කවියක් ලිව්ව නිසා ගුරුවරයකුට දඬුවම් මාරුවක් දෙන ලැජ්ජා නැති අධ්‍යාපනය

W3Lanka

Sangakkara falls sixteen runs short of first class record

Daily Sports

ඉන්දියාව පරාජය කරපු සුපිරි සබඳතාවය ගැන කුසල් සහ දනුශ්ක පැවසූ දෑ

The Papare

#CT17 | Sri Lanka’s joint highest successful chase in ODI cricket

The Papare

#CT17 – India vs Sri Lanka – Group B encounter at The Oval

The Papare

Sri Lanka aim first win in Cardiff in a ‘do or die’ battle

The Papare

මුම්බායි ඉන්දියන්ස් නියෝජනය කිරීම ප්‍රහාරය පහසු කළා – අසේල ගුණරත්න

The Papare

Sri Lanka to play 7 batsmen and 1 spinner against Proteas

The Papare

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வெற்றியை அர்ப்பணித்த அஞ்செலோ மெதிவ்ஸ்

The Papare

මැතිව්ස් ඉන්දියාව සමඟ තරගයට එයි

The Papare

කාසියේ වාසිය මැතිව්ස්ට; ධනුෂ්ක සහ තිසර කණ්ඩායමට!

The Papare

19 வயதின் கீழ் தேசிய அணிக்கான தெரிவு நாளை ஆரம்பம்

The Papare

Sanga ‘couldn’t dream’ of matching youngster

The Papare

ThePapare felicitates stars of the season

The Papare