටින  මා ගෑන නුඹ නොදන්නා තතු බොහෝමෑයි.. ආදරයේ ගෑඹුර නොදෑන එහි පියමන් තෑබුවේ  මෙලෙස ගිලී මියෑදෙන බව නොදෑනයි.. මා කල පවක්ද?  නෑති නම් සාපයක්ද? මගේ සිත තලා පෙලා කුඩු කර දමන්නට,  නුඹට හෑකිමුත් එය තවත් දෑරීමට මට වාරු නෑත.සමුගනිමි..මෙය මගේ ඉරණමයි..නුඹට නොවෑටහෙන ආදරයක් තව මොටද?මා නෑති තෑන ලතෑ නොවනු..මෙය මගේ අවසන් සටහනයි. ...

Previous Page