පරාජය අවජාතකව හිඳිද්දී . ජයග්‍රහණයේ දහසක් පියවරු ජාතකයට හිමිකම් කීමට ඉදිරියට එන සමයයි මේ . (නමුත් මා දන්නා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පරාජිතයන් නොමැත . බහුතර මතයට හිසනමා , ඉන් පසු ඒ තීරණය දිනවීමට සැවොම අප කැප විය යුතුය ). අපි එවැන්නන් කිහිප දෙනෙක් සමග කතා කළෙමු .ෆේස් බුකියේ මිතුරන් 867ක් සිටින සමිල සුදේශ් : අයියේ මම අනුර කුමරගෙයි , සන්ජන් සාමනායකගෙයි කතා ...

I recently came across a LinkedIn profile of a psychologist who claimed that she was providing counselling for youth who have issues regarding their sexual orientation. This came a bit disturbing given the existence of all the religious groups who think they can pray away or preach away homosexuality as well. One more to the list I would say! The ...

Uzbek Cuisine @ The Silk Road Bistro (Baltimore) Uzbekistan. Maybe you’ve heard of it, maybe you haven’t. Herman Cain, the one-time, front-running Republican candidate for President in 2011, had absolutely no clue about who that country’s president was, and infamously stuttered, “Uzbecki, becki, beckistan” to buy some time. For the record, Uzbekistan, or more formally the Republic of Uzbekistan, lies smack dab in the middle of Central Asia, bordered by ...

Je Suis Rajupoksa Have you seen Muhinda Rajupaksa? No? Here. Muhinda is a parody – a parody of recently rejected President, Mahinda Rajapaksa. I don’t know who runs it; I don’t have any idea why they’re doing it. What I do know is that it’s damn funny. I’ve seen insane amounts of meme’d mud-slinging on all sides, but Muhinda is special. Special. Because some smart ...

Horror Movies බලන්න ආස අයට මෙන්න පට්ට ෆිල්ම් එකක්.Unfriended ලංකාවේ ඉන්න හුගක් අය Horror Movies බලන්න ආස අය කියල අපි දන්නවා.මේ ෆිල්ම් එක අන්න ඒගොල්ලන්ටයි.Unfriended කියන්නෙත් අන්න ඒ වගේ පට්ට ෆිල්ම් එකක්.මේ ෆිල්ම් එක දිවයන්නේ එක්තරා තරුණියකට සිදුවන සිදුවීමක් පිලිබදවයි.ලෝරා නම පාසල් යන වියේ තරුණියක් දින කිහිපයකට පෙර සිය දිවි හානි කර ගන්නවා.එයට හේතු වන්නේ ඇගේ චරිතයට හානි වන වීඩියෝ පටයක් නිකුත්වීමත් සමගයි.ලෝරා පාසලේ ඉතා ජනප්‍රිය තරුණියක්.මේ නිසාම ඇගේ ...

Happiness Is Curry Happening now: the slow process of dry roasting fried ginger, garlic and onion; coriander, fenugreek, cumin and fennel seeds; curry leaves; black and green pepper; turmeric; cinnamon, and a whole array of other ingredients. It’s a comforting process making raw and roasted curry powder. The smell is wondrous. This moment, money can’t buy.

Five Unconventional Social Media Trends in Sri Lanka ‘Techy’ or not, all of us have come to gradually realise the sheer scale and power of modern social media. ‘Gangnam Style’ from the previously unknown South Korean rapper ‘Psy’ reached over two billion views on YouTube and reportedly forced the website to upgrade, showing the vast muscle of today’s ‘social media machine’. Likewise the ‘Ice Bucket Challenge’ which kicked off in ...

The following short story that I wrote was awarded the third prize in the 2013 Creative Writing Competition (short story category) of the English Writers Cooperative of Sri Lanka and published in Channels, Volume 19 – 2013 (published by the English Writers Cooperative in Sri Lanka, September 2013) Amal was twice the age of the other boys. But, at 17, he behaved ...

The new president was sworn in. Grandma passed away. Two things on the same day. Grandma will probably be remembered as the one who died on the day president Rajapaksa moved out of the Temple Trees, or when the other came to power. Whichever be one’s preference of course. Sri Lanka seems happy with the change. Despite the 3% difference ...

The new president was sworn in. Grandma passed away. Two things on the same day. Grandma will probably be remembered as the one who died on the day president Rajapaksa moved out of the Temple Trees, or when the other came to power. Whichever be one’s preference of course. Sri Lanka seems happy with the change. Despite the 3% difference ...

Buying a bike is bloody difficult! Right. As some of you may know, I’ve been looking for a bike. Not just any bike. I refuse to buy a modern Indian bike (apologies, Indians, but the last thing I need is an overpriced, underpowered piece of crap with more plastic than metal and a tacky-sounding name). It has to be Japanese, simply because the Japanese know how ...

The long awaited Presidential election is finally here and tomorrow all the dogs in the country will go through hell ( I mean actual dogs, because of the fireworks and crackers). Now I hope all of you if not most of you used your valuable vote to elect the next president of Sri Lanka or to reelect the current president. ...

The long awaited Presidential election is finally here and tomorrow all the dogs in the country will go through hell ( I mean actual dogs, because of the fireworks and crackers). Now I hope all of you if not most of you used your valuable vote to elect the next president of Sri Lanka or to reelect the current president. ...

When I don't see that Beautiful smile on your face Tear drops roll down my face Pulling my hair And running here and there Thinking how to carve that beauty Back on to your face... You can call me crazy, nut or a pain I don't care and don't know how to explain But one thing I know it for sure Almighty wants me to love you more and more... I know I'm from nowhere But you taught

Desperado you are Craving for presence, for attention Are you engulfed in emotion? Or stuck on a precipice of doubt and madness Do you remember the glory past? Where you were a hero among the doubters Now you have become the monster of change Did you get a transplant done or a tumor? Desperado, I hope you can hear You ...

The Colombo Skyline “Colombo is urbanizing rapidly, which is why this is a good time to create a landmark that will set a benchmark for further development in the capital.” – The architect of Altair, Moshe Safdie The Colombo Skyline has seen very few skyscrapers in the past years. The World Trade Centre, built in 1996, has towered over most of Colombo unchallenged ...

Previous Page Next Page