Like Chocolate You said we should meet I hesitated Self-censured Like that last piece of chocolate I know I shouldn’t eat mocking me we both know how this will end bittersweet a bit more of the dark and bitter for me a bit more of the sickly sweet for you unfortunately l can’t burn this off on a treadmill or a ...

දිවි නසා ගෑනීමට හේතුව දහසක් සිතිවිලි අතර තනිවී සිටින  මා ගෑන නුඹ නොදන්නා තතු බොහෝමෑයි.. ආදරයේ ගෑඹුර නොදෑන එහි පියමන් තෑබුවේ  මෙලෙස ගිලී මියෑදෙන බව නොදෑනයි.. මා කල පවක්ද?  නෑති නම් සාපයක්ද? මගේ සිත තලා පෙලා කුඩු කර දමන්නට,  නුඹට හෑකිමුත් එය තවත් දෑරීමට මට වාරු නෑත.සමුගනිමි..මෙය මගේ ඉරණමයි..නුඹට නොවෑටහෙන ආදරයක් තව මොටද?මා නෑති තෑන ලතෑ නොවනු..මෙය මගේ අවසන් සටහනයි. ...

He decided to close the chapter of a book of false beliefs He decided to trust himself more Believe, he can change destiny He promised to be bold Talk straight to the face Appreciate his values inside He decided to be a warrior A Street fighter The boy is finally becoming A man..

I pray on Saturdays Always After the Fridays of confusion Of hopelessly tryingto soak life in Guitar rifts ..I need it I pray on Saturdays For Sunday’s are too crowded for me with ego's invading personal spacetoo crowded even for GOD to open his handsWide මම යදිමි ශනිදා ම හැමවිට නන්නත්තාර වූ සිකුරාදා රැයකට පසු අවුල් සත්සර රැහැනින් ගැට ගසන්නට ...

The cold is unbearable The silence is frightening Are you afraid of the dark? No shadows to see The stars has forgotten to shine Maybe it is coincidence Maybe it is fate Yet it is a matter of time Till dawn is set to arrive

A friend requested me to write a poem for him to give to his love interest on Valentine’s Day. I wrote one and sent it to the brother. I hope it works out for him.  Following is the poem I wrote for him :). Enjoy! Girl you are there Almost near Yet, you are far I wish you could hear ...

How brittle is this heart of ours That It bleeds during a loss and sadness Even though it knows it lives Only for a few hours or years Why the heck do emotions play the main role? When senses should win the honors When you are vulnerable and naïve You end up heart broken Damn you heart, you are a ...

Fuck those fairy tales That talks about happily ever afters There ain’t such things In the real world What remains is how well you spend Each day you are lucky to breath Live well, eat well, Spend well Life is too short for crap and shit Be someone who others respect Be a Man, a Woman not dick or a pussy ...

It’s hard to be like this When things don’t fit right When things are not clear Like Black and White But you should know That I always try To always be Your shining Knight If you ever decide To leave me and go Remember! no matter what I will always love you.

නු වෘත්තාන්තයක් දෛවයේ තවත්  සිතෙයි එක් විටෙක නිම් නැති කතාවක් දැයි පුන පුනා මට කියන්නට යන මිහිරි වූ ඒ විරහව තවත් ඉවසන්නට බැරි වග දැන දැන.. මම තවමත් නුඹට පෙම් කරන්නේ කිමදැයි මම නොදනිමි.. අහෝ.. මෙය සරදමක්ද.. නැතිනම් දඩුවමක්ද.. කියන්නට ඇති දෑ බොහෝමැයි.. එනමුත් මසිත නුඹට නොඇසෙයි.. ලංවන්නද නැතිනම් සමුගන්නද? මේ කුමක් වුවත් ඉරණම අනන්‍යයි.. සිහින මාලිගා තනන්නට අවසර නැතිමුත්.. ...

You throw your lasso clear and far It lands tight around my waist And try as I might to pull away You keep me in this place I’m trying hard to forget you I’m desperate to move on But you have this hold on me And so my heart is torn It isn’t fair – you chose her You left ...

She could sweep me off my feet with her swee touch and embrace take me to the dark side with a touch from her warm lusious lips Make me drool over and over when she look at me through her eyes I pray for the heavens Not to take her away from me. I am glad that she is mine. ...

ළොක්කා නැති නිදහස.. (23+) - "Independence Day", For what..? (13+) දැන් මහින්ද මහත්තයා උන්නද මලාද කියලා එකෙකුට මතක නෑ. කිසිම සජාචාරයක්, ප්‍රජාචන්ච්‍රවාදයක් නැති හැත්ත, එතුමගේ වත්තේ බතල ටික හිටං හාරගෙන කන්න හදන්නේ. නාමල් බේබිට කමිසයක් වත් නෑ.. බැනියන් කෑල්ලක් ඇඳගෙන, මමාගේ බෝර්ත් ඩේ එකට උන්නේ. මුන් කියනවා ලැම්බෝගිනි වල ගියාය, අරකෙ ගියාය මේකේ ගියාය කියලා. ඒ කියන කටවල් වලට එළු බෙටි විඳින්න ඕන ආයිබෝවන්ඩ. අපි නම් අපේ සජ්ජුරුවෝ අමතක කරන්නේ ...

When that glass of vodka zips through my veins shaking my bones and senses Making me unconcious I remember you Sitting beside me Sharing that experience Those after dark moments Like a broken cigarette burning into its last moments I remember you The smoke we created together which helped us end our hunger It was pure magic It was pure ...

ජෙප්පොත් නැත්නම්...! විනාසයි..! (23+) - Old wine in a new bottle (13+) පරදින්නට කලින් පාරේ කනුවල එල්                       ලීපැරදුන දා මහ ගේ ජනෙලයෙ එල්                           ලීකොටි වින් කියා අඬමින් අල්ලයි ජල්                       ලීසප් එක රිලවගෙන් හා මම ගොන් පිල කල්              ලීඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

I will not write of you Cz you  asked me not to I will keep the lines intact For a novel of fact Under a fictious tag Of an amazing nag (of me ofcourse) I will write of men Of women and their men With nothing of exception But just mere exemptions In my life of desertion Of those I ...

කාක වසුරු තට්ටු බර ටකරං වියන යට අලුයම හිවුඩට ගුලිවී නිදත් ඈ පොරවා ඉහේ සිට බැනරයක් පහුගිය චන්දෙට එල්ලූ තාරුණ්‍යයට හෙටක් පිට මැද පුංචි මල්ලි පැතුම් කෙඳිරි ගායි අඩ නින්දෙන් ඇදී දිගු හුස්මට අලුත් තීන්ත පුසුඹ දැනේ නහයට කොට්ටෙට තැබූ ගුලිකර පෝස්ටරේ මයිත්‍රී පාලනයේ ...

Miracle on the Green I have forgotten last week, and last year took place inside a long glass twinkling with snow dust. Where are we now, The year racing perenially and not one stab in the archives, cutting off a slab of poetry to prepare and publish for the Palm Sunday meal, which is always fatefully a week ahead of the cross, but ...

Rainy Days rainy days are for getting lost lost in memory, lost in timein vapour filled worldsdreamt up by the parched earthrainy days are for colouring inthe faint whispery drawingsetched with time and loveon the membranes of the heartrainy days are for murmuringsburied but not forgottento be dredged up one by oneand released to the crying skyrainy days are for tracingsfingertip on ...

The moon is out In Sri Lanka The moon is out I think No, not a full moon Just a patch of light Straining through the darkness And not everywhere equally bright In the north I feel It must look like A glimmer But still a light Some think it’s the sun But the sun comes out in the morning It’s still only ...

Previous Page