වතුර සහ අපි අද ලෝක ජල දිනය යි. ඔබ මෙය කියවා අවසාන වෙද්දී අපිරිසිදු ජලය හේතුවෙන් ලෝකයේ කොහෝ හෝ තැනක දරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොසිනි. පෘථිවියේ ඇති ජලයෙන් 97% ක් ලවණ ජලය යි. නැවුම් ජලය ප්‍රමාණය 3% කි. ඒ 3% ක් වන නැවුම් ජලයෙන් 68.7% ක් ග්ලැසියර තුළ සිර වී ඇත. ඇළ දොළ ගංගා විල් පොකුණුවල ඇත්තේ 0.3% ක් පමණි. නැවුම් ජලයෙන් 30%ක් ඇත්තේ ...

In this week’s Ravaya column (in Sinhala), I chronicle the struggle by people of the Republic of Maldives – Asia’s smallest state by land area and population – to achieve democratic pluralism and good governance. In October 2008, long-term autocratic ruler President Maumoon Abdul Gayoom was defeated in the country’s first multi-party elections by Mohamed […]

Promoting Birding in an Urban Environment With Colombo turning into an environmentally sensitive and aesthetically appealing capital city in Asia, the Federation of Environmental Organizations of Sri Lanka (FEO) in partnership with the Field Ornithology Group of Sri Lanka (FOG SL) and support from Otara, will launch Colombo’s first ever Bird Race. Colombo, with its old growth avenues and wetlands, is ...

Open Letter to the Government of Sri Lanka: On the Port City Review Image courtesy Yamu Prime Minister Hon. Ranil Wickremesinghe Minister Hon. Rajitha Senaratne Minister Hon Lakshman Kiriella Dear Sirs, On the Port City Review I am writing this open letter to you all as I have doubts that you might receive it through the layers of bureaucracy and entrenched interests that support the proposed ‘Port City’ project. A recent news ...

Colombo Port City: Consequences of reneging a promise I am sure that I speak for many of us who took the promise of the Prime Minister that the Port City’ project was to be scrapped. Now, it seems that it is been broken. This is a shock, I could understand the greedy and ignorant, willing to compromise our nationhood, but to witness our leaders submit cringingly to ...

ලොව ශක්තිමත්ම ජීවියා ලෙස කැරපොත්තා නම් කරයි! ලොව ශක්තිමත්ම ජීවියා ලෙස කැරපොත්තා නම් කරයි!යලුවනේ....... ඔන්න මම අද ඔයාලා කවදාවත් අහපු නැති අලුත් ම අලුත් දෙයක් අරගෙන අදත් ඔයාලව බලන්න ආවා. මේ ටිකේම අලුත් Post එකක් දාපු නැති නිසා බ්ලොග් එකට Visit හොදටම අඩු වෙලා. ඒක නිසා තමයි පාඩම් කරන ගමන් හම්බු උන පොඩී විවේක කාලයක් පාවිච්චි කරලා මේ Post එක ලියන්නේ. Visit අඩු උනාම හිතට හරි නෑ ...

Protect rivers from Sand Mining – environmentalists welcome president’s moves President Maithripala Sirisena, who himself took on the Environment portfolio, will halt sand mining in Polonnaruwa from today (February 1). He has also ordered his officials to evaluate sustainable river-sand mining and look into alternatives. There has long been small-scale sand mining in the flood plains around Manampitiya Bridge in Polonnaruwa but operations rose sharply some years ago as demand ...

US-India Collaboration & Obama’s Climate Crusade (C) Creative Commons Following a successful visit to China in November that resulted in the US-China joint statement on climate change, President Obama is India. On Sunday, he achieved further success through bilateral cooperation between India and the US countries that focused on addressing climate change and energy issues. Both countries concluded negotiations on a five-year MoU on energy security, ...

‘Birding with the 3rd eye’ “Birds’ welfare comes first” is the message of the FOGSL photography exhibition. This article has been published on SundayTimes on 07.12.2014 - http://www.sundaytimes.lk/141207/plus/birding-with-the-3rd-eye-130738.html Dushantha Wasala’s photograph “The Battlefield” showing a mid-air fight of Malabar Pied Hornbills was the overall winner of the “Birding with the 3rd Eye” exhibition. Sandaruwan Abayaratne, S.N.P. Rodrigo, Dr. Gihan Rajeev and Dr. Sudheera Bandara won first ...

I spy with my little eye a bird! This article was published on 31st of August 2014. http://www.sundaytimes.lk/140831/plus/i-spy-with-my-little-eye-a-bird-115448.html ‘Wild in Ruins’, Lester Perera’s exhibition celebrates both wildlife and archaeological sites  Well known wildlife artist and leading naturalist Lester Perera is ready with his next exhibition of wildlife art under the theme ‘Wild in Ruins’. Among the colourful paintings of birds using watercolours and acrylics, the exhibition contains black and white ...

In this week’s Ravaya column (in Sinhala), I revisit the aviation vision and accomplishments of the late Ray Wijewardene (1924-2010). Licensed to fly fixed wing aircraft, helicopters and autogyros, he had a colourful flying career spanning half a century. In this time, he designed, built and flew over a dozen light aircraft and kept innovating […]

12 THINGS ON YOUR CHECK-LIST WHEN CLIMBING SRI PADA We were ignorantly determined to conquer this sacred mountain a few years back and learnt some valuable lessons for it. Sri Pada, also known as Adam’s Peak is one of Sri Lanka’s many wonders and climbing it to see the sacred footprint located at its apex is an experience every Sri Lankan should have had or at least have ...

From Poop to Paper: Elephant Dung, the Unexpected Saviour of Greenery Whilst over 4 billion trees are being chopped down globally to be transformed in to everyday paper, a couple of environmental enthusiasts and local communities right here from Sri Lanka have provided the ultimate eco-friendly solution. The alternate paper is supplied by the most unexpected creature of nature strolling freely through the dense greenery of the country: The Sri Lankan ...

Discussing climate change with the Ambassador of France in Sri Lanka As the COP20 comes to a close in Peru, France is starting to prepare the COP21 which it will host in 2015, H.E. Mr Jean-Paul Monchau, the Ambassador of France explains the importance of these conferences which are significant milestones in the field of international climate change mitigation. Interview conducted by staff at the French Embassy in Colombo.  What was the ...

Koslanda landslide: Before and after images now on Google Earth Groundviews was able to obtain from Digital Globe imagery around the aftermath of the Koslanda landslide. The following image was the area as it was on 30th May 2012. The following image was taken after the landslide by Digital Globe satellites. A rough Google Earth based measurement puts the length of the landslide at around 855m. Download the KML here. ...

Previous Page