Samaposha Dutuwama (දිගු දෑස ;) සමපෝෂ දුටුවාම සමපෝෂ දුටුවාම (දිගු දෑස දුටුවාම ;) +සමපෝෂ දුටුවාම - හැඟෙනවා පෙරසේම... කාපු ලොකු ගුලි ගාණ - ඔය බඩට අමතක ද?.. බිඳ දමා මගෙ සිහිනේ - ඇයිද ඔබ ඉවර උණේ! මට කන්න පෙර වාගේ - ගුලි දෙන්න සමපෝෂේ රෑ දිවා, බඩ පුරා - ඇවිලිලා මේ ගින්න... බඩ පණුවො, අඬනවා - උන්ට නෑ තේරෙන්නේ සමපෝෂ, තව නැතිද? - අහනවා බඩ මාගේ මට ...

I moderated CPRsouth 10’s opening plenary that looked at the competitiveness, privacy and marginalization issues associated with the emerging field of big data. Attached are the questions that I circulated beforehand to the experts who participated in the discussion. Here is an excerpt. The document also contains several annexes that provide examples and definitions about the terms that are used. ...

Today, I had to field questions on behalf of Shazna Zuhyle and Grace Mirandilla Santos who made a canned presentation at CPRsouth 10 in Taipei on Measuring Broadband Performance: Lessons Learnt, Challenges Faced, because they could not be present in person. The principal question asked by the discussant (from Australia) and Enrico Calandro (Italy/South Africa) was why Zuhyle and Mirandilla ...

It was in 2008, seven years ago, that we said that Mary Grace Mirandilla-Santos exemplified the success of our capacity building approach, whereby we achieved greater results for less money than others in the region. Today, she was the dinner speaker at the special event held to mark the end of Young Scholars Program that she attended as a Young ...

Drill Team Mixtape Mp3 Download Drill Team Mixtape Mp3 ListDrill Team - Ai Yaluwe ft. Loco [Diss-Tape 2014]Drill Team - Deviyange BareDrill Team - SihinayaDrill Team Handata Hire Ekak - Keshan Shashindra Ft BornlordDrill Team M64 (Mayam) - A-Tune, BornlordDrill Team Presents The Cypher '13Drill Team_Diga Kalu Malli ft. VimukthiDrill Team_Duppatha Born ROOT and Kalu MalliDrill Team_JayagrahanayaDrill Team_Loketa One Wenasak ft. Kalu Malli and RaptorDrill ...

සුනිල් ටී. ප්‍රනාන්දු ගේ හැට වැනි සිනමා නිෂ්පාදනය වු “මහරජ අජාසත්ත“ අගෝස්තු මස 21 වන දා පටන් ඊ. ඒ. පී. මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවන්හි තිරගත කීරිම ආරම්භ කර ඇත.පසුගිය දිනක ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලවේදී මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් විශේෂ දර්ශනයක් පෙන්වනු ලැබු මෙම සිනමාපටය සිනමාශාලා හැත්තැවක තිරගත කීරිම ආරම්භ කෙරෙනු ඇති. සනත් අබේසේකරගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන මහරජ අජාසත් හි […] Visit Cinema.lk for more ...

TEDX Colombo – Spaces Reimagined Indeed TED, short for Technology, Entertainment, Design, is a set of conferences held globally. Their motto “Ideas Worth Spreading” revolves around many scientific, cultural, and academic topics. The main TED conference is held annually in Vancouver, Canada, and cover a wide range of topics within the research and practice of science and culture, often through storytelling. Each speaker is given a ...

LIRNEasia at Asia Pacific IGF It was only when Professor Kamolrat Intaratat sent me a picture that I realized I had neglected to post the slides I had presented at a session where she and I both participated. The slides are here. But the fuller updated set is here.

Next Stop for Accelerate.LGBT: Dublin, Ireland Automattic, the company behind WordPress.com, is committed to diversity: providing a platform for everyone to publish on the web and building a diverse, distributed workforce around the world. A collaborative effort between Accelerate with Google and Automattic, the Accelerate.LGBT conference series is designed to help diverse businesses and nonprofits optimize their web presence, empowering professionals through focused workshops and hands-on, one-on-one support from ...

Chronicling MIT Global Startup Lab’s Demo Day 2015 Another day, another competition. Or was it? We were at the Taj Samudra attending a competition. But the funny thing was, it wasn’t exactly your everyday competition, or a competition for that matter. This was MIT Global Startup Labs. This programme, initiated by the Massachusetts Institute of Technology is a global incubator that teaches university students from developing countries leading-edge ...

මැතිවරණයෙන් වංචාකාර ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් ZL මොහොමඩ්                                                           භාෂා පරිවර්තක(එන් කරුණාදාස) ශ්‍රී ලංකාවේ 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහාවලංගු ඡන්ද හිමිනාමලේඛනයන් හිඡන්දදායකයින් 1,5 0,44,490 කගේනම්සඳහන්ව තිබුණද ජනලේඛනදත්ත අනුවබලනවිට ඒ වනවිට ඡන්දයදි යහැකිනීත්‍යානුකූල වයසටපත්වසිටි පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,44,49,000 ක් පමණකි. මෙයඡන්දදායක ලැයිස්තු ...

It was in January 2007 that we started CPRsouth in Manila. Now the 10th conference is coming back to East Asia, to Taipei. And as it was in Manila, there will be a strong presence from LIRNEasia. The conference program. I was the only board member then. This time I will have company. Erwin Alampay who was the local organizer ...

I wish I could say “We could’ve been so much more” But darling, no, this is all we could ever be- awkward, artificial and desperate. I wept a purple sea when you wrecked me but here you are again, demanding to be felt but my heart is cold and numb and does not beat for you anymore. Yet, you creep ...

These torrid hours, the hands of the clock ticking as if pricking your eyeballs with needles Tick-tock, tick-tock and blink. Tearing eyes, yawning mouths decayed breath stirring the chaos Futility clinging to your bones like melting flesh like rags -torn, discolored, reeking. It clings to your bones like cellar spiders weaving webs, nestled into your joints and they creak. The ...

හොල්මන් තැපැල් ජන්දදායකයන් සැක සහිත ලෙස තැපැල් ඡන්ද වැඩි වීම. 1982 හා 2015 ජනාධිපතිවරණ දෙක අතර තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව (මිලියන 1.1 ක් දක්වා) දස ගුණයකින් වැඩි වී ඇති අතර ජනගහණය වැඩි වී ඇත්තේ (මිලියන 20.5 ක් දක්වා) තුනෙන් එකකින් පමණකි. පහත කරුණුද සලකා බලන්න: 1999 ට පෙර තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 50% කින් වැඩි වූ අතර ඊ ළඟ වසර දහසය තුළදී එය 300% ...

When, as a little child, you found that your dearly saved sea shells had gone missing or when you just had to give up chasing that yellow butterfly when it seemed like you could never catch it. Or when you watched your Dad light fireworks and how thrilled you were to watch the wheels send sparks flying, but they always ...

Previous Page