29. ගෝපාල පබ්බතය ගල් කුළු සමූහයකින් හා වෘක්ෂ ලතාදියෙන් සිත් ගන්නා පරිසරයක පිහිටි ගෝපාල පබ්බතය පොළොන්නරු පුදබිම තුළ පිහිටි පැරණිම ලෙන් විහාරයකි. 30. බද්ධසීමා ප්‍රසාදය ආලාහන පරිවෙන සංකීර්ණයේ පොහොය ගෙයයි. අඩි 113ක් හා පළල අඩි 106ක් වූ මෙම ගොඩනැගිල්ල මහල් 12කින් යුක්ත වූ බව සදහන් වේ. පිටතින් පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලා මෙහි නේවාසිකව වැඩසිටින්නට ඇත. 31. කුඩා ගල් විහාරය බද්ධසීමා මාලකය ...

23. පබළු වෙහෙර පබළු වෙහෙර පැරකුම්බා රජුගේ රූපවතී බිසව විසින් කරවන්නට ඇතැයි සැලකේ. මෙය දෙමහල් ස්තූපයකි. ඉහළ මාලයට නැගීමට කළ පියගැට පෙළ පාමුල කොරවක් ගල, සදකඩ පහණ ආදිය දැකිය හැක. මළුව ගල් අල්ලා සකස් කොට නැත. දාගැබ වටා පිළිම ගෙවල් හා මලසුන් ගෙවල් දැකිය හැක. දාගැබට දකුණු පසින් හමුවන සමාධි පිළිමය උසස් නිර්මාණයක් සේ සැලකේ. 24. ශිව දේවාලය අංක 02 ...

පොළොන්නරු පුරාවස්තු ඇති පිටත නුවර ආරම්භය ශිව දේවාලය අංක 1න්. ශිව දේවාලය ගැන කලින් ලිපියෙන් කතා කල නිසා අද එතැනින් එහාට යමු. ශිව දේවාලයෙන් පසුව අපට හමුවන්නේ දළදා මළුව. දළදා මළුව කියන්නේ ස්ථාන දොලහක එකතුවක්. ඉතාමත් ලගින් ලගින් පිහිටි ස්ථාන 12ක් මේ දළදා මළුවේ තියෙනවා. ඒ ස්ථාන 12 තමයි, වටදාගෙය ථූපාරාමය බෝධිඝරය බෝසත් ප්‍රතිමාව නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපය ...

මෙම කොටසින් ඇතුළු නුවර ඉතිරි කොටස ගැන තොරතුරු බලමු. ඇතුළු නුවර, නිශ්ශංකමල්ල රාජ සභාව නිශ්ශංකමල්ල රාජ මාළිගය මහමේරුව නිශ්ශංකමල්ල නාන පොකුණ වසන්ත මාළිගය පැරකුම්බා රාජ මාළිගාව පැරකුම්බා රාජ සභාව කුමාර පොකුණ යන ස්ථානයන්ගෙන් සමන්විත වෙනවා. මින් මුලින් ඇති ස්ථාන 5 ගැන කලින් කතා කරා. දැන් ඉතිරි කොටස ...

9. පොළොන්නරුව පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍රය පරාක්‍රම සමුද්‍රය එක් වැවක් නොවේ. වාරි සංකීර්ණයකි. එම සංකීර්ණයට ලොකු කුඩා වැව් පහක් ඇතුළත් වේ. එම වැව් වනුයේ, තෝපා වැව එරමුදු වැව දුඹුතුළු වැව කලහගල වැව භූ වැව 10. පොළොන්නරුවේ නවාතැන්පොළවල් මේ පහතින් තියෙන සියලු නවාතැන්පළ සමුද්‍රය ආසන්නයේම පිහිටා තියෙනවා. ...

Previous Page Next Page