Adobe Photoshop CS3 කියන්නේ මීට වසර කිහිපයකට පමණ පෙර ආපු Adobe Photoshop වල Version එකක්. අපිට මේ ලගදි Adobe Photoshop CS3 ගැන කියලා දෙන Sinhala Video Tutorials 3 ක්  හම්බුනා. Adobe Photoshop CS3 කියන්නේ... Read more » The post Adobe Photoshop Sinhala Video Tutorials 3 ක් appeared first on . ...

PhotoSuite 4 Pro v4.0.486 APK (ජංගම දුරකථනයෙන්ම ඡායාරෑප Edit කරන්න) ඡායාරෑපකරණය පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන අය වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද අරගෙන ආවේ Photo Suite 4 Pro මෘදුකාංගයයි, ඇත්තටම ඡායාරෑප සැකසුමි මෘදුකාංගයක් යොදාගෙන පරිගණකයක් මගින් කල හැකි බොහෝ දේ මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මගින්ම කර ගැනී‍මේ හැකියාව තියනවා,ඵ් වගේම ඡායාරෑප කැපීම, ප්‍රමාණ කිරිම, වර්ණ සැකසීම, විවිධ ප්‍රයෝග යෙදීම, වැනි බොහෝ පහසුකමි මෙහි අඩංගු වෙනවා.පහසුකමි: Enhance your photos ...

Aerial Photographs Of Sri Lanka Last week, while hanging around the metropolis of Serendib, I went to the opening night of the exhibition at Barefoot, a place you just might be aware of.C had one of her newly christened Barefoot sulks about this. I've decided to label them because they happen frequently and laughing at your partner, particularly when they don't find it funny, is ...

One is a photographer. The other is a poet. Each I feel has a rare mastery of her medium. Your attention to their work will be well rewarded. The photographer is Aamina Nizar. I blogged about her years ago. She sort of “went” off line for a while. She’s back with a new WordPress.com blog.…

චෙරි මල් පිපේවි , අද නෙවෙයි හෙට කෝටු කෑලී අතු අග දළු ලා පිපෙන්න තෙරපෙන ආසාව හිතේ බිත්ති වලට හිර කරගෙන ලජ්ජාවෙන් ගල් ගැහුණු චෙරි මල් පොහොට්ටු පෙති දිග හැර පිපෙන්න ඒත් අද නොව හෙටකවරයක දමා වැසූ වාසනාව ඇරලා බලන්නට නොව ඔබලා බලන්නට විතරක් ඔට්ටු පලි : හෙට චීන දින දර්ශකයට අනුව අලුත් අවුරුද්ද . පුලු පුළුවන් විදියට මේ මිනිස්සු , චෙරි මල් අත්තක් ගෙනෙනවා ගෙදර තියන්න ...

Snap Camera HDR v6.2.2 APK  (උසස් අන්දමේ වර්ණ සංකලනයකින් යුතු ගුණාත්මක බවින් වැඩි ඡායාරෑප ගැනීමට) Snap Camera HDR play.google.com.snapඅද වෙනකොට ලෝකයේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග දැන් කැමරාව යන උපාංගය බොහොම කුඩා ඉලෙක්ට්‍රොණික උපකරණයක් බවට පත්වී හමාරයි, බොහෝ දෙනෙක් භාවීතා කරන ජංගම දුරකථන වල පවා මේ වෙනකොට කැමරාවක් අත්තර්ගතයි. ඉතින් කවුරැත් ඡායාරෑපයක් ගැනීමට අද වෙනකොට භාවිතා කරනේන තමන්ගේ ජංගම දුකරථනය.ඉතින් අද අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ යන්නේ, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ස්මාර්ට් ජංගම දුකරථනය හා ටැබිලට් උපාංගයෙහි ...

Mustard Tamarind Curry Chicken With Coconut Milk Basically leave the following in coconut oil for around half an hour without applying any heat: curry leaves, mustard, garlic, onion, dry red chillies, black pepper, tamarind, cloves and cardamoms. After half an hour, turn on the cooker and fry everything until the onions turn slightly brown. Add the chicken (the chicken was marinated with raw and roasted curry ...

Photoshop Splatter / dispersion photomanipulation Tutorial f*dfgd tlla le,s le,s l=vq lruqo@wms wo l;d lrkak hkafk fldfyduo Photoshopa ndú;d lrf.k fu jf. f*dfgd tlla yod .kafk lsh,d ful tÉpr wudre fohla fkfjhs yßu f,aisyß ful lrkak Thd,g f.dvla f,is fjkak uu fu .ek ;sfhk fgdafgdaß,a tlla Youtube tflka fydh,d Thd,g .Skdj tfykï my;ska n,kakflda ta ùäfhda tl jefâ lr,d Comment tfyl=;a od,u hkak wfm wfkl=;a Photoshop Totorial ál fu;kska n,kak

Previous Page Next Page