මාතලන් මේ කතන්දරේ ලියන්න උන්නේ, බොහෝ කලෙක පටන්ය. ඒත් අපි වගේ හාල්පාරුවෙක් මේවා කිව්වාට ගනන් ගන්නෙ නැති නිසා, ඉවසීමෙන් බලාගෙන උන්නේ, ටිකක් පරසිද්ද එකෙක් මේ ගැන හඬක් නගනා තෙක්ය. මේ ගැන ඉස්සෙල්ලාම හඬක් නැගුවේ රාජිත සේනාරත්න උන්නැහේය. එයා කිව්වේ දේශිය වෙදකමට අවශ්‍ය කරන ගංජා වවන්න පටන් ගන්න ඕනා කියාය. ඒත් ඊයේ මේ ගැන කතා කොලේ, මාතලන්ගේ හිත් ගත් විප්ලව ...

FutureNet එකේ වගේම Future Advertising Program එකටත් වෙනම Career Plan එකක් තියෙනවා. FutureAdPro එකේ අපි එක එක AdPack Levels වලට ලඟා වෙනකොට වගේම අපේ Team එක Grow වෙනකොටත් අපිට අගනා ප්‍රතිලාභ දිනාගන්න පුළුවන්. මෙතැනදී ගොඩක්ම වටින ප්‍රතිලාභ හිමිවෙන්නේ FutureAdPro ප්‍රවර්ධනය කරන බලාපොරොත්තු වෙන අයටයි. Junior Career මේ Career Plan එක තියෙන්නේ FutureAdPro එකේ AdPacks මිලදී අරන් (FurtureAdPro […] The post FutureAdPro Career ...

FutureNet එකේ වගේම Future Advertising Program එකටත් වෙනම Career Plan එකක් තියෙනවා. FutureAdPro එකේ අපි එක එක AdPack Levels වලට ලඟා වෙනකොට වගේම අපේ Team එක Grow වෙනකොටත් අපිට අගනා ප්‍රතිලාභ දිනාගන්න පුළුවන්. මෙතැනදී ගොඩක්ම වටින ප්‍රතිලාභ හිමිවෙන්නේ FutureAdPro ප්‍රවර්ධනය කරන බලාපොරොත්තු වෙන අයටයි. Junior Career මේ Career Plan එක තියෙන්නේ FutureAdPro එකේ AdPacks මිලදී අරන් (FurtureAdPro […] The post FutureAdPro Career ...

AdPacks මිලදී අරන් වැඩේ පටන් ගත්ත එක ගැන සතුටුයි ගොඩක්… අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ ඉලක්කයට යමු… දැන් ඔයාට කරන්න ප්‍රධානම දේවල් දෙකක් තියෙනවා. හැම පැය 24 කටම වතාවක් FutureAdPro එකේ ඇඩ්ස් 10 ක් Surf කරන එක. ඔයාගේ AdPack Earnings වලින් අළුත් AdPacks  මිලදී ගනිමින් FutureAdPro ගිණුම වර්ධනය කරන එක. FutureAdPro එකේ Ads 10 Surf කිරීම […] The post FutureAdPro එකේ ...

AdPacks මිලදී අරන් වැඩේ පටන් ගත්ත එක ගැන සතුටුයි ගොඩක්… අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ ඉලක්කයට යමු… දැන් ඔයාට කරන්න ප්‍රධානම දේවල් දෙකක් තියෙනවා. හැම පැය 24 කටම වතාවක් FutureAdPro එකේ ඇඩ්ස් 10 ක් Surf කරන එක. ඔයාගේ AdPack Earnings වලින් අළුත් AdPacks  මිලදී ගනිමින් FutureAdPro ගිණුම වර්ධනය කරන එක. FutureAdPro එකේ Ads 10 Surf කිරීම […] The post FutureAdPro එකේ ...

FutureNet Advertising Program එකේ කටයුතු කරන කොට වාර්ෂික සාමාජික ගාස්තුවක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම FutureAdPro Dashboard එකේ වම් Menu එකේ තුන්වෙනියට තියෙන My Status කියන Tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ Status එක I කියලා කොළ පාටින් ලකුණු වෙලා තියේවි. FutureAdPro එකෙන් Earn කරන්න විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන, (ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අදහස් නොකරන) AdPacks 50 කට වඩා අඩුවෙන් […] The post FutureAdPro එකේ ...

FutureNet Advertising Program එකේ කටයුතු කරන කොට වාර්ෂික සාමාජික ගාස්තුවක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම වම් Menu එකේ තුන් වෙනියට තියෙන My Status කියන Tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ Status එක I කියලා කොළ පාටින් ලකුණු වෙලා තියේවි. FutureAdPro එකෙන් Earn කරන්න විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන, (ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අදහස් නොකරන) AdPacks 50 කට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න […] The post FutureAdPro එකේ ...

FutureNet Advertizing Program එක ක්‍රියාත්මක කරන FutureNet සමාගම පෝලන්ත රජයේ ලියාපදිංචි නීත්‍යානුකූල ආයතනයක්. ඒ නිසා අපි ඉස්සර කරපු පොඩි පොඩි RevShare StartUps වලදී වගේ සල්ලි විතරක් අරන් ගිහින් කරන්න බැහැ. මුලින් අපේ FutureAdPro ගිණුම Verify කරන්න ඕනේ.  මෙතැනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ ලිපිනය සහ අන්‍යන්යතාවය තහවුරු කිරීමක්. මේ සඳහා එක්කෝ, ඔබේ රියදුරු බලපත්‍රයේ Scanned පිටපතක් හෝ […] The post ඔබේ FutureAdPro ...

FutureNet Advertizing Program එක ක්‍රියාත්මක කරන FutureNet සමාගම පෝලන්ත රජයේ ලියාපදිංචි නීත්‍යානුකූල ආයතනයක්. ඒ නිසා අපි ඉස්සර කරපු පොඩි පොඩි RevShare StartUps වලදී වගේ සල්ලි විතරක් අරන් ගිහින් කරන්න බැහැ. මුලින් අපේ FutureAdPro ගිණුම Verify කරන්න ඕනේ.  මෙතැනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ ලිපිනය සහ අන්‍යන්යතාවය තහවුරු කිරීමක්. මේ සඳහා එක්කෝ, ඔබේ රියදුරු බලපත්‍රයේ Scanned පිටපතක් හෝ […] The post ඔබේ FutureAdPro ...

මම ඕනෙම Advertising Program එකක් සමඟ සම්බන්ධ වුණාම, අන්තර්ජාල ව්‍යාපාරයකට හරි ආයෝජන ක්‍රමයකට හරි අත ගැහුවාම මම මුලින්ම කරන්නේ හැම Tab එකකටම ගිහින් ඒවා වල තියෙන්නේ මොනවාද කියලා හොයලා බලන එක. නැත්තන් මගේ Team එකේ කවුරුහරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම කට උත්තර නැති වෙනවානේ. Leader කෙනෙක් වුණාම හැමදෙයකටම උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දන්නේ නැති දෙයක් […] The post FutureAdPro අතුරු ...

මම ඕනෙම Advertising Program එකක් සමඟ සම්බන්ධ වුණාම, අන්තර්ජාල ව්‍යාපාරයකට හරි ආයෝජන ක්‍රමයකට හරි අත ගැහුවාම මම මුලින්ම කරන්නේ හැම Tab එකකටම ගිහින් ඒවා වල තියෙන්නේ මොනවාද කියලා හොයලා බලන එක. නැත්තන් මගේ Team එකේ කවුරුහරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම කට උත්තර නැති වෙනවානේ. Leader කෙනෙක් වුණාම හැමදෙයකටම උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දන්නේ නැති දෙයක් […] The post FutureAdPro අතුරු ...

The Principle of Culpability "Well, it is known that when the boss is crooked, it is a license for his/her subordinates to indulge as well. The reverse is more revealing. If the minions are in to picking, the chances are the boss is either incompetent or him/herself corrupt." The above was what I wrote editorially in 'The Nation' in April 2012. The title of ...

Featured image courtesy The Nation Sri Lankans sometimes like to claim perverse records for their country. You will likely have heard the proud assertion that ‘Sri Lanka has the highest suicide rate in the world’. Fortunately, that is not true. But here is a genuine perverse record, of which few people are aware: Sri Lanka holds the world record for ...

Sri Lanka’s Underutilised Resource: Female Labour A country’s labour force is perhaps its most valuable resource. A large, productive workforce, when combined with other inputs, can increase an economy’s production capacity, thereby making it possible to produce more goods and services. These outputs, in turn, enable a country to participate in trade, bring in money, and ultimately drive an increase in living standards. Women working ...

දැනට තියෙන ස්ථාවරම Advertising RevShare ව්‍යාපාරයක්. 2015 මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදා තමයි මේක පටන් ගත්තේ. මේ වෙද්දී සාමාජිකයන් 150,000 කට වැඩියි. තවමත් දවසකට සාමාජිකයන් 300 ක් විතර එකතු වෙනවා. $10 ක් වුණත් දාලා පටන් ගන්න පුළුවන් නිසා ඕනෙම කෙනෙකුට අතිරේක ආදායමක් උපයන්න ඉතා හොඳ විකල්පයක්. 120% ක උපරිමයක් දක්වා ප්‍රතිලාභ ලැබෙන AdPack Plans හතරක් තියෙනවා. […] The post MyPayingAds දින ...

දැනට තියෙන ස්ථාවරම Advertising RevShare ව්‍යාපාරයක්. 2015 මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදා තමයි මේක පටන් ගත්තේ. මේ වෙද්දී සාමාජිකයන් 150,000 කට වැඩියි. තවමත් දවසකට සාමාජිකයන් 300 ක් විතර එකතු වෙනවා. $10 ක් වුණත් දාලා පටන් ගන්න පුළුවන් නිසා ඕනෙම කෙනෙකුට අතිරේක ආදායමක් උපයන්න ඉතා හොඳ විකල්පයක්. 120% ක උපරිමයක් දක්වා ප්‍රතිලාභ ලැබෙන AdPack Plans හතරක් තියෙනවා. […] The post MyPayingAds දින ...

පහුගිය දවස් වල කිය කිය හිටිය විදිහටම මම FutureAdPro කරන්න පටන් ගත්තා. අද පළවෙනි දවස. පටන් ගත්තේ AdPacks 50 කින්. අද ඉඳන් පුළුවන් හැමදාම මම මේ ලිපියේ මගේ FutureAdPro DashBoard එකේ Screenshot එකක් දාන්නයි ඉන්නේ. ඔයා පටන් ගන්න අදහස් කරනවා නම් $500 කින් වගේවත් පටන් ගන්න. මොකද AdPack එකක් $50 ක් නිසා වේගවත්ව Compound කරන්න […] The post FutureAdPro දින ...

පහුගිය දවස් වල කිය කිය හිටිය විදිහටම මම FutureAdPro කරන්න පටන් ගත්තා. අද පළවෙනි දවස. පටන් ගත්තේ AdPacks 50 කින්. අද ඉඳන් පුළුවන් හැමදාම මම මේ ලිපියේ මගේ FutureAdPro DashBoard එකේ Screenshot එකක් දාන්නයි ඉන්නේ. ඔයා පටන් ගන්න අදහස් කරනවා නම් $500 කින් වගේවත් පටන් ගන්න. මොකද AdPack එකක් $50 ක් නිසා වේගවත්ව Compound කරන්න […] The post FutureAdPro දින ...

Previous Page Next Page