ඉන්දියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ බාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය. (Gender violence in India: ‘Daughters are not a burden’)

CHITRANGI\'S WEBLOG

අබේරත්න,කිලුටු කුමාරි හා මම (අවසාන කොටස)

‍මගේ කොළය

How does one measure the efficacy of budget proposals?

LIRNEasia

යටත් විජිත රාමුවෙන් මිදෙමු

Milinda Prashna

අබේරත්න , කිලුටු කුමාරි හා මම (කෙටි කථාවකි-පළමු කොටස)

‍මගේ කොළය

සයිටම් අර්බුදය තුළ නොදකින පැතිකඩ

වචන සෙල්ලම්

Beautiful Places in Sri Lanka

Tharanga Sampath

සමාජයේ දැනුම භාවිතය -ෆ්‍රීඩ්රික් ඒ. හයෙක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

News and reviews from all around the web!

The Gossip Lanka

සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

Windows Geek

Another cogitation on punitive taxes imposed on mobile networks

LIRNEasia

Hello world!

The Gossip Lanka

ලේබල් ඇලවීමේ ඛේදවාචකය

වචන සෙල්ලම්

අනාගතය එලාරලා හා දුටුගැමුණුලාගේ ද?

වචන සෙල්ලම්

Looking beyond the smartphone

LIRNEasia

ලාභ බියර්, ලාභ වයින් සමග පොහෝ දිනවල මත්පැන් විකිණීම නීතිගත කිරීම

Wanni

පසු විපරම

Milinda Prashna

සමාජවාදය සඳහා මිනිසුන් කී දෙනෙක් අවශ්‍ය ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්