Smile. When they doubt Be Strong. When they think you messed up show them otherwise. Be true to who you are always Don’t let the corporate world change you and cage you into a frustrated stone cold animal – in the zoo break- free be true. be you. #live #love #learn #bethechange you want to see  

“හින්දි” මිස “හින්දු” නොවේ. සුළු ජාතික කටයුතු පිළිබද ඉන්දීය ඇමැතිනිය සියලු පුරවැසියන් හින්දි ලෙස හැදින්විය යුතු බවත් හින්දු යන්න ඉවත් කල යුතු බවත් ප්‍රකාශ කරන්නීය. ඇය නජ්මා හෙප්ටුල්ලාය. හින්දි යන්න ජාතික හැදින්වීම ලෙස යොදා ගැනීමේ කිසිදු වරදක් නොමැති බව ඇය වැඩිදුරටත් පවසන්නීය. “අපි ඉන්දියනුවන්ය එය අපේ ජතිකත්වයයි. මම හින්දි යන වචනය බාවිතා කරනවා. එය අරාබි වචනයකි. ඔවුන් ඉන්දියනුවන්ව හදුන්වන්නේ හින්දි ලෙස. මම හින්දු ...

Says so why because you ignore me so and have been for months it’s also in the way you kissed me on that last day not catching my eye feeling sorry but somehow i keep telling myself no – it can’t be true this can’t be you – you would never… https://www.youtube.com/watch?v=nCkpzqqog4k

Originally posted on When Worlds Collide, by Nalaka Gunawardene:Text of my ‘When Worlds Collide’ column published in Ceylon Today newspaper on 29 August 2014 Diesel fuel sulphur status – June 2012, Map by UNEP Progress is slow and incremental. Those who take all-or-nothing positions often end up with…nothing. So let’s hail Sri Lanka’s leading…

ස්නොඩන් නිසා සමාජ මාද්යට සුයන් වාරණයක් ! ටුවිටර් සහ මුණු පොත දේශපාලන කරුණු ගැන මතවාද පල නොකළ යුතුය. මේ පර්යේෂණයකින් පසුව පැමිණි නිගමනයකි. මෙය කර ඇත්තේ එඩ්වඩ් ස්නොඩන් ඇමෙරිකාවේ ආරක්‍ෂිත ඒජන්සිය එරට පුරවැසියන්ගේ දුරකථන සංවාද සහ ඊ මේල් පණිවිඩ මුර කිරීම ගැන කල හෙළිදරවු කිරීමෙන් පසුවය. එය සිද්ද කලේ 2013 වසරේදීය. ඇමෙරිකානු ජනතාව ඒ පිලිබදව සමාජ මාද්‍ය ඔස්සේ කතා කිරීමට වඩා පුද්ගලික මට්ටමින් කතා කිරීමට ප්රියතාවක් ...

is what you wanted three months ago and now time is what i need too realizing now what you felt when i kept nagging you out of sheer concern i realize this more than ever before for i too am being nagged out of my senses by friends and loved ones who are concerned but somtimes people like us yes ...

I am sorry and have said it and truly mean it but are you? i never heard you say it that day we met – for dinner the last day you hugged me tight you never said it but wrote it instead in a text when you heard i quit my job but why you couldn’t you look me in ...

they say when they have nothing better to when they don’t know you and most importantly when they haven’t understood that the child within the one that has been taught good manners and right from wrong to pray every morning and night the little things you learn as an innocent child – pure of heart and as good as gold ...

but to fall out of it and understand through broken hearts mended with time that it’s not falling that is easy – dreamy part but staying in it which really counts and proves if you are really meant to be with this fool who fell with you. #onlytimecantell https://www.youtube.com/watch?v=TH2tp72T13o

He was so beautiful inside and out so gentle so caring- so kind so – so perfect – for me promised not to hurt but i did - because of – unconditional love which i would gain nothing from – but happiness of loving and being loved back and because of – concern that did nothing but push push the ...

ජනතා අදිකරණය (18) ;- අනුර බණ්ඩාරනායක නඩුව. මේ අංක 239/97 දරන මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවයි. නිවසකට ඇතුළුව පුද්ගලයකුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගත් උත්සහයක් ගැන සදහන් වේ. ශේෂ්ට්‍රදිකරන විනිසුරුවරුන් වන දිරරත්න විනිසුරු, වදුගොදපිටිය විනිසුරු සහ බණ්ඩාරනායක විනිසුරු යන ත්‍රිපුද්ගල ශේෂ්ට්‍රදිකරන විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ නඩුව විබාග විය. පෙත්සම්කරු අනුර බණ්ඩාරනායක වෙනුවෙන් ජනාදිපති නීතිඥ ෆයිස් මුස්තාපා, නීතිඥ ආනන්ද කස්තුරිආරච්චි, සංජිව ජයවර්දන, නලින් දිසානායක, ෆයිසා මරික්කාර්, සහ තුෂානි මචාදොද වගයුත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් නියෝජ්‍ය ...

සුපිරි වෙළ`දාමේ නව ප්‍රවනතා 27.08.2014- ලංකාදිප- මිලින්ද මොරගොඩ ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට අත්‍යාවශය පරිභෝජන භාණ්ඩ මිළදී ගැනීම ස`දහා සති පොළ සිට සුපිරි වෙළ`දසැල දක්වා විහිදුන අවස්ථා පවතී. සති පොළට පැමිණ එහි ඇති නොයෙක් සුවිෙශ්ෂි දේ මිළදී ගනිමින් සති පොළක පවතින සංස්කෘතිය වි`දින්නට මෙරට පාරිභෝගිකයින්ගෙන් යම් කොටසකට රුචිකත්වයක් ඇත. ඔවුන්ගේ අරමුණ දුර බැහැර තැන්වලින් එකතු කරගන්නා නොයෙක ආවේනික ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළදී ගැනීමටය. නාගරික ප්‍රදේශවල සංකීර්ණ ...

සුපිරි වෙළ`දාමේ නව ප්‍රවනතා 27.08.2014- ලංකාදිප- මිලින්ද මොරගොඩ ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට අත්‍යාවශය පරිභෝජන භාණ්ඩ මිළදී ගැනීම ස`දහා සති පොළ සිට සුපිරි වෙළ`දසැල දක්වා විහිදුන අවස්ථා පවතී. සති පොළට පැමිණ එහි ඇති නොයෙක් සුවිෙශ්ෂි දේ මිළදී ගනිමින් සති පොළක පවතින සංස්කෘතිය වි`දින්නට මෙරට පාරිභෝගිකයින්ගෙන් යම් කොටසකට රුචිකත්වයක් ඇත. ඔවුන්ගේ අරමුණ දුර බැහැර තැන්වලින් එකතු කරගන්නා නොයෙක ආවේනික ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළදී ගැනීමටය. නාගරික ප්‍රදේශවල සංකීර්ණ ...

The Ice Bucket Challenge seems cool yeah? I’m seeing the hype and how this has gone viral all over media these days..well, not for me..As long as it doesn’t concern the morons in our country, I’m cool with it. What doesn’t seem to go together with #ALSIceBucketChallenge is that Sri Lankan celebrities getting involved and … Continue reading →

The child in me writes love poems The child in me  still believes that every moon is something to cry for.   The child in me  still thinks  every wall that has rough edges is a sign of protection.    The child in me wants to say every padlocked moment   is safe and unbreakable.   The child in me likes to paint every heart-shaped object ...

The New York Times carries this fascinating story about Hike, a new app that is being driven by Sunil Mittal’s son. Those who consider every smartphone app as a mortal threat to the telecom business should read this. In a first for messaging apps, Hike allows its users to send free text messages to people who use “feature phones” —low-end ...

The child in me writes love poems The child in me  still believes that every moon is something to cry for.   The child in me  still thinks  every wall that has rough edges is a sign of protection.    The child in me wants to say every padlocked moment   is safe and unbreakable.   The child in me likes to paint every heart-shaped object in ...

ඉන්දීය කුල හිනයින් තවමත් කසල ශෝදකයින් ලෙස. ඉන්දීය කුල හිනයින් තවමත් මිනිසුන්ගේ මලපහ ශුද්ද කිරීමේ කාර්යේ නිරත වේ. පාර්ලිමේන්තුව මිට විරුද්දව නීතියක්ද සම්මත කර ඇත. නමුත් මෙය අකණ්ඩව සිද්ද වේ. දලිට් කුලයේ පහල කොටස් වල අය මෙය ග්‍රාමීය මෙන්ම නාගරික පළාත් වලද සිද්ද කරනු ලැබේ. මෙම සම්මත කල නීතියට අනුව දඩුවම සහ දඩය දැඩි අතර ඇප දිය නොහැකි වරදක්ද වේ. එයට කසල ශෝදකයින් පුනුරුත්තාපනය කිරීමද ඇතුලත් ...

Previous Page