ඔබේ මිදුලේ මල් පාත්තිය මාසයක් දෙකක් නොසලකා තියන්න. වෙනස ඔබටම දකින්න ලැබේවි. මල් ගස් වට කරගෙන වැවුන ඔබට අවශ්‍ය නොවන වල් ගස් ඕනේ තරම් තියේවි. අවුරුද්දක් දෙකක් මෙහෙම තිබ්බොත් මල් නැතිවී ගිහින් වල් කැලෑවක්ම වේවි (ගොඩක් මිදුල් මෙහෙම තමා). අප භෝගයක් වගා කරන්නට පෙර භූමියේ තියන සියලු  වල් ගස් ඉවත් කරනවා. කුඩා පැළයේ මුල් පහසුවෙන් ඇදීම පිණිස පස බුරුල් කරනවා. භෝගය ...

ඔබේ මිදුලේ මල් පාත්තිය මාසයක් දෙකක් නොසලකා තියන්න. වෙනස ඔබටම දකින්න ලැබේවි. මල් ගස් වට කරගෙන වැවුන ඔබට අවශ්‍ය නොවන වල් ගස් ඕනේ තරම් තියේවි. අවුරුද්දක් දෙකක් මෙහෙම තිබ්බොත් මල් නැතිවී ගිහින් වල් කැලෑවක්ම වේවි (ගොඩක් මිදුල් මෙහෙම තමා). අප භෝගයක් වගා කරන්නට පෙර භූමියේ තියන සියලු  වල් ගස් ඉවත් කරනවා. කුඩා පැළයේ මුල් පහසුවෙන් ඇදීම පිණිස පස බුරුල් කරනවා. භෝගය ...

දැනට ගණන් බලා ඇති ජනගහන වර්ධනවේගය අනුව 2030 වසර වන විට අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය දැනට වඩා 50% කින් වැඩි කළ යුතු වෙනවා. දැනට වගා කරන බෝගම දිගටම වගා කරනවා නම්, නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම පිණිස, වග කරන බිම් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි. පොහොර හා අනෙකුත් කෘෂිරසායන භාවිතයත් ඉහල යවන්න වෙනවා. යොදා ගන්න ජලය වැඩි කරන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නය තමා, මේවා කරන්න පුළුවන්ද? පසුගිය ...

දැනට ගණන් බලා ඇති ජනගහන වර්ධනවේගය අනුව 2030 වසර වන විට අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය දැනට වඩා 50% කින් වැඩි කළ යුතු වෙනවා. දැනට වගා කරන බෝගම දිගටම වගා කරනවා නම්, නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම පිණිස, වග කරන බිම් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි. පොහොර හා අනෙකුත් කෘෂිරසායන භාවිතයත් ඉහල යවන්න වෙනවා. යොදා ගන්න ජලය වැඩි කරන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නය තමා, මේවා කරන්න පුළුවන්ද? පසුගිය ...

About a year back, we predicted that the new electricity tariff will shock people into changing behavior: “the currently proposed tariff structure will create “bill shock” among consumers, and nudge a certain percentage of consumers to voluntarily reduce demand. But this will be insufficient.” The evidence is in. It has happened. The 2013 Sri Lanka Central Bank Report states: Electricity ...

Illusory Economy versus the Real Economy of Sri Lanka Editors note: Read the original article by the Governor of the Central Bank of Sri Lanka on Forbes.com or as a PDF here. Photo by Dinuka Liyanawatte/REUTERS, courtesy the Curionimist. ### A Rejoinder to the Governor of the Central Bank of Sri Lanka The Governor of the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) has penned a compelling article entitled “Practical, not Conventional, ...

Lenovo’s budget tabs A7-30, A7-50, A8 New Lenovo tab series people who are looking for cheapest tabs on the market this is the right products The Tab A7-30, A7-50, A8 and A10 all have Dolby audio that should improve your small-screen movie experience. Running OS android and all devices powered by quad core Processor . A7 30 7″ display tab, A7 50 with HD screen and 2mp front cam. ...

Driving through the Nepali capital Kathmandu is an open exhibit of what happens when there is a failure of governance. Endless stretches of city roads broken up for repair but stalled for years, kids stepping over overflowing sewers as they walk back home from school, canals brimming with waste winding through residential neighbourhoods, vans and […]

Driving through the Nepali capital Kathmandu is an open exhibit of what happens when there is a failure of governance. Endless stretches of city roads broken up for repair but stalled for years, kids stepping over overflowing sewers as they walk back home from school, canals brimming with waste winding through residential neighbourhoods, vans and […]

In an op-ed written in 2008, titled Mobile Phones – Everyman’s New Trousers?, I said: “The mobile phone is the biggest social leveller in Sri Lankan society since the trouser became ubiquitous (initially for men, and belatedly for women). Our elders can probably recall various arguments heard 30 or 40 years ago on who should […]

Google’s next move with music Google music moving fwd to need milestone Google music integrated with voice control. It’s help to search the music very faster (ok Google) once we searching the song with that randomly Google music gonna songs. So no stop after our favorite songs. From Google Now or the search bar, simply say the magic words “play some music” and your ...

Google’s next move with music Google music moving fwd to need milestone Google music integrated with voice control. It’s help to search the music very faster (ok Google) once we searching the song with that randomly Google music gonna songs. So no stop after our favorite songs. From Google Now or the search bar, simply say the magic words “play some music” and your ...

Apple iTune move on android Apple’s itune the app to download songs and app for cheap cost special songs $ 0.99 per song leaglly. To get this songs we should have apple device. But now apple’s iTune plans to move in to android market. Aac format normally itune format. But curently Google got music function that helps listen to streming and other music. Meanwhile ...

Apple iTune move on android Apple’s itune the app to download songs and app for cheap cost special songs $ 0.99 per song leaglly. To get this songs we should have apple device. But now apple’s iTune plans to move in to android market. Aac format normally itune format. But curently Google got music function that helps listen to streming and other music. Meanwhile ...

Nokia X+ – Mobile World Congress 2014 Nokia X+, Nokia X  Both Same Spec Smartphones Running Android Jelly Bean 4.1.2 Nokia Android UI (tiled look) Bothe Devices Dual Sim,(Not sure about the performance Eg: In Samsung s Dous Dual SIM phone in case if  we trying with 2 Sims phone get stuck) Weight 130g Both same. 480 x 800 PX 4.0 inches display with multi-touch. (2 fingers) internal 4GB Memory and ...

Nokia X+ – Mobile World Congress 2014 Nokia X+, Nokia X  Both Same Spec Smartphones Running Android Jelly Bean 4.1.2 Nokia Android UI (tiled look) Bothe Devices Dual Sim,(Not sure about the performance Eg: In Samsung s Dous Dual SIM phone in case if  we trying with 2 Sims phone get stuck) Weight 130g Both same. 480 x 800 PX 4.0 inches display with multi-touch. (2 fingers) internal 4GB Memory and ...

මහ දවාලේ බැංකුවකින් ලක්ෂ 5ක් කොල්ලකාලා දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය අසළ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවක් කිසියම් පිරිසක් විසින් කොල්ලකා තිබේ.අද (17) පස්වරු 01.50ට පමණ මෝටර් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු විසින් කොල්ලකෑම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.අදාළ පෞද්ගලික බැංකුවට පැමිණි පුද්ගලයින් තිදෙනා එහි සිටි සේවිකාවන් බියගන්වා රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික මුදලක් රැගෙන ගොස් තිබේ.සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිවෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර දඹුල්ල පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.oUq,a, wd¾Ól ...

WhatsApp Android update – New Payment system Recently Whats App launched new update, Among a few new privacy-related features, the update also brings with it an interesting new feature that lets users pay for their friends’/families’ subscriptions, regardless of the platform. Now Zuck’s plan letting others to pay their friends, And FB and Wap promoting invitations to new users. For Now there is no plan about ...

Previous Page