C Locker Pro v7.2.1.2 APK (ඔබ ඉතාමත් කාර්ය්‍යබහුල අයෙකු නමි) C Locker Pro com.ccs.lockscreen_proඔබ ඉතාමත් කාර්ය්‍යබහුල අයෙකු නමි, ඔබගේ දුරකථනය භාවිතා කිරිමෙිදි ඵහි ඇති විවිධ සේවාවන් ඉතාමත් ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකිනමි ඵය ඉතා වැදගත්. ඉතින් අන්න ඵ් වගේ අයෙකුට තමන්ගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි දුරකථනය ඉක්මන් භාවිතයක් සඳහා පහසුවෙන්ම සකස්කරගත හැකි අපුරැ යෙදුමක් තමයි C Locker Pro කියලා කියන්නේ්‍.Pro සංස්කරණයෙහි ඇති පහසුකම්:1. Things you can see from the Lock Screen:All app ...

It was all that I needed A crescendo of events one after another It didn’t give me time to think But I felt I was in a place I belong I felt it was like heaven Devoted love, gushing through the veins like water Devoid of emotional intelligence Just a dreamland of joy and pleasure.. If only time won’t change and stay still forever? The joy from it would not be able to comprehend

Image of the Week THARINDU AMUNUGAMA   Waves of sea, Break one upon the other, Rise again without a break. It opens the mind to Sansara,where birth is followed by death, In a continuous chain… May your mind in meditation, Seek to break this painful chain, Attaining Nibbana. Shanthini Amunugama Tharindu Amunugama captured this at panchakapa duwa,a monastery on a rocky islet off bentota river mouth. ...

Doing Social Media Marketing the Right Way At this stage every business knows that they need to have a social media presence, but simply opening up accounts on all the major platforms is not going to result in instant success. In order to reap the benefits of social media for marketing it has to done the right way. Here are 5 things all business owners should know ...

There was once a little girl who thought the world was a place where only her parents and sister, pet dogs, cats and duckies existed. No one else was needed or to be trusted. Her love was fully reserved for the family and all things yummy. As she grew (in height, weight and wisdom), her circle of friends grew bigger. ...

LOFT1024 is having an Open Day A while back we covered the pros and cons of working from home. Regus’s research pointed out that around 61% of people actually had a home office. Despite the cons, working from home does have its benefits. However, if you are starting to feel that you’re turning into somewhat of a couch potato, not only is that unproductive, it could ...

බේරා ගන්න රේඛා සහ මගෙ අල්ලඅමාරුවෙන් දා ගත්තා මේ කෙල්ලබර නැති නිසා පා ගන්නට වැල්ලආවම වනේ කන්නම හදනවා බෙල්ල-x-පින්තූරේ දැක්කම හිතුන දේ...., ඔහේලට හිතෙන්නේ වෙන දෙයක් නම්, කවියෙන්ම ලියමුකෝ බලන්න.. ...

Icarus නිදහස සහ උමතුවඅතර ඇති පටු සිතිජයේආසයි ඇවිදින්න මට...ඉරට වැඩියෙන් ලං වුනොත්පිච්චිලා මුහුදට වැටෙයි..බයයි මම පිච්චෙන්නහැබැයි මෙලෝ රහක් නැති ගොඩබිමට වෙලා ඉන්නවට වඩා...ඒකත් හොඳයි..එක අතකට ...

Remembrance day 2015: I remember going to ‘the front’ GAYA’S INTRO:  The author left his parents behind in Northern Jaffna to join up ten years ago, strangely coincidentally on May 19th 2005. He has much to remember… BY ARAVINTH RAJESH Ten years ago,  this day this time… many things were in my head. Decided to leave home to bring many sleepless nights to an end. Leaving parents behind I made myself go forward to ...

Last post I showed how to create multiple nodes in a single Vagrant project. Usually "ubuntu/trusty64" box comes with 500MB. For some developers need more RAM, more CPUs. From this post I'm going to show how to increase the memory and number of CPUs in a vagrant project. Run below commands mkdir testProject1cd testProject1vagrant initThen edit the Vagrant file like ...

Recently I started working with Vagrant. Vagrant is a good tool that you can use for development. From this post I'm going to explain how to create multiple nodes on Vagrant project. mkdir testProjectcd testProjectvagrant initIf you run above commands, it will create a Vagrant project for you. Now we have to do changes to the vagrant file. Your initial ...

There was a moment missed A  head light that got dimmed A  breathe that was never taken Arise of a regret With time ticking over Every second, every minute How many have we missed like above? And gave it in to bad luck and destiny ?

ඉංග්‍රීසි බැරිනම් පොලිසී යන්න හෙවත් ව්‍යාජ සිප්හල් වැටලීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකය සිල්වා උදේ පත්තරය කියවීමට හිඳ ගත්තා පමණි . ගේට්ටුව දෙසින් මහා කලබගෑනියකි . සාමාන්‍යයෙන් ඔය අයදුම් පතකට අත්සන් කර ගන්නට , පින්තුරයක් සහතික කර ගන්නට එන කෙනෙක් හැරෙන්නට එහෙමට කියා කෙනෙක් එන්නෙම නැත . ඔහු වහා ගේට්ටුව දෙසට පිය මැන්නේය . ගේට්ටුව ඉදිරිපිට සූ ගා හය හත් දෙනෙකුගේ ජනකායකි ." මේ සාමදාන විනිශ්‍යකාර ...""ඔව් ඔව් මම තමා ..මොකෝ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ...

A Rant from Hoarders’ Land I type in the dark, with the company of mosquitos, and close to a rambutan tree which has become an inside joke of the family since it is a reminiscent or a reference to my ex-husband who claimed he had estates of the particular fruit (which of course I had not laid my eyes on). My sister comes out of ...

* Sri Lanka's Mahinda camp polico's wives accused of forging national identity cards MP Wimal Weerawansa, a leader of Mahinda Rajapaksa camp of Sri Lanka will be summoned by Criminal Investigation Department (CID) for interrogation.He is to be questioned about his wife's use of forged national identity card and passport. She had a diplomatic passport also in her possession.CID informed court yesterday that Shashi Weerawansa's national identity cards and passports were erroneous.CID has ...

It has been one of those long weeks with too many hours spent typing away responses to mails. I had wanted to write something but had not the energy nor the tie to type insanity as I usually do. I guess it just slipped my mind to jot anything down, or I was just too exhausted at the end of ...

Previous Page