Web Design ඉගන ගන්න කැමති අය දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. Web Design සිංහලෙන් ඉගන ගන්න කැමති අයට උදව්වක් විදියට ඒ සම්බන්ද වෙනම Video කිහිපයක් ඉදිරියේදී අපි පල කරන්නම්. අද ලිපිය වෙන්... Read more » The post Web Design පහසුවෙන් ඉක්මනට කරන්න Bootstrap Framework එක භාවිතා කරන්නේ කොහමද? appeared first on . ...

මා මෙය කලින් ලියා තිබෙනවා. අපගේ ජීවිතය සරල එකක්. එය රඳා පවතින්නේ අනුන් මොනවාද කරන්නේ කියන එක මත නොවේ, අපට මොනවාද කරන්න පුළුවන් හා අපට මොනවාද අවශ්‍ය කියන එක මත. මේ පාරිභෝගික ලෝකය අපව පාලනය කරනවා යයි කියන කෙඳිරි ගෑම් එතරම් ඇත්ත නොවේ. වෙළඳ පොළ මගින් පාළනය නොවන මිනිසෙකු අපට ධනපති ක්‍රමය තුල බිහි කරන්න පුළුවන්. එයට ඉගෙනීම් (සහතික නොවේ) ...

Questions For the IT Industry: Why Jaffna? As of a year ago, the Sri Lankan IT industry has been on the receiving end of a small, but very insistent – and widely publicized – push towards the North. We’ve seen speeches made, proposals put forth, ideals advocated over dinner. And, as a result, we’ve seen mass workshops by SLASSCOM, where students thronged in the thousands to learn ...

ලක්මාල්ට ලියූ පිළිතුර සටහනක් ලෙසින්! මොකදැයි කියන්න දන්නේ නැහැ ලක්මාල්, ඔබගේ මේ කොමෙන්ටුව තිබුනේ ස්පෑම් ගොඩේ. තවමත් ඔබත් කියවන වග දැන ගැනීමට ලැබීම සතුටක්. මෙහෙමයි ලක්මාල් කතන්දරේ. දැන් නිවුඩ්ඩ හැරපු සුදු හාල් හා රතු හාල් තියනවනේ. මෝලේදී අනුගමනය කරණ පාහින ක්‍රමය අනුව, නිවුඩ්ඩ සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කරන්න, බාගෙට ඉවත් කරන්න හෝ සම්පුර්ණයෙන් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම නිවුඩ්ඩ කියන්නේ වී පොත්ත හා ඇටය අතර තවත් පොඩි ...

One of the most important ways by which research influences policy is for the researcher to become a policy maker. In 2006-07 Harsha de Silva was leading LIRNEasia’s ag info research. This is what he’s telling audiences now: Farmers are not poor because they don’t get the subsidy, farmers are poor because their agricultural markets are not working. There is ...

In this week’s Ravaya column (in Sinhala), I discuss the history and current state of play in relation to right to information (RTI). This is in the context of the new Lankan government planning to introduce an RTI law. To review the work of government at all levels, citizens/voters need to access public sector information […]

Open Letter to the Government of Sri Lanka: On the Port City Review Image courtesy Yamu Prime Minister Hon. Ranil Wickremesinghe Minister Hon. Rajitha Senaratne Minister Hon Lakshman Kiriella Dear Sirs, On the Port City Review I am writing this open letter to you all as I have doubts that you might receive it through the layers of bureaucracy and entrenched interests that support the proposed ‘Port City’ project. A recent news ...

I found some interesting articles in the days following my article last week on tax reform, related to taxation/revenue/fiscal issues. It’s always encouraging to see more opinion pieces as well as news articles on tax. It’s especially encouraging to see journey covering tax issues. I thought it would be useful to capture them here, as […]

I am not a public health or environmental expert, but have long covered related topics as a science journalist. Among my long-standing interests are the downstream health and environmental effects agrochemicals – both chemical fertilizers and farm chemicals applied against pests and weeds. Parallel to this, I have also been covering chronic kidney disease of […]

At LIRNEasia, we do not treat interns only as cheap labor (though they are that too). They each have a mentor, a researcher who works with them and spends time with them. After all, LIRNEasia was set up by a person who loved and continues to love the learning culture of a good university but could not stomach any more ...

Economics of the Colombo Port City Project Image courtesy Yamu The government recently took a cabinet decision to go ahead with the $15 billion Colombo Port City Project (CPCP). Cabinet spokesperson Dr. Rajitha Senaratne, trying to justify the decision told the media that it was a “business venture” done together with one of Sri Lanka’s “long-standing friends,” China. A day later Prime Minster Ranil Wickramasinghe in ...

This article was written to coincide with the visit of the UNIDO Director General Li Yong to Sri Lanka, and originally appears in the DailyFT of 5th February 2015 Key Points: Visit of UNIDO Director General offers opportunity to push ‘ISID’ approach, focussing on ‘inclusivity’ and ‘sustainability’ Coherent and holistic policy framework needed 95% of […]

all who desire democracy, good governance, rule of law, and stable prosperity, to prevail in sri lanka, needs to support all forms of resistance to lawless, irresponsible, thuggery, that is being imposed on sri lanka, by filthy pederast ranil's backdoor government. of the many many acts they have perpetrated against "yaha palanaya", they hypocritically proclaimed, and their paid propagandists, online ...

it seems ranil's backdoor government thinks yaha palanaya means irresponsibility. its so called mini budget is proof of this. basically it is lots of reduced(controlled) prices and giveaways,lots of taxes on profit making businesses, especially in growth sectors like telecoms, media, and banks, & alleged wealthy. in other words taxing those who make an economy a sustainable success.lots of one-off ...

What a strange budget. Broadly they are taxing the rich and giving stuff away to the poor. There are a lot of one-time taxes (wut?) on big companies, taxes on people with big houses, vehicle importers, etc. At the same time, prices of a lot of consumer goods are reduced, salaries are increased for government workers, hand tractors will be ...

In this week’s Ravaya column (in Sinhala), I revisit the aviation vision and accomplishments of the late Ray Wijewardene (1924-2010). Licensed to fly fixed wing aircraft, helicopters and autogyros, he had a colourful flying career spanning half a century. In this time, he designed, built and flew over a dozen light aircraft and kept innovating […]

ඇදෙගන නානා ආන්ඩුවට බජට් යෝජනා - Budget Proposals for Interim Governmant අපේ ඇදගෙන නානා ආන්ඩුවේ මුදල් ඇමති කම හම්බ උනේ, රවී කරුණානායක උන්නැහේටය. මේ ආන්ඩුව ඇදගෙන නාන බව මාතලන් කීවේ, ආන්ඩුව පත්වූ පසු ලියපු පළමු ළිපියෙන්මය. ඒ, ආන්ඩුවේ පළමු පත් කිරීමට එරෙහිවය. එහෙම ලිව්වේ මේ ආන්ඩුව ගැන අහිතකින් නොවේය. ඇති ආදරය නිසාමය. මේ ආන්ඩුවේ පළමු පත්වීමම අමුම අමු පිස්සුවක්ය. ඒ පචවාහිනියේ මුල් පුටුවය. අදත් එය පචවාහිනියක්මය. ආන්ඩුවේ පම්පෝරි ඇර, මේ රටේ ...

it seems maithree supporters are reduced to floating rumors in social media, and to repeating words "tight election" in every other tweet and blog post they make, as if such repetition will make it "tight". it is also a symptom of their state of denial as their fantasy breaks. lolin fact election is peaceful and there is a high voter ...

Previous Page